in

Een Mitsuoka Galue, bijna een Bentley…

Mitsuoka_Galue_I

Of hij klassiek wordt, dat weten we niet. Maar is hij wel definitief raar: de Mitsuoka Galue, een Nissan dochter die wanhopig haar best doet om op een Bentley te lijken. Het gedrocht is gebaseerd op een Nissan Crew met RB20E 2 liter zes in lijn  blok. De Galue 1’s zijn gemaakt van 1996-1999

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

fuck_winter

Eindelijk winter!

Jumpkabels, startaccu

Een startaccu gebruiken