in

Wiebes hanteert aannames en merkwaardige uitgangspunten in evaluatie oldtimerregeling

Staatssecretaris Wiebes heeft zijn evaluatie van de oldtimerregeling prijsgegeven. Een aantal zaken daarin zijn logisch verklaarbaar. De berekening van de belastingopbrengsten roept echter vragen op. Foto: Rijksoverheid

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft gisteren de evaluatie van de oldtimerregeling openbaar gemaakt. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat de per 1 januari 2014 ingevoerde MRB-regels hun vruchten hebben afgeworpen. “Het wagenpark in Nederland is verjongd en de luchtkwaliteit is verbeterd. Daarnaast zijn de belastingopbrengsten navenant.” De wijze waarop de evaluatie is geformuleerd roept echter verbazing en verontwaardiging op bij de achterban. In ieder geval spiegelt de Staatssecretaris de belastingopbrengsten rooskleurig voor. Ook zijn er niet eerder genoemde gegevens gebruikt om raming en daadwerkelijke opbrengst kloppend te krijgen.

Staatssecretaris Wiebes heeft zijn evaluatie van de oldtimerregeling prijsgegeven. Een aantal zaken daarin zijn logisch verklaarbaar. De berekening van de belastingopbrengsten roept echter vragen op. Foto: Rijksoverheid
Staatssecretaris Wiebes heeft zijn evaluatie van de oldtimerregeling prijsgegeven. Een aantal zaken daarin zijn logisch verklaarbaar. De berekening van de belastingopbrengsten roept echter vragen op. Foto: Rijksoverheid

Groot aantal belaste oldtimers uit straatbeeld
Het is inmiddels bekend: Wiebes’ voorganger Frans Weekers besloot twee jaar geleden -in overleg met de oldtimeralliantie- om de leeftijdsgrens voor belastingvrije auto’s op veertig jaar te stellen. Voor benzineauto’s ouder dan 26 jaar kwam er een overgangsregeling, waarbij automobilisten maximaal 120 euro per jaar moeten betalen. Oude diesels en lpg-auto’s kregen die overgangsregeling niet. Dat leidde ertoe dat ze massaal van de hand werden gedaan. Van de 38.000 diesels die er in 2013 rondreden werd 30 procent geschorst, 27 procent geëxporteerd en 8 procent gesloopt. Van de 151.000 personenauto’s uit de periode 1975-1986 die op 1 juli 2013 gebruikmaakten van de oldtimervrijstelling, is een groot deel uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen. Rond de 60.000 auto’s (40 procent) zijn geëxporteerd, geschorst of gesloopt.


Amendement van Vliet genegeerd
De terugloop van het wagenpark uit de periode 1975-1986 wordt door Wiebes toegeschreven aan het feit dat de huidige maatregelen op voorhand werden aangekondigd. “De omslag is in 2012 begonnen.” Er wordt echter met geen woord gerept over het feit dat het Amendement van Vliet in januari 2012 van kracht werd en dat het Regeerakkoord na de verkiezingen van september 2012 tot stand kwam.

Vervangers oldtimers tellen ineens mee in berekening opbrengst
Er zit nog een merkwaardig aspect in de evaluatie van de oldtimerregeling. Volgens de Staatssecretaris levert de huidige regeling ook “een aanzienlijk bedrag aan belastinginkomsten op.” De wijze waarop de opbrengst van €137 miljoen wordt berekend en gepresenteerd kent een bijzonder karakter. De aan de oldtimers gerelateerde belastinginkomsten na 1 januari 2014 zijn vastgesteld op €55 miljoen. Opmerkelijk is echter dat Wiebes ook de opbrengsten uit het aangenomen aantal van 70.000 MRB-plichtige voertuigen- die ter vervanging van een oldtimer zijn aangeschaft- meeneemt in de resultaten. Zij zouden goed zijn voor een geschat bedrag van €82 miljoen, een bedrag dat voorkomt uit een gehanteerde bandbreedte. Die is bepaald op basis van een fors uiteenlopend budgettair effect dat ligt tussen de  €25 miljoen en €91 miljoen. Dat grote verschil in effecten heeft onder anderen te maken met het gegeven dat het MinFin bij deze 70.000 voertuigen geen onderverdeling kan maken naar brandstofsoort, simpelweg omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn. Naast het feit dat de natte vinger gehanteerd wordt, duidt het aantal van de genoemde 70.000 voertuigen ook op een gedragsgevolg. En juist daar- zo liet KNAC voorzitter Peter Staal zich ooit in Auto Motor Klassiek ontvallen- bleek politiek Den Haag geen rekening mee te houden. Het is daarom opvallend dat de vervangende voertuigen nu juist wel worden genoemd.

