in

Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting deel 3

De alternatieven

Door: de redactie

De nieuwe plannen van de formatie Rutte Samson houdt de gemoederen bezig. Verhitte reacties van liefhebbers die zich gepakt voelen door de zware lasten die hen te wachten staan bij het vervallen van de vrijstelling MRB. Ook voor ons klassieker en oldtimerliefhebbers breken andere tijden aan. Maar zijn deze per sé slechter? Nu lijkt dat wel zo, maar het grote lobbyen gaat beginnen. Diverse organisaties die het behoud van ons rijdend erfgoed ondersteunen zijn al in actie gekomen. Waaronder natuurlijk de KNAC die een petitie op haar site heeft gezet, de FEHAC die al op bestuursniveau in druk overleg is met de KNAC en uw eigen Auto Motor Klassiek. Wat kunnen we doen om de klassieker en oldtimer wereld als een front te vertegenwoordigen in Den Haag? Er moet een alternatief komen.

Relevante links en organisaties die ook op de bres springen voor de klassieker- en oldtimerliefhebber:

KNAC petitie

FEHAC

 

De motivate
Het regeerakkoord gaat er vanuit dat oldtimers een grote belasting voor het milieu vormen. Maar baseert deze bevindingen slechts op de uitstoot. En gaat zelfs hierbij voorbij aan het feit dat de uitstoot van een auto met benzinemotor minder schadelijk is dan die van een moderne dieselmotor. Dan hebben we het nog niet eens over een klassieker die van een LPG installatie is voorzien. Maar de uitstoot is niet het enige waarmee rekening moet worden gehouden. De meeste klassiekers rijden niet meer dan hoogtuit een kilometer of vijfduizend per jaar, velen zelfs aanzienlijk minder. Ze moeten dan al vijf keer zoveel schadelijke stoffen uitstoten als een moderne auto met 25.000 kilometer per jaar. Relatief gezien van het met die milieubelasting dus nog wel mee.

Wat gaat er gebeuren
Een andere motivatie, maar niet met name genoemd, zijn de beoogde extra inkomsten aan houderschapsbelasting. Maar wat gaat er gebeuren als deze plannen inderdaad doorgaan. De gemiddelde hobbyist met minimaal een klassieker zal deze dan liever schorsen. Nu al gaat een groot gedeelte van het klassieke wagenpark naar het buitenland, die uitstroom zal alleen nog maar groter worden, want de Nederlandse klassiekers worden voor een habbekrats van de hand gedaan. Het milieu is er niet bij gebaat, want de uitstoot trekt zich niets aan van landsgrenzen. Aanverwante bedrijven, die hun omzet halen uit de klassiekers en oldtimers gaan massaal op de fles, waardoor veel mensen op straat komen te staan. Na verloop van tijd zal ook de handel naar het buitenland stil komen te liggen, waardoor er nog meer handelaren in klassiek vervoer in de problemen komen. Nu praat men over een geschatte extra inkomst van iets meer dan 150 miljoen euro aan houderschapsbelasting. Maar gaat finaal voorbij aan het feit aan de gemiste inkomsten uit die klassiekerbranche. Bovendien zal de klassiekerliefhebber die zijn auto heeft voorzien van een gastank deze er snel uithalen. Het zal vanwege de nog steeds te betalen LPG toeslag niet meer lonend zijn, ondanks dat de milieuvriendelijke brandstof goedkoper is. Tenslotte rijdt een klassieker geen grote afstanden. Is het milieu daarmee gebaat?

De alternatieven
Maar wat is rechtvaardig? Als je met je klassieker gebruik maakt van de openbare weg, moet je dan niet ook een bijdrage daaraan betalen? En zo ja, in hoeverre? Moet de belastingvrijstelling worden gekoppeld aan een maximaal kilometrage om het dagelijks gebruik tegen te gaan? Net als de verzekeraars dat al doen? En zo ja, hoe moet dat worden gecontroleerd? Zou het rechtvaardig zijn een klassieker alleen dan houderschapsbelastingvrij te laten zijn als het niet de enige auto is die op naam van de eigenaar staat en waarvoor wel houderschapsbelasting wordt betaald? Wij horen het graag van u. Reageer hieronder en laat ons weten hoe u erover denkt. Een ding is zeker, er gaan zaken veranderen.

Actie
Auto Motor Klassiek is al in gesprek met diverse organisaties. Wij willen met zoveel mogelijk partijen de regering als een front tegemoet treden. En hebben uw hulp daarbij nodig. Wie of welke partij u ook vertegenwoordigd. Bedrijven, tijdschriften, organisaties. Laat ons weten wie u bent en wat u kunt doen via redactie@amklassiek.nl.

MIS GEEN ARTIKEL MEER

REGISTREER GRATIS

EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

116 Comments

Leave a Reply
 1. Veel van de bovenstaande oplossingen zijn fraudegevoelig of kosten de staat veel geld om te controleren. Er is een veel simpeler oplossing. De echte oldtimer liefhebber gebruikt zijn auto niet met slecht weer of in de winter maanden. Stel b.v.b de maanden v.a 1 mei t/m 30 september vrij van wegenbelasting voor de liefhebbers. Eventuele oldtimer evenementen ,die hier net buiten vallen, kunnen gezien het aantal dagen wel worden aangepast. Iedereen die buiten deze periode op de weg zit met zijn oldtimer betaald volledige wegenbelasting ( Ook hij weet donders goed wanneer 1 mei begint en sept. eindigd. ) De controle hier op kan gewoon dagelijks worden meegenomen door de politie op de weg. Kenteken controle en klaar. Het dagelijks gebruik raakt zo van zelf over.

 2. Om te beginnen , Sjaak en Bas jullie hebben gelijk. Wie bepaald wat een “echte”klassieker is.
  Omdat bijv. een bmw of mercedes van z`n 25 a 26 jaar nog niet oud genoeg is,is het in de ogen van velen geen “echte” kassieker. En over z`n 10 jaar dus wel.. .Maar als deze auto`s niet nu al netjes worden bewaard en onderhouden zijn de toekomstige “echte”kassiekers er over 10 jaar niet meer.
  Over smaak valt niet te twisten en iedereen maakt (handig) gebruik van de regels zo als die er zijn.

  Feit is wel dat de m.r.b.vrijstelling ooit bedacht is voor auto`s die in Nederland jaren lang belasting en onderhoud en alle kosten die daar zijn betaald hebben en dus na 25 jaar wel een lasten verlichting te gemoed konden zien, om ze vervolgens ook(bel.vrij) te kunnen bewaren.Vervolgens worden er natuurlijk massaal auto`s ingevoerd, nu worden auto`s waar nog nooit wat aan verdiend is ook belasting vrij. Dit loopt natuurlijk een keer spaak. Als je nu invoerd dat alleen ingevoerde auto`s van af 2014 niet meer m.r.b vrij worden, dan is het hele probleem toch opgelost.
  En wel net zo eerlijk voor iedereen die een hoop geld heeft neer gelegd voor een klassieker die nu op eens nog maar de helft en minder waard is. Zo worden mensen in een tijd van toch al bezuinegingen extra en onredelijk hard getroffen!
  Om nog maar te zijgen van alle handelaren en mensen die in deze tak van sport hun geld verdienen,wat een strop of gewoon failliet.
  Dat de spelregels anders worden en de handel minder dat is duidelijk.
  Maar op deze manier is de voorraad die handelaren hebben nog geld waard , dit geeft wat meer lucht en tijd voor deze groep om niet gelijk failliet te gaan. Daar word niemand beter van, en de particulier zit niet met een waarde vermindering die al gauw 5.000 euro of meer bedraagd.
  De koopjes jagers die dagelijks (relatief) goedkoop rijden en vervuilen, vallen er zo vanzelf uit en de auto`s op de sloop.De auto`s die nu bel. vrij zijn rijden veel al op gas en dit zal dan zo blijven, wat ook weer beter is voor het milieu.
  Als ja dan nog een regel toevoegd dat ingevoerde auto`s van bijv. voor 1970 wel bel. vrij worden dan blijft er toch nog handel in klassiekers bestaan maar de zogenaamde youngtimer valt er dan wel uit.

  • Waarom denkt toch iedereen dat de vrijstelling bestond omdat deze auto’s al veel wegenbelasting betaald hebben in hun levensduur? Of dat ze vrijgesteld zijn omdat ze zo leuk zijn, en ons erfgoed bewaard moet worden? Dat is echt onzin en als je dat zegt maak je de hele regeling belachelijk bij mensen die niks met oldtimers hebben, en is het logisch dat men met domme wetsvoorstellen komt om er een einde aan te maken.

