Artikelen

BFOV: Belgische gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober belangrijk voor oldtimereigenaar

By  | 

In Nederland is het al enige tijd rustig op milieuzonegebied. Bij de Nederlandse zuiderburen houden de Belgische equivalenten de gemoederen nog volop bezig. Vanaf 1 oktober mogen dieselvoertuigen met een Euro 0 of Euro 1 norm de Lage Emissiezone in Brussel niet in, op straffe van een boete van €350,–. De Antwerpse variant van de milieuzone is al langer van kracht, en is voor oldtimers alleen met een dagpas toegankelijk. Daarnaast wordt de toegang tot de Lage Emissie Zone in Antwerpen in 2020 en in 2025 verder aangescherpt. De BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen) hield een enquete onder haar leden, waarin onder meer de hamvraag werd gesteld wélke maatregel de leden de meeste zorgen baarde. Het antwoord: de Lage Emissie Zone en de gevolgen ervan voor de oldtimereigenaar.

De BFOV spande zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in, omdat het van mening is dat de oldtimereigenaren toelating moet worden verleend om zich vrij in en uit een (toekomstige) LEZ te bewegen zoals dit vanaf dit jaar het geval is in het Brussels Gewest. Op 14 oktober kunnen meer dan 120.000 oldtimereigenaren naar de stembus om invloed uit te oefenen en hun stem te laten gelden. Dat is het aantal eigenaren van historische voertuigen met een leeftijd van 30 jaar en ouder. Die voertuigen zijn tevens voorzien van de O-plaat, zoals die in België voor de klassieker wordt toegepast.

 

Geen wettelijk kader in Wallonië

In Wallonië bestaat overigens nog geen wettelijk kader en in Vlaanderen werd de leeftijdsgrens in Antwerpen als eerste LEZ op 40 jaar gesteld. De BFOV ondersteunt de gerechtelijke procedures die hiertegen werden opgestart. Naar verluidt wordt de uitspraak nog voor de jaarwisseling 2018/2019 verwacht.

BFOV peilt politieke opinie

In het kader van de aanstaande verkiezingen en met het oog op de toekomst benaderde de BFOV de Belgische politieke partijen. Daarin stelden zij iedere partij de vraag, hoe zij aankeken tegen een toekomstige vrije LEZ toegang van oldtimers die ouder zijn dan 30 jaar en die met een O-kenteken geregistreerd zijn. In Vlaanderen begroette de BFOV een negatief antwoord van N-VA. Ook de SPA en CD & V formuleerden een negatief antwoord. Alleen Open VLD en Vlaams Belang stonden daarentegen positief tegenover het voornemen van BFOV, terwijl de standpunten van Groen zich in een genuanceerde sfeer openbaarden. De Groenen hebben geen bezwaar mits de eigenaren van oldtimers zich tot een vastgesteld beperkt aantal kilometers per jaar zouden beperken. Zij gaan er aan voorbij dat


Overeenkomsten tussen Waalse en Vlaamse standpunten

In Wallonië stemt het standpunt van ECOLO ongeveer overeen met dat van GROEN. CDH, MR en PS zijn van mening dat Wallonië best de regeling van Brussel zou overnemen en is BFOV derhalve gunstig gezind. De Parti Populaire is net zoals het Vlaams Belang gekant tegen elke vorm van LEZ. Na 14 oktober wordt overigens duidelijk of er stappen kunnen worden gezet in relatie tot de houdbaarheid van het oldtimerverbod binnen de Lage Emissie Zones.

Verschillende stemmogelijkheden

De gemeenteraadsverkiezingen in België worden landelijk gehouden, en kunnen als volgt worden gecategoriseerd. De Belgische kiezer kan zijn/haar stem uitbrengen voor de gemeenteraden (heel België), de provincieraden (Vlaanderen en Wallonië), de stad Antwerpen (districtsraden) en de zes Vlaamse randgemeenten met taalfaciliteiten rond Brussel. Tot slot kunnen stemmen worden uitgebracht voor enkele faciliteitengemeenten, ten behoeve van de schepenen (openbare bestuurders op lokaal niveau), en de OCMW raden.

suggestiebanner

Ook leuk om te lezen…

Nu in de winkel

Auto Motor Klassiek van februari ligt nu in de winkel met deze maand een uitgebreid artikel over de Taunus 12M P4 van Fokke Jansma uit Wijnjewoude. Een opmerkelijk goed geconserveerde klassieker, die een bijzondere ontwerpgeschiedenis heeft. We mochten ook rijden in een tot in het kleinste detail perfecte Triumph 2000 Roadster. Hoe dat aanvoelt? U leest het in het februarinummer. Mocht u ooit van plan zijn een Opel Senator aan te schaffen, dan is het goed dat u dit nummer in huis heeft, want Aart van der Haagen doet uitgebreid uit de doeken, waar u dan rekening mee moet houden. Het een en ander aan aankooptips vindt u ook bij het artikel over de Citroën Dyane. Een auto die we troffen met zijn eigenaar op een terras tijdens een werkoverleg.

En verder:

De restauratie van een Nimbus Model C en een Norton M50. Waarom er zo weinig Opels over zijn? Dat leest u ook in dit nummer. De liefhebberij van een in Spanje wonende Nederlander, die ook geldt als dé specialist voor de Fiat 130. En ook in dit nummer; bijna dertig pagina’s korte berichten, verslagen, praktische tips, columns en korte typebeschrijvingen. Bovendien natuurlijk ook meer dan veertig pagina’s met klassiekers te koop, die soms online niet verder aangeboden worden.
ABONNEER NU EN MIS HET VOLGENDE NUMMER NIET MEER

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *