in ,

“The worst cars ever sold”

Slechtste auto

We vonden het boek in zo’n tijdelijke boekendumpzaak en waren vertederd. “The worst cars ever sold”, door Giles Chapman. Het is er eentje uit een serie. En het is een boek geschreven met de milde( zelf)spot die alleen Britten is gegeven.

De gerenommeerde Britse automotive schrijver beschrijft auto’s van allerlei – ook Engelse – merken met een glimlach en relativering .  Hij maakt kanttekeningen over de ervaringen en de marktsituatie uit de dagen dat deze auto’s nog nieuw, en niet met nostalgische liefde waren omgeven, maar ook omdat er auto’s in worden genoemd die voor ons verregaand onbekend zijn.

Zo was de Peykan de Iraanse versie van de Hunter/Sceptre

De ervaring heeft geleerd dat sommige merk/typeliefhebbers de mild kritische toonzetting van de schrijver als schokkend ervaren. Tenminste wanneer de schrijver over hun droomauto’s rapporteert.

Kijk voor aanschaf en lezing dus eerst in de inhoudsopgave. Dat kan een kwetsende confrontatie schelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

ALDI wijn

Wijn van de ALDI?

Historische GP EEXT

Historische Motor GP Eext