in

1 december, benzineklassiekers en de overgangsregeling. Waar u op moet letten.

overgangsregeling
Taxaties mobiel

Voor de meeste eigenaren van een benzinevoertuig in de overgangsregeling voor oldtimers is het geen verrassing meer. Maar toch: de betreffende voertuigen die in de regeling zitten mogen voor 1 december weer gestald worden. Het betekent tevens, dat een aantal voorwaarden weer actueel worden. De maand december 2018 valt nog onder de regeling van het huidige kalenderjaar. Dit geldt ook als iemand dit jaar van de overgangsregeling gebruik heeft gemaakt en af wil zien van de overgangsregeling 2019.

In dat geval mag de eigenaar in de huidige decembermaand toch geen gebruik maken van de openbare weg. De laatste maand van dit jaar hoort bij het fiscale tijdvak 2018. Het gaat in dit geval om voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 1978 tot 1 januari 1988. Wie nog niet in de overgangsregeling zit, maar in 2019 wel wil deelnemen, kan zich voor 31 december 2018 aanmelden bij de Belastingdienst. In dat geval mag de klassieker ook in januari en februari 2019 niet de weg op, evenals in december 2018. Er gelden nog méér voorwaarden.

Overgangsregeling en verzekering: Minimaal WA verzekeringsplicht

Wanneer de eigenaar gebruik maakt van de overgangsregeling is het kenteken van het voertuig “actief” aangemeld bij het RDW en is de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen W” (de WAM) van kracht. Daardoor is men verplicht bent om de oldtimer in de bewuste wintermaanden minimaal WA verzekerd te houden. Het feit dat de openbare weg niet benut mag worden ontslaat de eigenaar niet van de verzekeringsplicht. Op dit moment kent de WAM alleen een uitzondering voor voertuigen die geschorst zijn.


Evenementenregeling in overgangsregeling

Diegenen die gebruik maken van de overgangsregeling en deze in 2019 continueren, mogen tijdens de komende drie “restrictiemaanden” de oldtimer voor maximaal twee dagen inzetten. Het evenement moet goedgekeurd zijn door de Belastingdienst en zijn aangemeld door de organisator ervan. Het voertuig mag ten behoeve van de APK keuring tijdens de winterregeling een dag worden ingezet om naar- en van het keuringsstation te rijden. Dat gaat niet ten koste van de twee toegestane dagen.

Opnieuw gebruikmaken van de overgangsregeling? Vóór 1 januari 2019 nota betalen, maar liever per direct

Overigens heeft de Belastingdienst naar eigen zeggen de rekeningen in relatie tot de overgangsregeling weer verstuurd. De nota’s moeten voor 1 januari 2019 zijn voldaan, waarbij het advies wordt gegeven om de nota uiterlijk een paar weken voor de jaarwisseling te betalen. Eigenaren van een in aanmerking komend voertuig op benzine -voor het eerst in gebruik is genomen op 1 januari 1979 of later maar vóór 1 januari 1988- komen volgend jaar dan ook in aanmerking voor de regeling. Dan betaalt de eigenaar overigens een MRB-tarief van maximaal €125,–. De Belastingdienst geeft de deelnemers die half december nog geen nota hebben ontvangen het advies om contact op te nemen met de Belasting Telefoon Auto.

2019: drie maanden de weg niet op en niet openbaar parkeren

In januari, februari en december 2019 mag het benzinevoertuig in de overgangsregeling niet de openbare weg op. Ook het parkeren op een openbare plaats is uit den boze. Motorrijtuigen op diesel en LPG komen -ongeacht leeftijd- niet voor de overgangsregeling in aanmerking. Eigenaren betalen daarvoor het volledige tarief, tenzij het kenteken geschorst is. Motorrijtuigen van veertig jaar en ouder zijn vrijgesteld van MRB, ongeacht brandstofsoort.

Voor het eerst aanmelden voor overgangsregeling

Bezitters die niet eerder deelnamen aan de overgangsregeling -maar dat wel willen doen- moeten hun voertuig voor 31 december aanstaande bij de Belastingdienst  aanmelden. Dat geldt ook voor de bezitters die voor 2018 wél deelnamen, maar in 2018 niet. De Belastingdienst heeft de betreffende formulieren daarvoor online beschikbaar. Overigens hebben de nog niet deelnemende eigenaren van de voor de overgangsregeling in aanmerking komende voertuigen géén aanslag gekregen van de Belastingdienst.

Niet meer deelnemen aan overgangsregeling?

Als iemand in 2019 niet (meer) wil deelnemen aan de regeling, dan hoeft diegene de rekening niet te betalen. De betreffende eigenaren ontvangen dan in de loop van januari 2019 een rekening met het normale tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Overgangsregeling. Voor welke oldtimers?

Wanneer een oldtimer aan de leeftijdsvereisten voldoet is de regeling mogelijk bij een

  • personenauto, kampeerauto of bestelauto die uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden
  • motor
  • vrachtauto die niet bedrijfsmatig wordt gebruikt
  • autobus die niet bedrijfsmatig wordt gebruikt

Meer info vindt u ook op de site van de Belastingdienst.

Feestdagen content banner