   De echte reden voor de vrijstelling is dat het belachelijk is om auto’s die nog geen tank leegrijden in een jaar even zwaar te belasten als een auto die 25.000 per jaar rijdt. De regeling is altijd scheef, omdat niemand precies even veel rijdt als een ander, maar ze hebben geprobeerd er een onderscheid in te maken. Bijvoorbeeld gaan ze er van uit dat de meeste zwaardere auto’s meer zullen rijden dan de hele lichte. (boodschappenautootje voor erbij, etc). Dat dit in 70% van de gevallen nog steeds onzin is, daar is dan helaas niks aan te doen. Vervolgens hebben ze ook gemeend dat men met een 25 of 30 jaar oude auto ook wel minder zal rijden. En wel zó weinig, dat een algehele vrijstelling op zijn plaats is.

   Dat er dan vervolgens mensen zijn die de regeling gaan mis/gebruiken, dat is ook logisch. Lekker veel km maken in een miniem modern autootje of een heel oud slagschip.

   Dat de regering daar vervolgens wat aan wil doen, dat is óók logisch, zeker in deze tijd waar op alles bezuinigd moet worden.

   Dan hoor je ook weer mensen klagen dat ze een échte oldtimerliefhebber zijn omdat ze er elke dag mee rijden en het ding koesteren en gebruiken waar hij voor bedoeld is. Dat dit echte liefhebbers zijn, staat buiten kijf. Ik weet als meervoudig oldtimerbezitter ook wel dat zoiets veel tijd en geld kost om rijdend te houden. Maar als je er dagelijks mee rijdt, dan is er dus geen enkele reden om dat wegenbelastingvrij te mogen doen. Wat ben je dan anders, dan de vent met de nieuwe astra die ook gewoon wegenbelasting moet betalen? Puur omdat er al 25 jaar belasting betaald is? Nou ik heb nieuws voor je, ik betaal nu inkomstenbelasting en ik moet dat over 35 jaar nog steeds doen, dat is zeker!

   Dus laten we proberen de discussie zuiver te houden: het gaat alleen om het aantal kilometers. Voldoe je daaraan, dan heb je recht op vrijstelling. Voldoe je er niet aan, dan gewoon betalen net als alle anderen. En verder: een mercedes 190d uit 1986 kan net zo’n leuke klassieker zijn als een Rolls uit 1935. Daar gaat het dus ook helemaal niet om. En of je je klassieker in een garage laat staan, of er elke dag mee rijdt: ook dat zegt niets over je liefhebbersstatus. kilometers: dalleen dáár draait het om in het kader van vrijstelling of niet.

   Uiteraard blijft in dat licht een kilometerheffing het beste, ware het niet dat dit redelijk onuitvoerbaar (lees: duur) wordt. 30/60dagen kaart is dan m.i. the next best thing.

 3. De schade die nu al door ons amateurduo Rutte/Samsom is toegebracht aan de oldtimerbranche is enorm. Er is een duidelijk verband tussen die éne domme regel in het regeerakkoord en de enorme omzet terug gang en waardeverlies in de branche. ALs je dan ook meeneemt dat het een milieusmoes is waar niemand meer in gelooft dan is er alle reden om de rekening in Den Haag te presenteren. Mochten ze dan toch nog het lef hebben de opbrengst voor de schatkist naar voren te brengen dan is ook dat eenvoudig onderuit te halen. Al met al lijkt het mij een goed idee de rekening te sturen naar M Rutte, postbus 20001, 2500 EA Den Haag.

 4. Alle oplossingen die worden aangedragen kosten veel organisatie en ambtenaren voor de uitvoering daarvan. Simpelweg de brandstof in prijs verhogen met een MRB component is beter.

  Dit is vanwege meerdere argumenten beter en eerlijker:

  – Nieuwe zuinige auto’s die veel rijden betalen nu weinig MRB. Maar door veel te rijden vervuilt de auto toch veel.
  – electrische auto’s betalen niets maar de prius die in feite altijd op benzine rijdt wel.
  – Oude auto’s vervuilen iets meer dan nieuwe maar als ze weinig rijden vervuilen en betalen ze weinig.
  – Houderschap belasting (MRB) is oneerlijk. Het bezitten van een auto is een neutraal feit. Pas als de auto rijdt heeft het invloed op de omgeving.
  – Er zijn ambtenaren nodig voor het uitvoeren van de MRB. Hier is een langjarige besparing op te boeken door de MRB via brandstof te innen.
  – Door de brandstof duurder te maken betalen ook buitenlandse kentekens mee. Die vervuilen nu gratis. (om even het non argument vervuiling aan te houden)

  • in principe met je eens, maar dat lukt nooit. In de grensstreek (en die hebben we nogal veel in NL) gaat het dan helemaal mis met mensen die over de grens VEEEEEEEEEEEEL goedkoper gaan tanken. Dan zou je Europees moeten invoeren. En dat lukt ook NOOOOOOIT, want onze mrb is vele malen hoger dan duitsland of belgie bijvoorbeeld. een EU regeling zou betekenen overal even hoge belasting, en dan levert NL veel te veel in.
   Zou willen dat het kon, maar dat zal dus echt nooit gaan gebeuren.

 5. Ik ben met pensioen, mijn VW-busje en mijn 2CV ook, evenals mijn oude Jawa motorfiets.
  Mijn inkomen is veel lager en ik ben blij met de vrijstelling van MRB, zo kan ik nog van mijn oude voertuigjes genieten! En als ik hier nu wel voor moet gaan betalen, kom ik aardig in de problemen. Nu staan ze lekker in de stalling droog te blijven, dan zouden ze de straat op moeten.
  Veel rijden ze niet; af en toe een ritje, als het mooi weer is. En met het busje gaan we op vakantie, die heeft er nu 91.000 km op zitten in 28 jaar…
  Ik ben blij met de brieven, waarin staat, dat ik geen MRB meer hoef te betalen.
  Laat dit zo blijven, zolang de kentekens op mijn naam staan.
  Het wordt natuurlijk jammer voor degenen die vanaf nu een oldtimer kopen, als die niet zo’n brief krijgen en onder de normale regeling vallen, maar ook op oude afspraken terugkomen, is onredelijk!

 6. alleen auto’s ouder dan 30 of 35 jaar wegenbelastingvrij NAAST een dagelijkse auto eventueel te koppelen aan een maximum aantal te rijden kilometers. Rijdt je meer dan 3000 of 5000 km dan is een aangepast tarief denkbaar zoals dat bij verzekeringen ook geldt. Kennelijk gaan sommigen er van uit dat alles te saboteren is, maar de meeste oldtimerliefhebbers zullen dat heus niet doen. Ben er wel mee eens dat de zwaar vervuilende import van verwaarloosde diesels, die niet door liefhebbers vaak dagelijks gereden worden, minstens de volle mep moeten gaan betalen. Het lijkt me voor de overheid in deze computertijd toch niet zo moeilijk die te scheiden van de echte liefhebbers.

 7. Het idee om de belastingvrijstelling voor klassiekers te koppelen aan een auto voor dagelijks gebruik, waar wel belasting voor wordt betaald, lijkt aardig, maar zelf heb ik totaal geen behoefte aan een “daily driver”, omdat ik op de fiets naar mijn werk ga, weer of geen weer. De wekelijkse boodschappen haal ik met mijn Mercedes 280TE uit 1984, de jongste van mijn bescheiden verzameling klassiekers, die verder bestaat uit twee Cadillacs, een uit 1967 en een uit 1968, een Mercury Colony Park uit 1965 en een Plymouth Fury uit 1974, die ik al 28 jaar in mijn bezit heb (als dat me geen liefhebber maakt, dan weet ik het niet meer). Met alle auto’s wordt bij elkaar niet meer gereden dan zo’n 5000 km, dus mijn aanslag op het milieu is te verwaarlozen. Bovendien staan ze allemaal (droog) op mijn eigen grond, dus ze bezetten evenmin openbare parkeerruimte.
  Als ik voor deze auto’s (die ik in alle bescheidenheid best als echte klassiekers durf te bestempelen) het volle pond aan motorrijtuigenbelasting moet gaan betalen, kan ik dat simpelweg niet opbrengen, tenzij het chauffeurssalaris met zo’n 500% wordt verhoogd….Ik zou deze auto’s ook nooit gekocht hebben als ik had geweten dat de belastingvrijstelling door een grijpgrage regering ooit weer zou worden opgeheven (m.u.v. de Plymouth, die ik al had voordat er zelfs maar sprake was van vrijstelling). Verkopen is geen optie, ten eerste omdat ik dat niet wil en ten tweede omdat de auto’s nog niet de helft op zouden brengen van wat ik er ooit voor betaald heb. Dat wordt dus schorsen en af en toe “stiekem” een rondje rijden (net als vroeger, toen ik nog geen rijbewijs had). Ik hoop maar dat het niet zover komt…..
  En het ergste is: ik heb nog wel op de VVD gestemd! Mark Rutte, wat heb jij de boel belazerd!

