in

Een echtgenotencrèche…

De France, echtgenootcreche

Als uw partner met u is mee geweest tijdens het uitwaaien in of op uw favoriete speelgoed, dan kan daar wat tegenover staan.

In praktijk wil dat nog als eens betekenen dat u uw betere helft vergezelt tijdens het winkelen, of ‘shoppen’ zo u wilt. Dat is dan het juk dat we moeten dragen.

Richard Staal van Lunchroom De France in Zutphen zag zo een sexegenoot voor de derde keer langs zijn zaak lopen. Hij wenkte hem naar binnen. De man vertelde dat zijn vrouw nu al drie kwartier winkel in winkel uit ging in de Beukerstraat en Korte Beukerstraat. Hij was het beu en bleef buiten.

Richard bood de man een troostdrankje aan en kreeg zijn meesterplan: Hij bedacht de echtgenotencrèche. En dat die nu toevallig in zijn zaak was?

Buiten zette hij een bord. Iets in de zin van: ‘ Dames, bent u het winkelen met een mopperende man ook zo beu? Geef hem hier af en we zorgen voor hem en letten op hem. Dan kunt u ongestoord winkelen. Als u hem weer komt ophalen hoeft u alleen zijn consumpties te betalen’.

Dus heren: in het Gelderse is het heerlijk rijden. Er is een stevig aantal klassiekerspecialisten die u kunt bezoeken. En dan is er ook nog het sympathieke Hanzestadje Zutphen. Waar uw partner heerlijk kan winkelen. Terwijl u rustig in de kroeg

HERSTEL: crèche, zit.

www.lunchroomdefrance.nl, Korte Beukerstraat 4, Zutphen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

electrische auro, ca. 1900

De laatste der Mohikanen

Princess 2

De Princess en de Ambassador