in

De Batmobile is verkocht

The-original-Batmobile-is-going-up-for-auction

BatmobileDe allereerste Batmobile heeft op een Amerikaanse veiling $  137.000 opgebracht . De wagen werd in 1963 gemaakt door een fan, door de toen 23 jarige Forrest Robinson , die zich liet inspireren door de stripversie van Batman. Uitgeverij DC Comics huurde de auto in voor promotie doeleinden.

De eerste professionele Batmobile werd in 1965  door George Barris gemaakt voor de eerste tv serie (in zwart/wit). Dat exemplaar is in 2013 geveild voor $ 4.200.000.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Lopend weggezet

Lopend weggezet

Eenden

Een Eend huren?