in

Informatievoorziening BOVAG vooral selectief en tegenstrijdig

De laatste tijd valt de BOVAG op door selectieve en tegenstrijdige berichtgeving.
ER Classics Desktop 2022

De BOVAG trad in de eerste weken van 2014 regelmatig in het nieuws. De belangenorganisatie trad deze week naar buiten met het bericht dat men heel graag een uniform Europees belastingstelsel wenst. Ook reageerde de BOVAG op de ontwikkelingen binnen de oldtimerbranche en presenteerde zij de berekende gevolgen van de accijnsverhogingen. Wat opnieuw opvalt in het media optreden van de BOVAG is de tegenstrijdigheid en willekeur van de gepresenteerde boodschappen.

Europese autobelasting-uniformiteit
Deze  week vertelde woordvoerder Tom Huyskens van de BOVAG dat de club uit Bunnik de wens heeft om de Europese belastingen te uniformeren.  Het Europese belastingstelsel is voor de automobilist vooral een lappendeken van verschillende tolheffingen, brandstofprijzen, nieuwprijzen en wegenbelastingvarianten. Die feiten zijn al enige jaren bekend, maar desondanks leek het goed dat de BOVAG er aandacht voor vroeg.


Lege huls
Want op zich is er niets mis met Europese uniformering. Maar de wijze waarop de wens werd geuit roept vraagtekens op. Want volgens woordvoerder Huyskens  is het niet aan hen om na te denken over de invulling van harmonisatiemaatregelen.  Volgens de  Limburger moet de politiek dat maar doen. Juist die uitlating maakt van de BOVAG wens een lege huls, want hiermee geeft men een signaal af dat men zelf niet heeft nagedacht over de inhoud van de geuite wens.

De laatste tijd valt de BOVAG op door selectieve en tegenstrijdige berichtgeving.
De laatste tijd valt de BOVAG op door selectieve en tegenstrijdige berichtgeving.

Uniformeringswens is tegenstrijdig met oldtimerregeling
Die uniformeringswens roept- vanuit oldtimerperspectief- ook vragen op. Want als de Europese mobiliteitsbelastingen eenheid van tenue moeten uitstralen, dan dient ook de internationale leeftijdsgrens voor klassiekers gerespecteerd te worden. En die ligt op 30 jaar. Maar het was mede de BOVAG die- als lid van de oldtimeralliantie- pleitte voor de verhoging van de leeftijdsgrens van oldtimers op diesel en LPG naar 40 jaar. Dat is een belangrijk onderdeel geworden van de aangepaste vrijstellingsregeling. Die wordt door de BOVAG omarmd. En daarom is de harmonisatiewens tegenstrijdig met de maatregel die de BOVAG tot op de dag van vandaag steunt

Het BOVAG hoofdkantoor met elektrische auto's voor de deur. Enkelen daarvan zijn van de RAI Vereniging, die daar deze week op bezoek was.
Het BOVAG hoofdkantoor met elektrische auto’s voor de deur. Enkelen daarvan zijn van de RAI Vereniging, die daar deze week op bezoek was. (Foto: BOVAG/Twitter)

Marktverstoring
Ook in andere opzichten treedt de BOVAG naar buiten op basis van willekeur. Zoals bekend is men- samen met de RAI Vereniging- vurig pleitbezorger van het nieuwe rijden en bijbehorende subsidies.  De lobby voor de(semi) elektrische auto past daar perfect in. Uiteraard meldde men de recordverkopen van 2013.  Die verkoop werd natuurlijk ingegeven door de wijzigingen in de bijtelling. Maar het fiscale systeem voor de stekkerauto is nog altijd buitengewoon gunstig.  Aantrekkelijke belastingmaatregelen waren de afgelopen jaren ook van toepassing op schone en zuinige benzine- en dieselauto’s, die een aantal jaren wegenbelastingvrij rond mochten rijden. Maar in 2011 stelden de BOVAG en de RAI Vereniging dat de wegenbelastingvrijstelling voor deze auto’s de markt verstoorden en de prijzen van de occasions -vaak verkocht door bij de BOVAG aangesloten organisaties-  onder druk zetten.  Over de mate van marktverstoring die de gunstige fiscale bijtelling en subsidies voor de (semi) elektrische auto veroorzaakt heeft men tot op heden geen standpunt ingenomen.

