in

Daar zou ik een boek over kunnen schrijven…

How-To-Write-a-Book

Woorden van gelijke strekking hebben we allemaal wel eens gehoord. Of het verhaal van de zoon van de hogere gemeente ambtenaar die de Mercedes 180 D van zijn vader mocht gebruiken, maar er niet harder dan 80 mee mocht rijden… Na zo’n rit controleerde Pa het oliepeil. Als er sneller dan 80 was gereden, dan .was het oliepeil gezakt en kreeg zoonlief de auto weer een poosje niet mee.

Zonde toch als dat soort verhalen vergeten zou worden?

De top van zo’n ouwe 180 D lag trouwens niet veel hoger dan 90…

U kunt uw eigen boek schrijven en uit laten geven. Desnoods in een oplage van af 1 stuks. Dat heet POD, Print On Demand.

www.bestelmijnboek.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

premier-jet-vintage-anniversary-retro-lifestyle

Premier vintage jet helmen

knaagdieren in klassieker

Houd de zaak dicht!