in

Een handig stuk gereedschap…

Kapotte knokkels, een bloedende snee in een hand en een weggesprongen veer die zich onvindbaar verstopt heeft.

Dat komt er van als u trekveren gaat monteren zonder verentrekker.

U vindt ze niet bij de Praxis of Gamma, maar bij onze adverteerders, die hebben ze ze zelfs in maten en soorten. Een aanschaf van een paar euro. Is dat te duur voor onbeschadigde handen? Nee toch?verentrekker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

De Matra Bagheera

Milieuzone

TNO: “effect milieuzone op luchtkwaliteit minimaal”