in

Bevrijdingsdag

motorkoeriers, ww2

Het is voor de meesten van ons van ‘voor onze tijd’. Maar we profiteren allemaal nog van elke dag na de bevrijding.

Want hoe rommelig de huidige situatie in Europa ook is, hij was er vast niet beter op geworden wanneer de Duitsers en Japanners hadden gewonnen. En als er geen vrouwelijke motorkoeriers zouden zijn geweest.

En dat Duitsland inmiddels het favoriete vakantieland van Nederlanders is geworden?
Dat is goed.

Want wat voorbij is, is voorbij en wat de vaders hebben gedaan mogen we de kinderen niet verwijten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Moderene motorkleding

Het Grote Veiligheids Denken

15e Venniper Koninginnerit