in

De onderkant van uw klassieker…

klassieker in de modder

Het is februari. En als er maar een beetje blauw in de lucht zit zien we nog steeds klassieke auto’s en motoren rijden. De klimaatomslag is een zegen.

Er is geen pekel, maar er ligt zo links en rechts aardig wat natte bladsmurrie op de leukste wegen. En bagger in de agrarische gebieden is niet alleen verrassend voor motorrijders in een bocht.

Kortom:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Ural-Sochi

Nostalgie op ijs… Urals, Shaken, not stirred

gremi-geschiedenis-boek

De geschiedenis van Gremi