in

Een zeldzame overlevende

Ford Transit

Ford Transits… Daar zijn er ongelooflijk veel van gemaakt.

En in hun werkzame leven werden ze doorgaans behandeld als Griekse ezeltjes: ze kregen veel slaag en weinig vreten. Ze krepeerden op diverse manieren en de meesten er van zullen intussen wel een paar keer gerecycled zijn tot Kia of broodrooster.

Maar in de regio Rheden, Dieren, Doesburg is er een heel mooi exemplaar gespot. Een auto uit blijkbaar voormalige Duitse ‘MOB’ bestanden. Iets voormalig ‘bescherming burger bevolking’ achtigs.

We zouden graag met de trotse eigenaar van die Transit in contact komen.
U kunt reageren via de site…

Wij zijn benieuwd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

slecht afgelopen

Verkeerd afgelopen

Een kwestie van oog voor schoonheid