in

‘Breaking News’

Westfield Sport7cars, te huur

0-Sport7cars3.bigGisteren nog maar berichten we over de mogelijkheid met uw gehuurde Westfield Turbo door de Eifel te dansen.

Ontwikkelingen gaan soms snel: Nu heeft u de kans 10 Westfields te kopen om door de Eifel te dansen.

Sport7cars is namelijk vanaf nu te koop.
Dus mocht u het ondernemerschap voelen kriebelen..

Gegadigden kunnen zich melden bij Monique Spierts, info@sport7cars.com.
Oh ja; En dan is er natuurlijk ook nog die tuk tuk…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Koning onthult gerestaureerde Glazen Koets in Louwman Museum