 8. Plan Gromsound (al 4 weken terug aan de Fehac per papieren brief+postzegel verstrekt):

  alleen HSB vrijstelling indien
  1) eigenaar ook een HSB plichtige dagelijkse auto op naam en in de vaart heeft (simpel te checken met het RDtW register)
  2) eigenaar op de klassieker een klassiekerpolis heeft dus met alle bekende beperkingen mbt gebruik en jaarkilometrage
  (simpel te checken in het ARN, ook in veendam, en de km bij de apekool dat weten ze ook al)
  3) eigenaar is lid van een FEHAC aangesloten klassiekerclub, en bv langer dan 2 jaar. Dit zou via de clubregisters kunnen
  worden doorgegeven aan de almachtige RDtW. Wie daar bezwaar tegen maakt die betaalt dan maar HSB.
  4) doorschuivende leeftijdgrens van 30 jaar.

  Nadelen? Geen nadelen. En wie uit principe toch een klassieker dagelijks rijdt (zijn er een paar diehards van) die
  betaalt gewoon HSB. Idem youngtimerliefhebbers, ik heb ook gewoon moeten wachten tot de dikdaf vrij was. Dat heb
  je er maar voor over. Voor de belastingontwijkers in de 87er duitse taxis is het dan in ieder geval niet boeiend meer.

  Bovenstaande is vrij te quoten op andere fora onder vermelding ”Plan Gromsound.”
  Ik dank u.

  • Toch rammelt het verhaal. Al was het maar vanwege de mogeljikheid meer te betalen voor een verzekering om meer km,s te mogen rijden.. Bovendien, wat doet een lidmaatschap van een club er toe ? Wat draagt dat bij en waarom zou ik daartoe verplicht worden ? Kul om dan ook nog over “belastingontwijkers” te praten. Mensen die kinderbijslag ontvangen zijn zeker ook profiteurs ? Die overheid heeft toch zelf deze regeling verzonnen ?

 9. Van de hele houderschapsregeling klopt niks als je er naar gaat kijken. Als ze de hele tijd milieuredenen aanvoeren, dan slaat dat om te beginnen al nergens op met een houderschapsbelasting. Dan moet het een rij-belasting worden.
  Verder zijn de verdeelsleutels zo krom als maar wat. Ik kan me enigszins voorstellen dat het gewicht van een auto zijdelings wat te maken heeft met de vervuilendheid ervan, en ook nog wel met slijtage van de weg. Maar het verschil kan nooi zo groot zijn als het verschil in belasting.

  Zo heb ik een Honda CRX 1.6 benzine, 1988, belasting € 296 per jaar.
  Ik heb ook een Ford Galaxy TDi uit 2002, belasting € 1.836 per jaar.
  Dit is meer dan 6x zoveel. Is die zoveel belastender voor het drukke wegennetwerk, of voor het milieu? Het lijkt mij uitermate sterk.
  Maar dan zegt u natuurlijk: met die Ford rij je natuurlijk ook veel meer.
  Dat klopt. Waarom? Omdat het moet! Ik rij veel liever in mijn CRX, maar ik zou wel stom zijn om dat te doen, als de Galaxy op mijn oprit stof staat te verzamelen voor een giga bedrag aan belasting.
  Waarom koop ik dan een Galaxy is uw vraag? Omdat ik moet. Ik heb drie kinderen, prop dat eens in een crx? En waarom dan diesel? Ik trek nogal vaak zware aanhangers. De auto moet ik dus sowieso hebben, en als ik hem dan toch heb, en betaal, dan moet ik hem ook gebruiken.

  Ik word met het huidige systeem dus gedwongen het milieu zwaarder te belasten, terwijl ik net zo gemakkelijk al mijn woon-werk met een veel lichtere, kleinere en onbelastendere auto had kunnen rijden. Daarom vind ik die vrijstelling voor hybrides ook zo belachelijk en oneerlijk: ik kan helemaal geen hybride kopen omdat ik daar a) geen aanhanger achter kan hangen en b) het geld niet voor heb. En c) die dingen zijn steeds in het nieuws omdat ze hun cijfers bij lange na niet halen…

  En dan komt nu het verhaal oldtimer. Hoe krom is dat nou weer. Ze geven wel een APK vrijstelling voor oldtimers van voor 1960, omdat die weinig rijden, maar nu zeggen ze wel dat ze belastend zijn voor het milieu en dus de volle mep belasting moeten betalen? Ja, ze zullen per kilometer vast belastender zijn dan een Prius of moderne Golf, maar in totaal per jaar toch niet?! Ze maken namelijk geen kilometers! Dan ga over naar een kilometerheffing, dat is de enige eerlijke manier. Maar niet een vast bedrag per jaar en dat onafhankelijk van je kilometers.
  Zo heb ik twee Renault Goelettes uit 1953. Een bus en een pickup, beide zware oude legervoertuigen op LPG. Voor de bus zou ik straks € 3.100 per jaar aan belasting moeten gaan aftikken. Ik rij gemiddeld de laatste jaren 0 km per jaar, maar stel nou eens dat ik er 1000 per jaar ga rijden (dat haal ik nooit, maargoed) Dat is dan € 3,10 per kilometer.
  De zakelijke rijder met zijn Prius, die rijdt waarschijnlijk zeker 30.000 km per jaar, en betaalt niks. Laten we dat “niks ” tbv de rekensom eens ophogen naar € 1,- per jaar. Dat is dan € 0,000033 per kilometer.
  Mijn oude Renault is dus kennelijk 93.000x zo vervuilend per kilometer als een prius. En dat heb ik allemaal nog heel gunstig afgerond dan vanuit het perspectief van de overheid.

  Zijn ze nou helemaal op hun achterhoofd gevallen? Dit gaat werkelijk helemaal nergens meer over.
  Zou je de rekensom met een middenklasser van 1.350kg op benzine zonder gekke milieuvrijstelling pakken, die dan 20.000 per jaar rijdt, dan kom je er nog altijd uit dat ik per kilometer 95x zo vervuilend zou moeten zijn.

  Als dit doorgaat, dan kunnen alle oldtimers rechtstreeks naar het oud ijzer gebracht worden, en wellicht nog een paar voor een habbekrats naar het buitenland verkocht worden.

  Dus ik kan voor mijn oldtimerwagenpark ofwel 7.000 euro per jaar aan belasting gaan betalen, ofwel een 15 jaar lange investering in die auto’s, onderdelenvooraad aanleggen etc, in een keer weggooien.
  Hoe dan ook een financiele aderlating die alle zorgpremiestijgingen in een klap in het niets doet vervagen.

  Hier moet echt wat aan gebeuren.

  Dat mijn CRX uit 1988 wellicht niet wegenbelastingvrij wordt, daar kan ik mee leven. Dat een andere Honda die ik heb uit 1986, wellicht alsnog toch weer belasting moet gaan betalen hoewel die onder elke oude regeling belastingvrij was, kan ik ook mee leven. Maar een auto van 1953 zonder verwarming, waar de regen naar binnen loopt door de deuren, met een topsnelheid van 80 km per uur, dat iemand het ook maar in zijn domme hoofd haalt dat ik daar 20.000 km per jaar woon werk mee ga zitten stinken, die moet zich eens snel laten opnemen in een psychiatrische inrichting.

  En dit probleem heeft dus 95% van de oldtimerrijders. Die andere 5%, dat zijn slimme jongens die er een slaatje uit willen slaan en de oldtimer toch voor woon-werk gaan zitten gebruiken. Hoewel ik dat nog niets eens misbruik wil noemen, maar gewoon slim gebruik. Maar die maas in de wet, die mag wat mij betreft wel gedicht worden.

  Ik heb diverse voorstellen hoe het beter kan:

  – 60 dagenkaart (of ander aantal dagen) (voor oldtimers, of wellicht ook voor youngtimers of alle auto’s… want het gaat er maar om dat de gebruiker moet betalen en niet de stilstaner)
  – leeftijdsgrens oprekken, of vastzetten op bijvoorbeeld 1975 of 1980.
  – kilometerheffing invoeren voor alle auto’s
  – volledige belasting in de brandstof stoppen
  – wisselkenteken (1 kenteken te gebruiken voor meerdere auto’s, maar uiteraard nooit tegelijk)
  – kilometerbeperking (voor oldtimers, of wellicht ook keuze mogelijk maken voor youngtimers/alle auto’s, zie boven)
  – uitgebreidere beperking (zoals ook in belgië: alleen clubevenementen, niet savonds, etc)
  – seizoenskenteken
  – vast oldtimertarief, niet gekoppeld aan brandstof of gewicht
  – gratis schorsen en ontschorsen en dat zonder een minimale termijn is toch wel het minste waar ze ons mee tegemoet kunnen komen. die paar keer per jaar heb ik dan een soort eendagskenteken in principe.

