in

Catawiki veilingen

De bijsluiter die in elk geval de abonnees van AMK bij het lopende nummer kregen was van veilinghuis Catawiki.

De wondere wereld van de veilingen wordt door veel mensen nog als wat eng gezien. Maar de regels zijn glashelder en de veilinghuizen zijn serieuze bedrijven.

De verschuldigde opgelden voor kopers en verkopers zijn allemaal duidelijk omschreven en het enige risico dat er bestaat is dat er tijdens het bieden een paar mensen zo hard tegen elkaar gaan opbieden dat de aanschaf uiteindelijk (ver) boven de marktwaarde wordt afgehamerd.

Maar ja; dat is dan ‘eigen schuld, dikke bult’.

Wat veel mensen niet weten is dat u een veilinghuis zelf kan benaderen om uw klassieker of hele collectie klassiekers voor u te veilen.

Interessante stukken gaan daarbij via de serieuze veilinghuizen nogal eens naar het buitenland, waar liefhebbers vaak hoger bieden dan in ons eigen land.

Buiten de klassiekerveilingen doen de veilinghuizen ook in bestek, klassieke gitaren, klokken, schaalmodellen… Noem maar op.

Kijk maar eens rond in de wondere veilingwereld.
Misschien hebben u en uw partner er binnenkort dan weer een paar hobbies bij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Minirit naar Monaco en maximaal plezier

Slecht afgelopen IMP

Verkeerd afgelopen. Een stel Imps