Zelfs na de productiestop is de Landrover Defender ontsterfelijk

Auto Motor Klassiek » Bijzonder » Zelfs na de productiestop is de Landrover Defender ontsterfelijk

68 jaar lang was hij onmisbaar en standvastig binnen de woelige en zich voortdurend ontwikkelende automobielindustrie: de Land Rover Defender. Hij werd een belangrijk beeldbepaler voor de Engelse auto-industrie èn voor de off-road wereld. Het behoeft geen uitleg dat de veelzijdigheid in het terrein altijd een sterk punt was van de auto, die bij zijn introductie in 1948 volgens de makers de verbeterde versie van oorlogsheld Willys Jeep werd genoemd. De doorontwikkelde techniek werd gehuld in een vierkante koets die zijn aspiraties op het gebied van arbeidsethos duidelijk maakte. De grondlijnen werden in het zand getekend en daarmee werd duidelijk gemaakt waar de nooit vermoede decennia lange toekomst lag voor deze auto: vooral op onverhard grondgebied.

Stormbestendig leven
De constructeurs van de Land Rover hadden nooit kunnen bevroeden dat hij zo lang mee zou gaan. De Land Rover overleefde op wonderbaarlijke wijze stormen met orkaankracht, onder meer gevoed door verschijnselen als kwaliteitsproblemen, roest, lekkage, weinig verfijnde rij-eigenschappen, spartaanse ergonomie en de aloude Britse theorie die haar grond kende in de motivatie dat succes geen grootschalige innovatie behoefde.

De laatste nieuwe Defender. Gebouwd in de utilitaire stijl zoals hij ooit bedoeld was. Afbeelding: Jaguar Landrover
De laatste nieuwe Defender. Gebouwd in de utilitaire stijl zoals hij ooit bedoeld was. Afbeelding: Jaguar Landrover

Zwaar weer
Die laatste gedachte zette de houdbaarheid van deze in alle opzichten unieke auto ernstig onder druk. De grote lokale en internationale politieke instanties zagen namelijk in dat Toyota- en later Mercedes-Benz- tot op de dag van vandaag de betere alternatieven ontwikkelden, terwijl de Land Rover maar mondjesmaat werd aangepast, zonder dat de haast martelende eigenschappen naar de achtergrond verdwenen. Wèl werd in eigen huis de Range Rover in 1970 gelanceerd als luxe-alternatief. Toen waren de eerste Landies al 22-jaar oud. Maar binnen het terreinsegment der werkenden zag de fabrikant lijdzaam toe dat het marktaandeel van de Land Rover slonk. Het had veel te maken met het gegeven dat de lokale en internationale politiek betrokkenen massaal overstapten op de Landcruisers en -vanaf het eind van de jaren zeventig- de Geländewagens van deze wereld. Het plaatste de wereld voor de off-roadtak van de Rover-fabrieken in een zorgelijk perspectief. Land Rover verwerd tot een geuzennaam voor terreinauto’s terwijl de nieuwkomers uit Japan en Duitsland een groeiend marktaandeel begroetten. Het gebeurde allemaal in de periode dat Groot-Brittannië geplaagd werd door stakingen als gevolg van totaal verstoorde arbeidsverhoudingen en de daaruit voortvloeiende kwalitatieve malheur.

De stap naar overleving
Toch werd juist in díe periode een belangrijkste stap gezet. Land Rover werd een aparte werkmaatschappij binnen het zieltogende en afbrokkelende British Leyland. Het gebeurde in een periode dat de oer Land Rover bovendien in een ander daglicht kwam te staan. Vanaf de jaren tachtig transformeerde de fabrikant het toen al stokoude concept van werkpaard tot semi luxe-paard. Een cult-auto, niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken als het er op aan kwam en de verbinding te leggen tussen adventure, luxe en arbeidsethiek. En nog belangrijker: hij werd vaandeldrager van het merk dat door de fabrikant zorgvuldig werd uitgebouwd en in diverse gedaanten de wereld van luxe en rijkdom werd ingereden.

 

Gespot op Terschelling, pleisterplaats voor het Britse icoon. Deze karakteristieke Landrover. Afbeelding: Erik van Putten
Gespot op Terschelling, pleisterplaats van het Britse icoon. Deze karakteristieke Landrover. Afbeelding: Erik van Putten

Wegbereider voor luxe broers
Het succes van de Range Rovers en Discoveries kende een belangrijke basis. De fabrikant hield de Defender in ere, alsof zij bewust was van het feit dat het inmiddels ijzersterke imago van het oorspronkelijke landbouwvoertuig de rode loper was waarop zijn nazaten werkten aan hun groeiende glorie. De Defender heeft nu zijn taak volbracht. Mag met een welverdiend pensioen. Krijgt geen nieuwe techniek van de fabrikant, die liever in de toekomst investeert dan in het verleden. Kreeg van diezelfde fabrikant- evenals van fans en journalisten- een waardig afscheid. Een verdiend eerbetoon van een jaar lang. Omdat een productieperiode van bijna 68 jaar voor een auto bijna gelijk staat aan onsterfelijkheid. Zijn productie afscheidsjaar overleefde hij nog. Want het aantal bestellingen bleek zo hoog dat de productieperiode nog werd verlengd. Om alle orders fatsoenlijk af te kunnen wikkelen. De bouw van nieuwe exemplaren is nu dan toch echt gestopt. Daarmee lijkt de Landrover Defender niet onsterfelijk. En toch is hij het wel. Want een auto die bijna 68 jaar is gebouwd heeft het in zich om altijd onder ons te blijven.

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

Eén reactie

  1. Apart dat deze auto’s als onverwoestbaar worden gepresenteerd. Toen ik op de militaire rijschool in Venlo zat stonden de LaRo’s bijna constant in de werkplaats. En niet omdat de monteurs ze zo mooi vonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here