  Zolang er geen echte kilometergerelateerde heffing is, zou je een keuze moeten kunnen maken per auto hoeveel je gebruikt, net zoals in de verzekeringen gebruikelijk is. In staffels, 0-5000km, 5000-15000km, 15000-25000 of meer dan 250000 km per jaar. En dat zou je dan voor alle auto’s kunnen invoeren. Maar om te beginnen zou je dat al eens met oldtimers kunnen doen. Wil je veel rijden, dan mag dat , maar dan betaal je ook, terecht. Wil je weinig rijden, dan heb je die keuze nog. Krijgen we de keuze niet, dan is er maar een oplossing en dat is alle hobbies beeindigen en auto’s op de schroothoop. levert trouwens ook niks op voor de overheid, en al zeker niet voor het milieu.

  En als alles nou toch niet lukt en ze gewoon willen heffen op alles, dan hoop ik nog op enige redelijkheid en aansluiting bij de APK regels waar men er van uit gaat dat alles voor 1960 toch echt nooit gebruikt wordt en dus de vrijstelling zou moeten kunnen behouden. Dus voor de écht oude auto’s die echt ongeschikt zijn voor dagelijks vervoer zoals mijn goelettes, maar ook de oude impalas, bel airs, en wat dies meer zij, die écht niet elke dag gebruikt worden, en allemaal zó zwaar zijn dat ze super onredelijk worden belast, zeker met hun (schone) lpg tank. Want bij al deze klassiekers, is de pijn vele malen hoger dan bij de MG’tjes etc. Voor hen is de afschaffing ook onredelijk, maar daar gaat het toch om beduidend minder geld zodat de redelijkheid er nog enigszins in zit. Maar voor de grotere oldtimers raakt de afschaffing van de vrijstelling echt kant nog wal als er dan niet op zijn minst een bijzonder tarief in de plaats komt.

  Hopelijk gaan er nog eens wat mensen met een redelijke en billijke blik naar kijken, zodat er een eerlijke oplossing komt.

  Tot slot: ze menen daar in den haag toch niet dat deze maatregel echt 150 mln oplevert…. er is geen mens die die belachelijke bedragen gaat betalen namelijk, dan wordt alles geschorst totdat er een buitenlandse koper is gevonden voor de auto. En dan is de opbrengst voor de schatkist dus nihil, sterker nog, al die auto’s worden niet meer onderhouden of gerestaureerd in NL, de garagebedrijven die het doen maken dus minder winst en winstbelasting, de 21% BTW heeft geen grondslag meer omdat er niks wordt aangeschaft, de 21% assurantiebelasting wordt niet geheven omdat auto’s die er niet zijn ook niet verzekerd hoeven te worden, kortom, het gaat gegarandeerd geld kosten in plaats van opleveren.

  Tijd voor bezinning!

 10. Men doet hier aan vreselijke kapitaalvernietiging, reken een gemiddelde oldtimer 5000 euro x 410000 oldtimers is zon 2.050.000.000. Euro, wat is dit nog waard , misschien de helft? Kost dus de burger weer veel geld, en vergeet niet dat de gemiddelde Mercedes dieselrijder die dat dan alleen maar doet om geen mrb hoeft te betalen dit wel moet omdat deze anders geen auto kan rijden, dit zijn veelal mensen met een kleine portemonnee!

 11. Belasting op oude en antieke auto,s nou nee kan het niet op oude auto,s die zijn ingevoerd de afgelopen jaren uit duitsland enz , en de echte oude auto,s die echt uit nederland komen en meer dan 25 jaar hier zijn die vrij laten is dat geen oplossing.
  gr willem

 12. Als het probleem is: mensen maken onterecht dagelijks gebruik van hun oldtimer. Dan is de oplossing
  redelijk eenvoudig. verhoog de leeftijds grens voor het belastingvrij gebruik naar 35 jaar. Auto’s van 35 jaar of ouder zijn kosten-technisch nauwelijks interessant om dagelijks te gebruiken.Hierna elke 2 jaar 1 bouwjaar erbij laten komen. Het kost dan 20 jaar voordat we weer op 1986 uitkomen.
  Houd je zo’n oudje
  zomer en winter toch nog op de weg dan ben je voor mij een echte liefhebber. Wel vind ik dat de apk weer terug moet naar elk jaar. Die dertig euro voor een extra apk zijn voor mij geen probleem als dat vergelijkt met de MRB die je in de toekomst zou moeten gaan betalen.Voor auto’s jonger dan 35 jaar en ouder dan 25 jaar hoeven alleen het benzine tarief te betalen indien uitgerust met een LPI installatie met een universele katalisator in de uitlaat. Zo stoten deze auto’s nog maar ± 10% van de schadelijke uitlaatgassen uit. En een diesel is zo schadelijk nog niet! Tenminste niet voor het milieu. Wel voor mens en dier die er achter lopen. Daarom alle diesels uitrusten met een roetfilter.
  Op geimporteerde auto’ moet 5 jaar MRB betaald worden en de auto moet daarbij op naam hebben gestaan van slechts 1 eigenaar , bij tussentijdse verkoop gaan die 5 jaar gewoon weer opnieuw in.

  Zulke regels zorgen er voor dat “broodrijders” snel afnemen.
  En als je dan oude auto/ oldtimer tegen komt dan kun je met gerust hart groeten, want daarin zit een echte liefhebber.

 13. Alle klassieke motorvoertuigen tot en met 1980 of tot en met 1985 ( dit laat ik nog ter discussie) vrij van mrb. Vervolgens/daarna de grens stellen op de huidige regeling ( 25 jaar en dan afbouwen) en dan alleen voor motorvoertuigen met een “orgineel” nederland kenteken. Zo voorkom je jonge import van “vervuilende” jongtimers waar dagelijks mee wordt gereden. Deze mensen verpesten het voor de echte liefhebbers/verzamelaars die met een mooie zomerse dag een stukje willen rijden.
  Alhoewel ik ook wel begrijp dat de vervuiling van deze auto’s in dit kleine landje over de hele aardbol niets voor steld.

 14. Ik denk dat een hoop mensen nog niet beseffen hoe de vklag er voor hangt. “alles moet bij het oude blijven” of “ik rij er dagelijks mee maar ben toch liefhebber”. De realiteit is dat van de mensen die nu HSB vrij rijden de meesten dit straks niet meer kunnen/mogen.

  De regeling is zover mij bekend primair opgezet om historisch erfgoed te bewaren. En historisch erfgoed is niet alleen een Jaguar maar ook een 2cv. De regeling is ook bedoeld dat Jan Publiek de auto’s te zien krijgt op straat, dus het gaat niet om showroom auto’s of alleen auto’s in uitmuntende conditie (nieuwstaat).

  Maar onder het historisch erfgoed bewaren moeten we geen dagelijks gebruikte auto verstaan. De caninetsplannen geven denk ik duidelijk aan dat dat verleden tijd gaat zijn.

  Ik vind het een goed idee als we gewoon gaan betalen naar gebruik, tenslotte bereik je niks als je met alternatieven komt die niets opleveren voor de staat. Omdat voor oldtimerliefhebbers maar een beperkt aantal dagen zal zijn, vind ik bv een 60-dagen kaart een prima plan. Wat zo’n kaart dan kost en hoe je de dagen aangeeft is voor latere zorg. Eerst maar eens zien in hoeverre het cabinets standpunt ruimte laat om er over te praten.

  Groetjes,
  Jan

 15. Hallo Oldtimer-vrienden!
  Als de vrijstelling inderdaad vervalt ga ik mijn Jaguar MK2- 3.8 gewoon zakelijk rijden
  en mijn andere grijs kenteken-auto gaat eruit.
  Dw.z. dat alle facturen van onderdelen, garage, benzine, wegenbelasting enz .enz. welke ik nu privé betaal dan op mijn zakelijke rekening ga verhalen.
  Ik ga dus met mijn oldtimer meer kilometers maken wat ook weer zal inhouden:
  Meer onderhoud, meer vervuiling, meer verbruik, en voor mij meer aftrek.
  DUS GEEN ENKEL VOORDEEL TE BEHALEN VOOR DE OVERHEID!
  Overheid, klooi maar lekker door ! ! !
  En Gert van Vliet,
  Je hebt gelijk!
  Eerlijkheid, betrouwbaarheid en de waarheid zijn In Nederland niet relevant.