Algemeen directeur Koos Burgman van de BOVAG brak een lans voor de grensstreekondernemer, maar negeerde de cijfermatige gevolgen van het aanscherpen van de oldtimerregeling
Algemeen directeur Koos Burgman van de BOVAG brak een lans voor de grensstreekondernemer, maar negeerde de cijfermatige gevolgen van het aanscherpen van de oldtimerregeling

Oldtimerregeling niet bij belangrijkste maatregelen van 2013
De aangescherpte oldtimerregeling wordt door de BOVAG niet tot de belangrijkste mobiliteitsmaatregelen en onderwerpen van 2013 geschaard. In het BOVAG artikel “Bellen met Burgman” noemt algemeen directeur Koos Burgman de fiscale heffingen op brandstof wel een belangrijk onderwerp voor de mobiliteitsbranche. Dat is terecht, maar Burgman gaat er  aan voorbij dat de financiele gevolgen van de aangescherpte oldtimerregeling minstens zo groot zijn voor de Staatskas als die van de ingevoerde accijnsverhogingen.

Fiscale afhankelijkheid selectief gemeld
Een week geleden meldde de BOVAG in een interview met het FD wel fijntjes dat oldtimerbedrijven die hebben ingespeeld op de belastingvrijstelling het deksel nu op de neus krijgen. Het zal u niet verbazen dat de fiscale afhankelijkheid van de oplaadbare autoverkopen- die mede door een gebrek aan een fatsoenlijke en door Den Haag niet te betalen publieke laadinfrastructuur het zogenaamde milieudoel voorbijschiet- nog niet is aangestipt.  Evenals het gat dat door de aangepaste oldtimerregeling  en de fiscale voordelen op EV’s is veroorzaakt aan de stand van de Rijksfinancien.

Objectiviteit betrachten
De BOVAG presenteert in relatie tot de genoemde issues al enige tijd van selectieve en tegenstrijdige informatie. Als de BOVAG in 2014 geloofwaardigheid wil bewerkstelligen, zal men objectiviteit moeten betrachten en de achterban volledig en in perspectief moeten informeren. En wensen moeten van inhoud worden voorzien in plaats van vorm. Zolang men dat niet doet blijft de schijn dat het dienen van eigen belang prioriteit heeft boven de oorsponkelijke kernactiviteiten -objectieve belangenbehartiging voor automobilist en branche- ook in 2014 kaarsrecht overeind staan. En toont de BOVAG zich geen objectieve partner. Want onder meer de openlijke steun aan een onrechtmatig tot stand gekomen oldtimermaatregel betekent een vrijage met een regeling waarbij zogenaamd het behoud van cultureel erfgoed centraal staat. In werkelijkheid heeft de BOVAG belang bij de aangepaste vrijstelling voor auto’s van 25 jaar en ouder omdat het de kans op verdringing binnen de nering van de aangesloten onafhankelijke garagebedrijven verkleint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Reacties

Geef een reactie
  1. Bovag… Niets meer en minder dan een stel te veel verdienende mensen die niets met mobiliteit van doen hebben laat staan dat ze er iets van begrijpen. Afschaffen die club en verder met de dagelijkse beslommeringen.

  2. Het is toch al JAREN en JAREN bekend dat de BOVAG een schijnheilig clubje is waar je helemaal NIKS MEE KAN!! De ILLUSIE OPWEKKEN dat ze geweldig werk doen dat is ECHT HET ENIGE waar de BOVAG goed in is!!! zowel voor bedrijven als particulieren geldt dit.. Correct me iff I am wrong!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

  • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
  • Fiat 238
  • Honda TL250
  • Renault Mégane Coupé
  • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
  • Volkswagen 411
  • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

royal-enfield-musket

Enfield Musket Twin

Autotron1

Het Autotron, afgelopen weekend