Verbaasde en teleurgestelde reacties vanuit achterban en politiek
Wouter van Embden van Autobelangen reageerde dan ook verbolgen. “Hier klopt niets van. Wiebes rekent ineens 70.000 eigenaren mee die een vervangend en MRB-plichtig voertuig hebben gekocht. Maar in de oorspronkelijke raming van €137 miljoen is uitgegaan van het feit dat die opbrengsten betaald zouden worden door oldtimer eigenaren en wel alleen voor hun oldtimer. We vinden het een slechte zaak dat er nu een groep vervangende voertuigen wordt ingezet om cijfers kloppend te krijg. Belachelijk.” Ook CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt uitte zijn bedenkingen. “De effecten van de maatregel wijken in alle opzichten af van de ramingen. Daarnaast wordt het cultureel erfgoed vernietigd. De oldtimerregeling is mislukt. Een mooi voorbeeld wordt gevormd door de auto’s op LPG. Er wordt voor slechts 3.000 LPG-oldtimers MRB betaald. In de ramingen van Weekers werd indertijd uitgegaan van 32.000 stuks.” Van Embden en Omtzigt zullen niet de enigen zijn die hun bedenkingen uiten. De evaluatie van de oldtimerregeling geeft namelijk een vergaand vertekend beeld dat is ontstaan op basis van gegevens en aannames die de lading niet dekken.

 

12 Reacties

Geef een reactie
 1. Heer Wiebes,
  U moet toch echt eens uit uw Haagsche vesting komen en komen bekijken welke schade u en uw voorganger aan de oldtimerbranche hebben aangebracht. Zoveel persoonlijke drama’s van faillissementen tot en met ontwrichte huwelijken door de enorme stress onder ondernemers en hun echtgenoten. En dat allemaal voor een vele miljoenen lagere opbrengst van uw gewetensloze ambitie. Er wordt zoals de stichting Oldtimerbranche Nederland u van te voren heeft geschreven ergens rond de 60 miljoen opgehaald en dààr moeten alle tegenvallers en kosten van bijv. bijstandsuitkeringen nog af. Maar ach, die worden door de gemeenten gedragen en komen dus niet zichtbaar op uw conto. Knap staaltje bedrog !

  U speelt het spelletje zo goed dat u nu ook nog hebt weten te bedenken dat ex-oldtimerrijders nu in nieuwe auto’s zijn gaan rijden. Foei, meneer de Stas, u weet dus écht niet over welke mensen u praat. Hoeft u ook niet, want de Haagsche regels schrijven voor dat u niet met menselijk gedrag mag rekenen, want dat is te onzeker, slechts een vage verwachting. Dat klopt uiteraard als u uw markt niet kent. En dat is er nu juist bij politici zo vaak aan de hand. Vooral bij de ambitieuze die een ‘echte’ post in de politiek nastreven.

  Ik begrijp best dat u de Kop van Jut van het Ministerie van Financiën bent en dat de Minister hier eigenlijk de achter u verwcholen boosdoener is. Maar voor deze rol hebt u zelf gekozen, dus leef er maar mee !

 2. Ook in mijn geval klopt het totaal niet. Ik had al een MRB plichtige auto en heb die nog steeds. Daarnaast heb ik een oldtimer ouder dan 40 jaar en een die nu 30 jaar oud is. Die laaste zit in de overgangsregeling, komt 3 maanden niet naar buiten. Maar ach, dat had ik waarschijnlijk toch al niet gedaan. Ik heb echt geen vervangende auto bijgekocht. En dus geen extra bijdrage aan de MRB gegeven.
  Complete onzin dus. Datzelfde hebben vele leden met mij gedaan, die kopen echt geen tweede, derde of hoeveel dan ook dagelijks vervoermiddel erbij voor elke oldtimer die geschorst wordt, in de overgangsregeling zit of naar het buitenland geëxporteerd wordt.
  Die 70.000 vervangende auto’s is volledig uit de lucht gegrepen, toevalligerwijs misschien het aantal dat men nodig had om de berekening kloppend te maken???
  Dirk-Jan Bode
  Voorzitter Mercedes-Benz Club Nederland
  1.600 leden / ongeveer 4.000 klassiekers

