in

Het geheim van de smid

De handelaar

Het geheim van de smid

Of: ‘Van oude mensen en dingen die voorbij gaan’.

De handelaar legde uit hoe hij aan zijn handel kwam. Hij was vrienden geworden met de vrienden van zijn vader. En dat waren de mensen waar hij van kocht. Het was een investeringstraject van een jaar of veertig geweest, maar die tijd was niet onaangenaam geweest.

De afgelopen tien jaar had hij regelmatig klassiekerverzamelingen of delen daar van gekocht. En de komende tien jaar dacht hij daar nog wel mee door te kunnen gaan. Van de ‘vrienden en kennissen van zijn vader. Nooit via de Handel of Het Net. Zijn leveranciers waren intussen allemaal mannen die aardig tot hoog bejaard waren en die, voor er gehannes met de kinderen over zou komen hun spullen wilden ruilen tegen het onder de nabestaanden veel makkelijker te verdelen product ‘geld’.

“Ze willen of kunnen niks met Internet. Ze wantrouwen zaken doen online. Ze willen geen vreemd volk over de vloer. Ze weten dat ik voor mijn handel koop, maar ze gunnen het me. Ze kennen me immers al van kinds af aan”.

Momenteel koopt hij nationaal en verkoopt hij internationaal voornamelijk Britse motoren uit de jaren veertig tot zestig. En koestert hij zijn kennissen die in de komende tien jaar leveranciers van uitmuntend gerestaureerde of in authentieke staat verkerende vroege Japanners of late Britten gaan worden. En daarna? Dan gaat hij aan de slag met een paar motoren die hij voor zichzelf heeft gehouden. Ook alweer tientallen jaren… En laten dat nu net allemaal projecten zijn die hij voor de handel nooit had willen hebben…

Wanneer je zo’n plan van aanpak al voor je twintigste hebt ontwikkeld, dan ben je een echte ondernemer…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Transit op Texel

Verkeerd afgelopen

AMK WRAKKEN ADAM

Wrakhout van de welvaart