in

Kent u deze nog ? De TVR Jomar MkII

Deze 1959 TVR Jomar MkII is er een van de waarschijnlijk 3 ooit gemaakt. En we zeggen het direct: Over smaak valt niet te twisten. de auto lijkt op een wat eleganter broertje van de Grantura en is voorzien van een Coventry Climax motor.

In de lijn van de britse kleinfabrikanten hebben we trouwens ook een link naar Gilbern. Daar zou de Nederlander Theo van den Akker laag geprofileerd de man zijn geweest die Gilberns overstap van Austin naar Ford blokken mogelijk heeft gemaakt. We hoorden daar heel interessante dingen over, maar willen die nog uitpluizen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Sleutelen met schone haAnden

Van ‘Collectable’ naar ‘te koop’

De KNMV: Oud en Nieuw