in

Wildplassen loont

Bougogne wrakAMK lezer Ton van Dorsselaer is doorgaans druk met het milieu. Zijn bedrijf DS Milieu Consult is een onafhankelijk milieukundig advies- en onderzoeksbureau met ruim 20 jaar ervaring op milieugebied. De deskundigheid van DS milieu-consult uit zich in een gerichte aanpak van uiteenlopende milieuvraagstukken.

Milieu gaat over duurzaamheid, respect en beheer.

Maar niets menselijks is Ton vreemd. Zo dwong overmacht hem tijdens een vakantie in de Bourgogne tot wildplassen.

Omdat met de nodige privacy te doen nam Ton enige afstand van de weg. Daar stond een oude schuur. En toen hij daar na gedane arbeid even in keek…

Dus weet u wat onze tip is? Drink stevig voor elke rit…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Tweede editie Audi Tradition op 7 juni in Leusden

DKW F7, Vondst2

Verkeerd afgelopen?