Nieuws

VVD: “Milieuzones in Nederland zo spoedig mogelijk afschaffen”

By  | 

De VVD heeft zich- andermaal- uitgelaten over de wens om een einde te maken aan milieuzones in ons land. Volgens de liberale partij zijn zones ten bate van het voorkomen van luchtverontreiniging achterhaald. Op dit moment staat de lokale milieuzone in Utrecht symbool voor de landelijke discussie omtrent het nut en de werking ervan.

In het afgelopen voorjaar pleitte de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie al voor het afschaffen van “onnodige en dure milieuzones.” De liberalen riepen toenmalig Staatssecretaris Wilma Mansveld op tot het ondernemen van actie. Afgelopen week gaf Barbara Visser- Tweede Kamerlid namens de VVD en woordvoerder van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu-  in een betoog nogmaals aan dat de regelgeving omtrent deze zones ondoorzichtig is. “Daarnaast is de lucht schoner dan ooit. Het spoedig opheffen van de milieuzones kan wat ons betreft dan ook gaan plaatsvinden.” De minister van het departement waar Visser voor werkzaam is geeft ook aan dat de luchtkwaliteit is verbeterd. “Maar”, geeft ze aan, “er zijn nog wel degelijk problemen met de luchtkwaliteit binnen de steden. Overigens presenteerde zij cijfers waaruit bleek dat de uitstoot van vervuilende stoffen – door het verkeer- zich in Nederland grosso modo onder de voor 2020 vastgestelde normen bevindt.

Geen openheid van zaken
Ondertussen weigert het TNO prijs te geven wat de daadwerkelijke effecten van milieuzones op de luchtkwaliteit zijn. Eerder schreven wij al dat in de stad waar momenteel het meest te doen is om milieuzones- Utrecht- in zeer beperkte mate de luchtverontreiniging wordt gemeten.
De KNAC voert momenteel juridische procedures tegen de Stichtse maatregelen. Onlangs werd bekend dat de rechter nog geen goede afweging had kunnen maken. Zodoende werd de uitspraak in het hoger beroep- aangespannen door de KNAC omdat de milieuzone van Vrouwe Justitia in stand gehouden mocht worden- uitgesteld. Overigens ligt in de lijn der verwachtingen dat deze uitspraak half december wordt gedaan. Het uitstel van minimaal zes weken is een teken aan de wand. Of eigenlijk niet. Er is geen enkel gegrond argument voor het in stand houden van de rommelige en geldverslindende milieuzone in Utrecht. Laat staan voor het onnodig besteden van belastinggeld van de burger.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *