in

De ontmoeting. Foto-expositie van Ard en Arnoud op de Weegh in The Gallery.

De oplettende lezer herkent de namen “Ard en Arnoud op de Weegh” ongetwijfeld. In Auto Motor Klassiek verscheen er van hun hand èn camera nogal eens een mooie reportage. De klassiekerpassie van vader en zoon op de Weegh heeft ook tot andere mooie resultaten geleid.

Eén van de boeken die van de hand van vader en zoon Op de Weegh verschenen was het boek "Het lot van de slapende schoonheden".
Eén van de boeken die van de hand van vader en zoon Op de Weegh verschenen was het boek “Het lot van de slapende schoonheden”. Foto: extraordinarycarcollections.com

Fraaie boeken
De liefde voor historische automobielen gaat verder dan een regelmatig bezoek van een spraakmakend of lokaal oldtimer-evenement. Ze kent geen grenzen. Ard en Arnoud op de Weegh maken er namelijk een missie van om door heel Europa op zoek te gaan naar bijzondere autovondsten. De klassiekerpassie heeft ook al geleid tot het schrijven van drie boeken. “Bijzondere Autokerkhoven, verloren lusthoven?” is één van die naslagwerken. In dit boek wordt het fenomeen autokerkhof vanuit een geheel ander perspectief belicht. Het samenspel van de natuur met de ontmanteling van de auto op zijn laatste rustplaats wordt als bijzondere symbiose omschreven. Een ander boek van de hand van Ard en Arnoud op de Weegh is “Het lot van de slapende schoonheden, waarin beschreven wordt hoe prachtige historische auto’s in een boerenschuur hun einde tegemoet gingen. In dit naslagwerk over de “Dovaz collection komt uiteindelijk ook de eigenaar van de bijzondere collectie aan het woord komt. Verder publiceerden de heren een boek over bijzondere autocollecties. Overigens is er op dit moment een vierde boek in de maak, dat medio 2016 wordt gepresenteerd. Wederom zal er een bijzondere collectie automobielen in centraal staan.


De ontmoeting. Ontmoetingen uit duizenden
Ten behoeve van de boeken en andere doeleinden zijn de nodige zoektochten ontplooid. Deze zoektochten hebben duizenden foto’s opgeleverd. Elke foto legde een ontmoeting vast. En elke ontmoeting toonde weer aan, dat de echte schoonheid van een auto blijft, ongeacht in welke fase van haar bestaan deze zich ook bevindt. Die ontmoetingen staan centraal in “the Gallery” in Brummen. In dit walhalla voor exclusieve klassieke automobielen worden ze aan de belangstellenden getoond. Tot en met 29 maart zullen 23 van deze bijzondere ontmoetingen tussen de gepassioneerde vader en zoon en de uitverkoren klassiekers in “the Gallery” in Brummen getoond worden in een foto-expositie.

Wie meer wil weten over de activiteiten van Ard en Arnoud op de Weegh doet er goed aan om www.extraordinarycarcollections– te bezoeken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Verdwenen klassiekers: De FSO Polonez

Het voorjaar komt er weer aan. Op naar Ieper

Het voorjaar komt er weer aan. Op naar Ieper