in

BFOV: Belgische gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober belangrijk voor oldtimereigenaar

BFOV
De Opel Olympia A was ook als coupé leverbaar en kende als basis de carrosserie van de Kadett -B LS Coupé Copyright: The GM Company
ER Classics Desktop 2022

In Nederland is het al enige tijd rustig op milieuzonegebied. Bij de Nederlandse zuiderburen houden de Belgische equivalenten de gemoederen nog volop bezig. Vanaf 1 oktober mogen dieselvoertuigen met een Euro 0 of Euro 1 norm de Lage Emissiezone in Brussel niet in, op straffe van een boete van €350,–. De Antwerpse variant van de milieuzone is al langer van kracht, en is voor oldtimers alleen met een dagpas toegankelijk. Daarnaast wordt de toegang tot de Lage Emissie Zone in Antwerpen in 2020 en in 2025 verder aangescherpt. De BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen) hield een enquete onder haar leden, waarin onder meer de hamvraag werd gesteld wélke maatregel de leden de meeste zorgen baarde. Het antwoord: de Lage Emissie Zone en de gevolgen ervan voor de oldtimereigenaar.

De BFOV spande zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in, omdat het van mening is dat de oldtimereigenaren toelating moet worden verleend om zich vrij in en uit een (toekomstige) LEZ te bewegen zoals dit vanaf dit jaar het geval is in het Brussels Gewest. Op 14 oktober kunnen meer dan 120.000 oldtimereigenaren naar de stembus om invloed uit te oefenen en hun stem te laten gelden. Dat is het aantal eigenaren van historische voertuigen met een leeftijd van 30 jaar en ouder. Die voertuigen zijn tevens voorzien van de O-plaat, zoals die in België voor de klassieker wordt toegepast.


Geen wettelijk kader in Wallonië

In Wallonië bestaat overigens nog geen wettelijk kader en in Vlaanderen werd de leeftijdsgrens in Antwerpen als eerste LEZ op 40 jaar gesteld. De BFOV ondersteunt de gerechtelijke procedures die hiertegen werden opgestart. Naar verluidt wordt de uitspraak nog voor de jaarwisseling 2018/2019 verwacht.

BFOV peilt politieke opinie

In het kader van de aanstaande verkiezingen en met het oog op de toekomst benaderde de BFOV de Belgische politieke partijen. Daarin stelden zij iedere partij de vraag, hoe zij aankeken tegen een toekomstige vrije LEZ toegang van oldtimers die ouder zijn dan 30 jaar en die met een O-kenteken geregistreerd zijn. In Vlaanderen begroette de BFOV een negatief antwoord van N-VA. Ook de SPA en CD & V formuleerden een negatief antwoord. Alleen Open VLD en Vlaams Belang stonden daarentegen positief tegenover het voornemen van BFOV, terwijl de standpunten van Groen zich in een genuanceerde sfeer openbaarden. De Groenen hebben geen bezwaar mits de eigenaren van oldtimers zich tot een vastgesteld beperkt aantal kilometers per jaar zouden beperken. Zij gaan er aan voorbij dat

Overeenkomsten tussen Waalse en Vlaamse standpunten

In Wallonië stemt het standpunt van ECOLO ongeveer overeen met dat van GROEN. CDH, MR en PS zijn van mening dat Wallonië best de regeling van Brussel zou overnemen en is BFOV derhalve gunstig gezind. De Parti Populaire is net zoals het Vlaams Belang gekant tegen elke vorm van LEZ. Na 14 oktober wordt overigens duidelijk of er stappen kunnen worden gezet in relatie tot de houdbaarheid van het oldtimerverbod binnen de Lage Emissie Zones.

Verschillende stemmogelijkheden

De gemeenteraadsverkiezingen in België worden landelijk gehouden, en kunnen als volgt worden gecategoriseerd. De Belgische kiezer kan zijn/haar stem uitbrengen voor de gemeenteraden (heel België), de provincieraden (Vlaanderen en Wallonië), de stad Antwerpen (districtsraden) en de zes Vlaamse randgemeenten met taalfaciliteiten rond Brussel. Tot slot kunnen stemmen worden uitgebracht voor enkele faciliteitengemeenten, ten behoeve van de schepenen (openbare bestuurders op lokaal niveau), en de OCMW raden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het juninummer, met daarin:

  • Restauratie Fiat 128
  • Audi 80 GTE met competitieverleden
  • BMW R60/2-zijspancombinatie
  • Milieuvriendelijke Mercedes-Benz 240 D W124
  • Peugeot 305 bestaat 45 jaar
  • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen (Deel 2)
  • The Leyland - She’s a Lady
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XIV
omslag 6 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

eencilinder

Eencilinder BMW’s: Een goede keus

Chrysler Simca Horizon

De Chrysler Simca Horizon (Dodge, Plymouth, Sunbeam)