 3. Klopt in ieder geval bij mij niet , ik had al 2 diesels ( e280CDI 2008 en een Seat Ibiza 1.2 TDI. De mercedes diesel die ik geschorst heb heeft geen meter meer gereden na 1 januari 2014 . Wat mij het meest irriteert is dat iedereen weet dat maatregel niet het gewenste resultaat wat belastingopbrengst heeft opgebracht maar regering lult dit gewoon recht. Kortom er is niets veranderd : DE REGERING IS EN BLIJFT ONBETROUWBAAR en dat is een slecht gegeven !

 4. Wat ik mis in deze berekening is het mislopen van accijnzen. De auto’s die nu drie maanden gestald hebben gestaan hebben in deze periode ook geen brandstof getankt, ruim 91000 auto’s a 25 liter per week maal 13 is al snel 29.575.000 liter brandstof. Per liter is dat € 0.766 dus kom ik op een € 22.654.450 wat minder in de staatskas is gevloeid door de schorsing van de voertuigen.

 5. Het produceren van een nieuwe auto kost evenveel energie en dus uitstoot als de auto tijdens zijn gemiddelde levensduur verbruikt !
  En volgens een Lifetime Cycle Analyses onderzoek van van de Norwegian University of Science and Technology is de totale uitstoot van broeikasgassen, gedurende de volledige levenscyclus, van een elektrische auto niet of nauwelijks minder dan bij een auto met verbrandingsmotor.

  “When powered by electricity from natural gas, we estimate LiNCM EVs offer a reduction in GHG emissions of 12% compared to gasoline ICEVs, and break even with diesel ICEVs. EVs powered by coal electricity are expected to cause an increase in GWP of 17% to 27% compared with diesel and gasoline ICEVs”

  Dus dié zgn. ‘vieze’ oude oldtimer is al vanaf 150.000 km net zo schoon als een EV (elektrische auto).

  Het milieuverhaal klopt niet, de uitgangspunten laakbaar, de ‘uikomst’ dubieus en er zijn ruim 4000 arbeidsplaatsen in de oldtimer onderhoud- en repartie branche, verloren gegaan.
  Hypocriet gelobby van de (r)overheid dus.

  • Prometheus, uitstekend stuk ! Complimenten.
   Weet je hoe erg het écht is ? De overheid krijgt de autoverkoopgegevens o.a. van de Bovag en RAI vereniging. Organisaties die sterk zijn, goed kunnen lobbyen en echt goed werk doen voor de importeurs en dealers van nieuwe voertuigen. Die daarvoor dan ook weer enorme bedragen lidmaatschapsgeld betalen.
   Maar deze twee organisaties hebben er ook voor gezorgd dat de huidige regeringspartners in hun regeerakkoord hebben opgenomen de oldtimerregeling af te zullen schaffen. Ze lobbyden al een jaar sterk bij het Ministerie van Financiën (Belastingdienst) voor het stevig aanpakken van de oldtimerregels. Vonden de in 2012 ingaande ‘regel Van Vliet’ nog lang niet ver genoeg gaan. En deze twee vonden uiteindelijk gehoor bij de PvdA ! De onderhandelaars van de VVD dachten “ach, we hebben nog een jaar om een goede, eerlijke nieuwe regel te ontwerpen ……. het valt wel mee als we akkoord gaan. Wij hebben een belangrijker item: de gezondheidszorg”. En dus werden de oldtimers verkocht aan de PvdA.
   De dag dat het regeerakkoord naar buiten kwam zal voor altijd blijven gelden als de dag waarop de oldtimermoord heeft plaats gevonden. De dag waarop van tienduizenden oldtimerliefhebbers hun waardevolle, geliefde bezit, de 25 tot 40 jarige klassieker, nagenoeg geheel werd ontwaard. Een waardedaling van € 25.000,- naar € 5.000,- is absoluut geen gek ontwaardingscijfer voor deze voertuigen gebleken !
   De dag dat het regeerakkoord werd gesloten werd over de oldtimerbranche de financiële pest uitgegoten. Waar oldtimerliefhebbers hun oldtimer veelal weg konden gooien, moesten honderden bedrijven hun deuren sluiten. Kwamen duizenden werknemers op straat, velen zonder reële kans op snel ander werk. Moesten tienduizenden klassiekers die ineens voor wat de Haagsche inzichten betreft geen oldtimer meer waren het veld ruimen (sloop, goedkope export, lange schorsing tot ze 40 zijn). Allemaal eerst hun bijdrage leverend aan de schatkist en nu ……… noppes.

   En uit welke hoed komt nu natuurlijk weer dat er ineens wel 70.000 nieuwe vervangende voertuigen zijn verkocht ? Jawel, ook hier doen Bovag en RAI vereniging weer flink enthousiast mee.
   Wist u dat deze beide organisaties ook ‘ de alliantie ‘ zijn gestart (en met straffe hand hebben geleid), de alliantie die het voor de oldtimerwereld, liefhebber-eigenaren en trotse oldtimerbranche samen, op moest nemen tegen de plannen van de regering ? Echt, het is allemaal al gepubliceerd en/of op tv geweest. Maar desalniettemin goed om te onthouden. En Judas-streek !
   Deze organisaties hebben zo veel boter op hun hoofd, dat het hun al lang in de ogen is gelopen: blind voor het maatschappelijke resultaat dat ze hebben veroorzaakt. Ik koop NOOIT MEER EEN NIEUWE AUTO ! Een leuke, dure oldtimer waarschijnlijk wel, maar dan ook niet bij een lid van de Bovag. De groeten !

 6. Onzin meneer Wiebes. Ik heb een defender uit ’85 als hobby voertuig en reis
  iedere dag met de trein naar m’n werk. Hij staat netjes in de kas en daar blijft hij staan. Ik heb ook een nieuwere auto, die ik naar verwachting zal schorsen
  als ik de defender uit de schorsing haal. Het werkt dus mi net andersom.
  Verder is het vertrouwen in de overheid sinds deze regeling fundamenteel de grond in geboord. Begrotingstekort mag dan teruglopen, ethisch is de overheid failliet.

 7. Het wagenpark is verjongd? De afgelopen jaren werden er veel minder nieuwe auto’s verkocht. De tweedehands markt doet het nu beter. Het merendeel van de oudere auto’s rijdt maar weinig kilometers per jaar, zeker vergeleken met nieuwe leasebakken. De bijdrage aan de luchtverontreiniging is dus zeer gering.

  Liegebeesten, dat zijn het.

 8. Wiebes praat weer als de eerste de beste aap. Hij weet in het geheel niets van duurzaamheid en dat er juist niets vernieuwd moet worden. Nieuwe auto, voldoen aan een verbruikscijfer wat in het geheel niet realistisch is en afhankelijk niet van de cijfers maar van een stukje wet en regelgeving. Heeft de staatssecretaris wel eens gehoord van LCA (Life Cycle Analyses). Leg daar maar eens een nieuwe geproduceerde auto langs deze maatstaf. Dan zal blijken dat een auto van 25 jaar oud vele malen duurzamer is dan een nieuw geproduceerde. 25 jaar oude auto’s leveren de belastingkas weinig op en nieuwe veel meer. Toch vanuit duurzaamheid geredeneerd is deze overheids leugen een staaltje buitengewoon opportunistisch overheidsbeleid. Totaal onverdedigbaar en als overheids leugen uiteen te rafelen.Wiebes stop leugen en bedrog en reactiveer de oude regeling. Dat is pas een staaltje van duurzaam beleid!

  Nederland stop met uw burgers te beliegen!!!!

  • Je hebt helaas gelijk Paul, deze regering liegt harder dan een paard kan lopen, iemand van deze oplichtersbende uit den Haag vertelde dat hij het beste kabinet sedert 1950 heeft, klopt ook al weer, er is geen enkele regering geweest die zoveel heeft gejat van de Nederlandse bevolking en met name van de 65 plussers, die, zoals iedereen weet geen verweer hebben tegen dit ook alweer helaas gekozen tuig, enkel en alleen hun eigen zakjes gevuld(nou ja, zakjes, zeg maar rustig balen)die maandelijks in hun zakken stromen, voorbeeld : van één maandinkomen van een Haagse politici moet een bejaarde EEN heel jaar leven en nog zegt deze klootzak van een regeringsleider dat men € 25.- per maand niet mist, de arrogantie van Rutte en co kent geen einde, maar het word tijd dat er een einde aan gemaakt word.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Wooden wheel spinner REMOVAL tool

Een voor-aankondiging

AMK Tools bestek

Wannahaves