in

Een echt revisiebedijfje

Motorrevisie
typisch 'zo'n adresje

Soms kan het vinden van een goed adres een probleem zijn. Bij het zoeken naar een bedrijf dat zijn klassieker van een paar klepzetels kon voorzien trof lezer Jeroen Maarschalk iemand die hem het adres gaf van iemand… Nou ja. typisch zo’n soort bedrijfje dat het zonder enige vorm van faceboekerij gewoon van de mond tot mond reclame moet hebben. We geven de tip maar even door:

Thom van den Berg
Van den Berg Engineering
Conradweg 10a
6827 BZ Arnhem
Tel: 026-3611281
Mob: 06-28076395

… en aardige man ook nog blijkbaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Ruitenkit als superlijm

Ruitenkit. Een wondermiddel?

Brand, assurantie, inboedel

De winterstalling