in

Solitude Revival

ER Classics Desktop

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de auto zijn er al vele festiviteiten georganiseerd en er staan er ongetwijfeld nog diverse op de agenda. De Solitude Revival is er daar een van. Een leuk feestje, dat door een stel enthousiastelingen van de klassieke auto- en motorsport en waar beter natuurlijk dan op een historisch circuit bij Stuttgart. De Solitude Revival.

Uit alle hoeken van Europa kwamen ze, de ongeveer 19.000 liefhebbers van de historische autosport, die dit evenement natuurlijk niet wilden missen. Vele bijzondere historische racers, rond de 220 auto’s en 60 motoren, zouden samen met hun coureurs nog eenmaal van het Solitude asfalt proeven. Zelfs de bewoners langs het circuit wilden dit spektakel niet missen en zaten in hun tuinen en zelfs vanaf hun daken de races te volgen.

Niet alleen auto- en motorsport maakte het enthousiasme bij het publiek los, er was ook een parade voor normale auto’s georganiseerd en een concours d’elegance waar ook bijzondere raceauto’s aan deelnamen.

Hoe dan ook, digitale winkelwagentjes vol foto’s waren het resultaat. En die willen we u natuurlijk niet onthouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Onbekend talent

Ford Transit: 45+