in

Vroeger, toen auto’s groot en mensen klein waren

Car Advertisements in US from 1957-1960 (13)

Reclame is van alle tijden maar verandert met de tijd mee. Toen we onlangs wat oude Amerikaanse folders doordroomden zagen we de insteek uit de jaren vijftig: Maak de mensen kleiner, dan lijkt de auto groter. Slim toch?

Als we nu klassiekers in het huidige verkeer zien, dan valt pas op hoe slank en elegant de dikste Amerikanen van toen waren. Tussen de Porsche Cayennes, Volvo;s Benzen en BMW’s plus andere SUV’s en ander moderne auto’s lijken de reuzen uit onze vroegste herinneringen kleintjes op dunne bandjes.

Oude Amerikanen. Ze waren erg groot voor zulke kleine auto’s

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Een marter onder de kap

Verdwijnend vakmanschap

Replicars. Smaak of wansmaak?