 16. Hier in Nederland gaan ze net zolang door met afpakken tot er niets meer af te pakken valt.Alleen de rijken onder ons kunnen zich nog pleziertjes gunnen. de arme die nog juist zijn hobby kan uitoefenen heeft al genoeg ingeleverd en de laatste dingen zullen hem nog onmogelijk gemaakt worden Nederlanders word wakker!

 17. Toch vreemd dat op deze protestsite zich nog geen liefhebbers hebben gemeld met de naam Ali, Achmed, Yussuf, Hassan………………

  • Dat komt, Wim, omdat hier alleen serieuze mensen zitten die wat te vertellen hebben en bovendien geïnteresseerd zijn in klassiekers of oldtimers. Bovendien zijn we geen protestsite, hoewel we nu wel even de behoefte voelen om ons als tijdschrift te laten horen.

 18. Ik denk dat de meeste alternatieven al benoemd zijn, dus die ga ik niet herhalen. In plaats daarvan even een andere kijk op de zaak:

  In Nederland is de MRB of houderschapsbelasting enorm hoog. Dan is het niet vreemd dat mensen op zoek gaan naar manieren om daar onderuit te komen.

  Dus mijn voorstel: De vrijstelling voor oldtimers moet gewoon zo blijven of zelfs verruimd worden. De MRB wordt uit milieuoverweging verlaagd. Zo kijg je de mensen met een glimlach in een nieuwe(re) auto.

 19. Hallo allemaal,waar zijn wij mee bezig,elkaar afkraken ? zinloos,het gaat om geld binnenhalen,dat willen ze,vergeet de millieu onzin,zoveel oldtimers rijdem er niet..waar zijn deze gegevens ? ga maar langs de weg staan een dag en tel ze maar,kan maar een ding voorstellen,laten we allemaal niet betalen voor minstens 3 maanden of liever een jaar,ze proberen ons bij de ballen te pakken,doe het terug,betaal niet!

 20. Ik ben nu bijna 17, en ik was van plan om na het halen van mijn rijbewijs ook te gaan rijden in een oldtimer. Gewoon elke dag, die dingen zijn trouwens vroeger ook niet gebouwd om stil te staan. Dat terzijde. Wat moeten de toekomstige liefhebbers zoals ik nu gaan beginnen? Het voordeel is eraf, dus kan ik net zo goed in een dinky toys gaan rijden zullen velen denken. Ik niet, ik doe gewoon waar ik zin in heb en als ik, vervelend genoeg, moet gaan betalen voor mijn hobby dan zij het zo.

 21. Ik heb DE oplossing: wij installeren een waterstof-generator in de auto. De cel produceert waterstofgas dat je door de luchtinlaat van de motor aan laat zuigen. De uitstoot aan roet wordt verminderd met 80%, de CO2 met 30%, evenals de NOx. Door de geweldig schone verbranding stijgt het vermogen van uw Oldtimer met 10% en neemt het brandstofverbruik met ca. 30% af! Echt heel eenvoudig in te bouwen en over te zetten bij verkoop van de auto op de andere. Kan op benzine, diesel en vaak ook op LPG en aardgas. Inlichtingen 0653.838.064. Met motorgarantie.

 22. Leeftijdsgrens versneld optrekken naar 30 jaar en doortrekken naar 35. Lost wel het milieuprobleem op, want de diesel en lpg voor alledag verdwijnt, maar de 150 miljoen komt niet binnen…. Die zal waarschijnlijk toch niet binnenkomen, omdat veel oldtimers zullen worden geschorst. Als ze dan maar niet de schorsingsmogelijkheid intrekken!

 23. Beste

  De simpele feiten:
  – vrijstelling voor de oldtimer krijg je na op naam zetten per brief bevestigd en deze is persoonlijk voor de betrefde auto, dit kunnen ze je niet afpakken. Staat er zwart op wit is juridies bindend.
  – er zijn 2 soorten oldtimer eigenaren, broodrijders en hobbiesten/liefhebber.
  – broodrijders die hun oldtimer gebruiken als belastingvrij bijna verzekerings vrij en onderhoud alleen als het echt niet anders kan verpesten het imago van de oldtimer. Kortom gebruiken hem als vervoersmiddel en gooien hem weg na gebruik.

  Oplossingen om versneld van de broodrijder af tekomen:
  – oldtimer net als in australie ook visueel keuren bij de apk. Dat wil zeggen, afkeuren op bv. deuk in bumper, schade aan de lak, missend emblem of sierstrip, kapotte bekleding, roestblaasjes in de gelakte delen.
  – geen vrijstellingen meer uitdelen voor autos jonger dan 30 jaar zoals duitsland.

  Hierdoor komt er meer werkgelegenheid omdat de echte hobbiest/liefhebber verplicht is zijn auto in topconditie te houden.
  Mede raken we binnen 2 jaar (ivm apk plicht) van de meeste door broodrijders afgetrapte oldtimers af die het imago behoorlijk hebben geschaad.

  Door deze simpele maatregel blijft het cultureel mobiel erfgoed behouden en gaan de broodrijders die de vele kilometers maken op zoek naar een gepast vervoersmiddel, dwz een jongere zuinige milieu vriendelijk auto die dan voor goedkope kilometers zorgen.

  Dan worden de nederlands wegen en parkeer plaatsen weer veel mooier.

 24. De maatregel om ook bezitters van klassiekers en oldtimers MRB te laten betalen is veroorzaakt door de royale invoer van ‘Duitse diesel Mercedessen’ die dagelijks ingezet worden. Die auto’s nemen dus de plaats in van recentere en schonere auto’s. Het lijkt mij verstandig een scheiding te maken tussen auto’s voor dagelijks gebruik en liefhebbers van oude auto’s die één of meer van die auto’s hebben naast een auto voor dagelijks gebruik waar al MRB voor wordt betaald. De hobbyauto’s worden dan ontzien. Als dan ook nog de grens wordt opgetrokken tot 40 jaar voordat er überhaupt sprake is van MRB-vrije auto’s, dan komen we al een heel eind.

 25. ik stel voor auto’s van 25 tot 30 jaar 100e per jaar.auto’s van 30 tot 35
  75e.auto’s van 35 tot 40 jaar 50e per jaar.auto’s van 40 tot 45 jaar 25e.
  auto’s boven 45 jaar geen mrb.dat is mijn mening,als het dan toch moet.maar als het een mercedes is op diesel maakt niet uit hoe oud moet je vol dokken.

 26. Waarom niet weer iets van een 50-dagen kaart op jaarbasis maar dan digitaal of telefoonapp. Zo blijven de liefhebbers belasting vrij en de mensen (ik geef toe, zoals ik) die een mercedes 190 of dergelijke uit jaren 80 dagelijks gebruiken gewoon belasting gaan betalen.
  Ik zelf vind het uiteraard jammer het belasting voordeel te missen maar ga daar niet om zeuren. Ik blijf een leuke auto rijden waar ik meer plezier aan beleef dan een nieuwe hybride of ander karakterloos wagentje.
  Het had wel wat geleidelijker gemogen, bijvoorbeeld nu een stop op de import van deze auto’s. Het is duidelijke dat de reden voor deze auto’s is om de belasting te omzeilen.

 27. Ik heb een 27 jaar oude, uit Duitsland geïmporteerde BMW. Ja, ik ben zo’n klootzak die het voor de ‘echte’ liefhebber verpest.

  Nee, ik heb geen 2e auto, ik heb ook geen 2 inkomens. Dit is inderdaad de enige auto die ik bezit.
  Maar ik heb die BMW zeker niet gekozen om een paar tientjes per maand aan MRB uit te sparen, m’n plaatselijke garage ziet me altijd graag langskomen.

  Als ik toch een auto rijdt, dan liever niet in een Koreaanse koektrommel. Ik wil rondrijden in iets waar ik blij van wordt en vooral: waar ik als kind al van droomde.

  Ik vind mijn auto bloedmooi namelijk. Dat kun je je misschien niet voorstellen als ‘echte’ liefhebber, maar ik ben 40 en als je je bedenkt dat je valt op de auto’s uit je jeugd dan is dat voor mij een auto van midden jaren ’80.

  Mijn BMW is voor mij een luxe. Ik geniet van iedere kilometer van de 4500 die ik er per jaar rijdt. Ook van die ene keer in de maand dat ik er onverhoopt alsnog mee naar m’n werk rijdt omdat de treinen weer eens niet rijden.

  500 euro per jaar MRB is een hoop geld. Een halve uitlaat zal ik maar zeggen. Maar je denkt toch niet dat ik de auto waar ik 25 jaar van gedroomd heb daarom weg ga doen?

  Laat al die ‘echte’ liefhebbers hier die alle youngtimerrijders over een kam scheren zich eens achter hun oren krabben voor ze zwarte pieten uit gaan delen. Waar haal je de arrogantie vandaan om zo over een ander te oordelen? Hoezo bepaal jij wat een ‘echte’ liefhebber is?

  Je hebt oldtimerliefhebbers in alle soorten en maten. En die zijn vanaf 2014 allemaal de Sjaak.

 28. Als alternatief Euro 100 per jaar want we gebruiken de wegen ook.Dieselauto’s uitsluiten want die worden meestal gebruikt om de wegenbelasting te omzijlen .De leeftijd verhogen naar 30 jaar .Niet boos worden het is maar een idee.

 29. Ik heb een alternatief voorstel. Geef oldtimer beziitters het recht om hun auto (gratis) te schorsen. Op het moment dat men met de oldtimer gaat rijden eerst online aanmelden bij RDW.
  Voordeel er wordt alleen betaald als ermee gereden wordt. De dagelijkse (diesel, LPG,) oldtimergebruikers stoppen er dan snel mee. De liefhebber kan af en toe blijven rijden tegen betaalbare kosten.

 30. Ben zeer gemotiveerd om deel te nemen aan een protestactie hier tegen met oldtimers naar Den Haag om te laten zien dat hierdoor erg veel oldtimerliefhebbers getroffen worden.
  Ik hoop dat iemand of een organisatie daartoe het initiatief neemt.

 31. De problemen zijn gekomen door de leeftijdsgrens op 25 jaar te stellen en zodoende krijg je nu geen echte liefhebbers meer .maar merceders rijders die er dagelijks mee rijden en dat kan nooit de bedoeling zijn.

  • Onzin, behalve dat de huidige regeling naar 30 jaar gaat zijn er ook beperkende maatregelen voor auto’s die tussen de 25 en 30 jaar vallen. Bovendien, er zijn genoeg liefhebbers voor bijvoorbeeld een Mercedes 500 SEL van 1986? Daar is niets mis mee

   • Eens!! Ik heb ook een helemaal originele 560 SEL (W126) uit 1986. En nee, ik rijdt er niet op LPG mee en nee ik rijdt er niet dagelijks mee. Ik vind het absurd dat ik mij voor mijn klassieker moet verontschuldigen!

    Ik heb nog nooit een negatieve reactie van iemand op straat gekregen. Mensen schieten me aan om te zeggen hoe mooi hij is. Gisteren nog, door iemand in een huidige S-klasse. Hij noemde mijn 560 SEL de mooiste S-klasse gemaakt. En ik ben het met hem eens.

    De enige negatieve reacties die ik lees komen van dit soort discussies!! De ‘zogenaamde’ oldtimer liefhebbers. Die mij hier uitmaken voor belastingontduiker, fraudeur etc.

 32. Het gaat erom iedereen tegemoet te komen, ook zij die de oldtimers niet zo’n warm hart toedragen, anders loop je alleen maar tegen een muur.
  Er zijn 2 soorten oldtimerbezitters: 1. de verzamelaar die relatief weinig rijdt en waarschijnlijk een gewone auto er op na houdt en 2. De dagelijkse rijder, die meestal dieselt of op LPG rijdt.

  Waar ging het mis: auto’s uit midden jaren 80 zijn “te modern” en dus te geschikt voor dagelijks vervoer. Maar er zitten natuurlijk ook wel echte klassiekers tussen.

  Voorstel: auto’s vóór 1980 worden meestal niet dagelijks gebruikt, daar zou zonder problemen een volledige vrijstelling voor kunnen blijven bestaan.

  Auto’s na 1980 die 30 jaar en ouder zijn (binnen huidige overgangsregeling) zouden de brandstoftoeslag moeten betalen. Daarmee is het meteen minder interessant om een (grote) LPG of Diesel auto te rijden, maar de klap is nog niet enorm voor hen die “er al mee rijden”. Nieuwe aanschaf/import wordt wel ontmoedigd. De benzine rijders zullen maar weinig rijden en dat zijn dus ook gewoon de “verzamelaars / weinig rijders” met vrijstelling.

  Na 2 jaar een evaluatie houden (om de tegenstanders tevereden te houden) met als stok achter de deur een verschuiving van de regeling (maar geen totale afschaffing).

 33. Alleen dan vrijstelling voor een klassieker als je ook een andere (moderne) auto bezit en er MRB voor betaalt. Een maximum aan het aantal kilometers is weinig zinvol. Het is bij klassiekers o zo simpel dat te manipuleren, tellerkabel los, teller terugdraaien etc.

  • De enige “eerlijke” wijziging in de bestaande regeling zou inderdaad zijn: Iedere eigenaar van een oldtimer moet altijd een MRB-plichtige auto voor dagelijks gebruik bezitten.! Deze verplichting is volgens mij totaal VERGETEN bij het invoeren van de vrijstelling. Bij de oldtimerverzekering is deze verplichting toch ook altijd zo geweest.! Op deze manier bewijs je een echte liefhebber te zijn, daar je op die manier jouw droomauto voor het barre klimaat in ons land kunt beschermen en alleen met mooi weer het straatbeeld gaat opfleuren tussen de grijze massa.!!! Minimale leeftijd sowieso 30 jaar.! Oldtimers worden niet meer geboren……..ze bestaan..

   • Het idee om een belasting vrije klassieker te koppelen aan een nieuwere auto op 1 naam waar wel mrb voor betaald moet worden heeft ook geen zin. Er is altijd wel een familie lid,
    vriend of kennis met een nieuwere auto die jou jongtimer er bij op naam wel zetten, (een soort van draagmoeder) zodat je alsnog mooi dagelijks kunt rond tuffen zonder mrb te hoeven betalen. Het rijden in een auto die je niet op naam hebt staan is niet strafbaar.

    Jan.

    • Ik vind het wel een goed plan. Je hebt een punt dat je dan dat soort fratsen krijgt, maar dat kun je ook tegen gaan. In engeland bijvoorbeeld mag je ook niet zomaar in elke auto stappen waar je zin in hebt, alleen in een waar je zelf op geregistreerd staat. dacht ik 🙂

 34. Waarom niet gewoon de MRB voor het grootste gedeelte afschaffen voor iedereen! in anderelanden kan het toch ook!! De MRB koppelen aan de brandstofprijs, wie veel rijd betaald veel (dan pak je meteen al die nederlandse vrachtwagens die om belastingtechnische redenen op een Pools kenteken zijn gezet. koppel daar evt. nog een compensatieregeling voor (in Nederland gevestigde)bus,taxi en transportbedrijven aan en de VERVUILER BETAALD!! Als het daadwerkelijk om het milieu gaat!!! Dit concept is gewoon weer ordinair graaien waar het makkelijk te halen is, nammelijk de (klassieke) melkkoe. Dat het gebruik van “klassieke” mercedes 250D of BMW 524TD waarmee meer als 20.000 km per jaar word gereden ben ik het me eens, maar pak dan niet de echte liefhebber die met zijn Fiat 500 (of Austin Healey etc etc) nog geen 1000 km per jaar rijd.

  danté

  • Dat gaat niet werken omdat de huidige belasting (accijns, provinciale opcenten, BTW) op benzine al zo hoog is. Als dat nog meer wordt, gaan nog meer mensen in het buitenland tanken en verliest de overheid die inkomsten. Een verhoging zal in totaal steeds minder opleveren.
   In Nederland zijn alle autobelastingen gewoon hoger dan in omringende landen (BPM, motorrijtuigenbelasting, benzineaccijns, etc.).

  • Beste Dante, die optie zal nooit bewaarheid worden omdat dat nou juist eerlijk en rechtvaardig zou zijn, maar de rovers waar onze overheid uit bestaat, dit geld kost! Het gaat er allang niet meer om of iets “eerlijk”, “rechtvaardig” of “beter” is, het gaat alleen maar om meer en meer geld te pakken te krijgen. Dat dit over de ruggen van werkend Nederland gaat, interesseert “ze” niets, als het maar wel binnen komt! Je idee is natuurlijk geweldig en een echte regering, eentje die er dus voor het volk is, zou hier meteen ja op zeggen. Hoe langer en hoe harder wij onze stem laten horen, hoe dichter het bij komt dat er een opstand uit breekt, ik denk dat dat de enigste oplossing is! We moeten ons blijven inspannen voor ons recht!

 35. Hou het simpel: De RDW kan het volgende eenvoudig invoeren: een klassieker is pas MRB-vrij indien op dezelfde naam een moderne auto staat waarvoor wel MRB wordt betaald. Je kunt immers maar in één auto tegelijkertijd rijden en maar met één auto het mileu belasten.

  • Het verplicht stellen van een andere eerste auto om daarna met je klassieker MRB-vrijstelling te krijgen vind ik een slechte zaak. Je gaat er dan namelijk vanuit dat je een dagelijkse auto nodig hebt. Degenen die veel met fiets en OV doen (en geen dagelijkse auto nodig hebben) zouden dan voor hun klassieker ineens MRB moeten betalen, terwijl hun buren dat niet hoeven. Dat is niet eerlijk, want ze gebruiken hun klassieker op dezelfde manier.

 36. Vorig jaar werd er in Nederland 14 miljard liter brandstof verkocht aan de pomp.
  Wanneer de regering 1 cent per liter extra heft, dan levert dat 140 miljoen op.
  Bijna hetzelfde bedrag, alleen veel eerlijker. Wie het meeste tankt, betaalt het meest.

 37. Hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.
  Idd. echte liefhebbers die maar ‘aan paar’ kilometers per jaar maken moeten niet de dupe worden.
  Het snels in te voeren is de volgende regeling (en administratief snel en goedkoop te realiseren):

  Als een klassieker (van een bepaalde) leeftijd minimaak X-jaar op iemands zijn naam staat, dan geldt de MRB-vrijstelling. Ik noem als voorbeeld hier 3 jaar op naam minimaal. Om ook de echte liefhebbers die zojuist een klassieker hebben aangeschaft niet te ‘raken’, zou je nog kunnen denken aan een soort overgangsregeling/’glijdende schaal’ Per 1 januari 2013 minimaal 1 jaar op naam, per 1 januari 2014 minimaal 2 jaar op naam en per 1 janauri 2015 en later minimaal 3 jaar op naam.

  Op deze wijze voorkom je misbruik en is iedereen tevreden! De handel er reparaties voor liefhebbers kan blijven bestaan. Enige nadeel is dat wanneer je een klassieker koopt, je dus ‘even’ moet wachten. De ‘uitbuiters/profiteerders’ wachten echt niet, echte liefhebbers wel!

  • het lijkt mij niet zo moeilijk, tot de gele kentekenplaat alles belastingvrij. 1978.
   Daarna gewoon belasting betalen. De echte klassieker liefhebber die kan zijn hobby er aan blijven beleven. En de goedkope rijden types in grote diesels en of lpg autos die moeten gaan betalen.
   of denk ik nu heel kort door de bocht?
   Is volgens mij een regel die voor iedereen duidelijk is blauwe kentekenplaat is belastingvrij, en de gele moet belasting betalen. (desnoods met een bouwjaar kortingspercentage)

   grtzz rob

  • Kijk dit is het probleem, We gaan met de regering mee denken naar een oplossing. De oplossingen is er al. en ondertekend door de overheid en overkoepelende automobiel verenigingen (FEHAC, enz). in 2011 ondertekend. Allemaal met hun volle verstand. Nu nog geen jaar later betekenen die handtekeningen dus niets. Dat is het punt. Onbetrouwbaarheid van de overheid. Je spreekt jaren met elkaar, komt eruit. en dan na één jaar is er een éénzijdig opheffen van het gesloten akkoord.
   Nu was het allerbeste akkoord 31 December 1986 en daar na wordt niets meer oldtimer. dus 1 januari 1987 heeft pech gehad. Dan gaan mensen ook niet zoeken naar mazen in de wet. En dat is wat er nu gaande is. Men klaagt over die oude diesels uit Duitsland.
   Men heeft gelijk. Maar kijk eens wie en wat daar in rijdt. Juist de beste mazen vinders die er zijn. Ook dat s een manco, het klakkeloos afgeven van kentekens op een ex EU auto die hier voor een kenteken komt bij de RDW. Allemaal daar voordat je een kenteken krijgt, APK waardig zijn.
   Zelfs dan stopt het al met al die ouwe diesels. We hebben ze gezien met TUV uit Dld van 10 jaar oud, gestolen auto zonder sloten en achterraampje zonder aankoop papieren uit Fr. Gaan zonder keuring of APK zo de weg weer weer op. APK bij de “betrouwbare”neef om de hoek, en rijden maar.
   De RDW zou een veel belangrijker spil in het geheel moeten worden, die hebben de kennis om goed en kwaad van elkaar te scheiden. En met elke volgende APK vaste prik STEEKPROEF. Maar nu doe ik het ook, meedenken.
   Er ligt een convenant en dat moet het zijn en blijven. Ze hebben er met hun volle verstand een handtekening onder gezet.

 38. Ik heb niet alle reactie gelezen, dus wellicht heeft iemand mijn idee al geplaatst.

  Mijn voorstel: De MRB geheel afschaffen en belasting heffen via de brandstof.

  Toelichting: Rij je weinig, oftewel, maak je weinig gebruik van de infrastructuur, dan betaal je weinig en veelrijders betalen meer. Tevens hoeft de overheid niet X-miljoen keer te incasseren per maand en X-duizend keer wanbetalers per maand aan te manen. In plaats daarvan hoeft zij alleen hetbelastinggeld op te halen bij de brandstof aanbieders en dat zijn er aanmerkelijk minder dan motorrijtuig betalers. Kunnen er meteen een berg ambtenaren van de afdeling MRBincassodienst voor betere zaken ingezet worden.

  Dit alles kan budgetneutraal worden ingevoerd voor de overheid. De echte oldtimer liefhebber merkt er nagenoeg niets van, want bijvoorbeeld een kwartje op de brandstof, kost een oldtimer liefhebber die zo’n auto heeft voor een paar ritten per jaar, slechts een paar tientjes en dat lijkt me rechtvaardiger dan enkele honderdjes voor een auto die het grootse deel van het jaar stilstaat onder een laken.

  Voor de groenen onder ons: het stimuleert ook een zuinig modelletje te kiezen voor je dagelijkse (woon-werk, kinders naar school, boodschappen) verkeer

  (Ik zal ook het nadeel aangeven: Pomphouders langs de landsgrenzen verliezen concurrentiekracht. En dat vind ik als ondernemer (in een andere branche) wel serieus vervelend)

 39. Ik denk dat het invoeren van een 60 dagenkaart toepasbaar op meerdere auto’s het meest redelijk is.Dat betekent dat iedere dag rijden in een oldtimer gewoon betaald is en wisselen van auto tot de mogelijkheden behoort.Dit geeft een duidelijke scheiding aan van hobby en zakelijk gebruik.Dit betekent ook dat de leeftijd van de auto’s lager kan worden b.v. 15 jaar.

  • Ik dacht aan een 100 dagen kaart. Dan kun je ieder weekend toeren. Doe je een rally, dan “betaal” je met 1 of 2 weekenden niet rijden.

  • Die vrijstelling motorrijtuigenbelasting is destijds opgezet voor de hobbyist. Het is in heel veel gevallen zo dat 500km de max is wat er met dergelijke auto’s gereden wordt. Ik kan mij best voorstellen dat mensen die 25 jaar oude auto’s inzetten voor het dagelijks gebruik voorzien van een LPG installatie of dieselmotor dit doen om persoonlijk gewin. We hebben het dan ook niet meer over hobbygebruik dus een andere benadering is dan ook wenselijk. Een auto die hobbymatig wordt gebruikt heeft een limit van 5000km per jaar. Rijd je meer dan betaal je motorrijtuigenbelasting. Rijd je aantoonbaar minder (eikpunt de APK) dan is vrijstelling aan de orde. Hoe dit te handhaven? Een verzegeling van de km teller en de daarbij horende componenten. Uitgevoerd door een APK meester met desnoods glazuurverf. Uiteraard ben je als eigenaar verantwoordelijk dat de verzegeling heel is
   Voor eventuele reparaties aan deze onderdelen is het noodzakelijk een APK meester de verzegeling te laten verbreken en na reparatie de verzegeling weer aan te laten brengen. Natuurlijk is dit een ruwe diamant maar een dergelijke oplossing maakt het wel mogelijk de echte hobbyist te onderscheiden.

 40. de belasting bepalen nav het gereden km en regio waar men rijd dit doet men toch ook bij bepaalde verzekeringsmij. Hobby hoeft niet zo duur betaald te worden. Dagelijks woon werkverkeer is normaal dat men daar ook belasting voor betaald. Aantal was er ook veel storm over afschaffen van veel grijze kentekens en bleek achteraf ook storm in groot glas water te zijn. Nu weer veel lawaai.

 41. Logisch dat ook hier maatregelen volgen. mijn voorstel: alle auto’s die op dit moment 30 jaar en ouder zijn én op NL kenteken staan, krijgen een opleggen van motorrijtuigenbelasting van bijv 4 maand per jaar. Import mag alleen nog bij immigratie van de eigenaar van de auto. Wil je wel importeren, dan gewoon mrb betalen.

 42. De MRB is op zich al niet eerlijk, want persoonlijk rijd ik niet meer dan 7000 km per jaar maar ik moet wel niet zoveel dokken als iemand die een ton per jaar rijdt en dus veel meer bijdraagt aan slijtage dan wel milieuvervuiling.

  Verder wordt de oldtimeregeling net zo misbruikt als destijds het grijze kenteken. Toen werd een Alfa Spider nog op een grijs kenteken gezet.
  Bij de oldtimer zie mensen een klassieker geheel strippen en onderhuids modern weer opbouwen. Dat zou tegen gegaan moeten worden. Een BMW 2002 met een M5 blok is geen klassieker in mijn ogen. Aanpassingen die de veiligheid bevorderen zou ik wel kunnen accepteren. Van mij mag in grote lijnen het Duitse Systeem mogen worden ingevoerd waarbij in basis de zuiverheid van de klassieker als uitgangspunt wordt genomen.

 43. De regeling kan best van 25 naar 30 jaar worden opgerekt zoals de huidige regeling er nu ligt, dan lopen we weer in de pas met de omliggende landen.
  Voer inplaats van de MRB een vast jaar fee in van bv 200 Euro per auto, dat is ook geld echter is dat op te brengen en daarmee voorkom je allerlei schorsings en overschrijvings capriolen van de bezitters.
  Dat levert direct 65 miljoen euro op.

  Mocht de regeling worden afgeschaft, dan ben ik van mening dat ALLE (water) weggebruikers m.u.v. fietsers en roeiboten MRB moeten gaan betalen.

 44. Ik heb 4 oude auto’s, een klassieker van 1962 en drie youngtimers uit de tachtiger jaren omdat ik ze gewoon technisch mooi vind en lekker om aan te sleutelen. Ik rij denk ik nog geen 1500 km per jaar in alle auto’s bij elkaar, dus dit gaat op zo’n manier einde van mijn hobby betekenen. Een belachelijk plan dus, dat zeker wat mij betreft nooit het beoogde bedrag gaat opleveren en waar ik ook mede de pijn voel bij alle ondernemers die hier hun inkomsten mee moeten verdienen.

 45. PS: kunnen we in dit forum aub degene met een youngtimer alsjeblieft niet uitmaken voor een fraudeur, belastingontduiker of iets dergelijks. Onze regering heeft deze regeling zelf vastgesteld. Daar handelen mensen naar. Er wordt geen enkele regel overtreden.

  Zullen we een ieder die tegenwoordig 130 op de snelweg rijdt anders ook voor asociaal, milieumisbruiker en dergelijkse uitmaken? Of iemand met een diesel? Of met een leaseauto? Pak voor het milieu alsjeblieft die laatste groep aan. Voor een vast bedrag per maand onbeperkt kilometers maken!! Dat zou wel anders zijn als zij ook per kilometer moesten betalen.

  Hopelijk mijn punt gemaakt!

 46. Het lijkt er op dat hier veel mensen hun reactie posten aangaande hun eigen belang. Wie een auto heeft uit 1976 vind dat de regeling er moet zijn voor auto’s van 35 jaar en ouder. Degene die een oldtimer voor dagelijks vervoer hebben vinden dat er niets moet wijzigen en degene die af en toe met hun youngtimer rijden vinden dat er een beperkt aantal kilometers mee moeten worden gereden. En zo zijn er nog veel meer vormen te ontdekken.

  Ik ben zelf 30 jaar oud en heb een youngtimer gekocht. Een auto waar ik ongeveer 6.000 km mee rijd en heel veel plezier mee beleef. Ik heb lange tijd voor deze auto gespaard en geniet er elke keer weer van als ik hem zie / er mee rijd. Goedkoop rijden is het echt niet. Ik ben zo’n 50 cent per kilometer kwijt (benzine en onderhoud). Ik heb het er voor over, omdat ik van de auto geniet! Op dit moment kan ik het niet veroorloven om EUR 1.200 per jaar te betalen. Tevens zal mijn auto in waarde halveren, wat mij ongeveer 6.000 euro kost!!

  Vergelijk het eens met de huizenmarkt. Niemand zou het toch accepteren als voor iedereen de hypotheekrenteaftrek in één keer voor iedereen wordt afgeschaft!! Mensen kunnen hun hypotheek niet meer betalen, moeten hun huizen verkopen en blijven met een restschuld zitten!! Dat gebeurt hier ook. Mensen maken afgewogen en langetermijn keuzes. Daar moet je als overheid bij stil staan! Maak mensen niet de dupe van je eigen regelgeving.

  Ik vind dan ook dat de huidige oldtimer eigenaren niet de dupe mogen worden. Nieuwe gevallen kunnen nieuwe keuzes maken. Wil je de handel in bepaalde oldtimers behouden, dan kun je daar een leeftijdsgrens aan stellen!

 47. Heeft de regering zich weleens afgevraagd hoeveel kapitaal er op deze manier door het putje gaat? Zelf heb ik 3 oldtimers waarvan 2 van voor 1960 en een ( sorry) mercedes 280 sl. van 1984.
  Deze is onlangs getaxeerd van dit bedrag kan ik rustig 10.000 euro afschrijven.
  Indien er geen regeling komt voor de echte liefhebber zie ik een enorm potentieel aan arbeid ( lees banen) verloren gaan .
  Iedere oldtimer liefhebber ,VVD er en PVDA er, met gevoel voor cultureel erfgoed moet eens flink aan de bel trekken in Den Haag.

 48. In principe zijn de belastingtarieven in NL veel hoger dan de ons omringende landen, buitensporig hoog, maar het is denk ik niet zozeer de MRB waar ik moeite mee heb, maar wel met het onder valse voorwendselen ingrijpen in de levensstijl van veel mensen waarbij het bijna onmogelijk wordt gemaakt om er een leuke collectie op na te houden, immers de naamgeving van de houder-schaps belasting zegt al wat over de definitie ervan en feitelijk is dat tegenstrijdig met het principe: “de gebruiker betaalt”. Dat gezegd hebbende is het naar mijn mening redelijk dat een gebruiker naar ratio betaald voor het gebruik van openbare voorzieningen. Het is een open deur dat de huidige regeling daar niet in voorziet. Daar mag wat mij betreft best over nagedacht worden.

  Door MRB te gaan heffen over old-en youngtimers worden liefhebbers en verzamelaars veel te zwaar belast. Het maakt mij daarbij niet uit hoe uit een auto is. Zolang je hem dagelijks gebruikt, is het redelijk dat daarover MRB betaald wordt, maar voor sporadisch gebruik zijn deze tarieven veel te hoog. Met mijn E28 M5 uit 1985 wordt amper 2000-3000km per jaar gereden. Volgens veel pleitbezorgers tegen de afschaffing van de MRB alhier heeft deze geen MRB-vrijstelling vanwege leeftijd, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dit toch wel een beetje prediken voor eigen parochie vindt. Veel liever zou ik een integrale discussie zien die liefhebbers van old-en youngtimers bindt en als een front richting Den Haag op gaat trekken.

  Persoonlijk heb ik een Email naar de VVD-fractie in de 2e kamer gestuurd waarin ik mijn verontwaardiging van afschaffing van de MRB-vrijstelling heb uitgesproken.Tevens heb ik hun gevraagd hoe zij denken de liefhebber te ontzien.

  Eigenlijk geldt dat ook voor mijn andere auto, een E34 M5 uit 1990. Ook deze gebruik ik maar een paar keer per jaar en schors hem in de wintermaanden. Het moge duidelijk zijn dat deze auto historisch veel meer waarde heeft dan menig veel oudere klassieker; immers ook jongere auto’s kunnen onder historisch erfgoed vallen.

  Daarnaast vindt ik het onredelijk dat campers maar een klein periode per jaar MRB hoeven te betalen, maar toch het gehele jaar de weg op mogen. Hier wordt m.i. het gelijkheidsbeginsel met voeten getreden, zeker omdat menig klassieker-en youngtimer veel minder gebruikt wordt.

  Naar mijn mening ligt de oplossing in het beperken van het gebruik i.c.m een laag tarief. Wil je een klassieker of youngtimer dagelijks inzetten; prima, maar dan ook tegen het volle MRB tarief. Ben je een liefhebber en neemt deel aan meetings en evenementen, mag je in een lager tarief vallen, vrijstelling voor mijn part om e.e.a redelijk te houden. Een speciaal kenteken zoals ze bij onze Oosterburen hebben is wat dat betreft een werkbaar compromis.

 49. voor de mercedessen,volkswagens en andere autos met dieselmotoren uit oostbloklanden die rijp voor de schrootberg zijn en die toch ingeschreven worden,waarna ze massaal worden omgekat(donor een 190d en w124 ,golf 2 mercedes g klasse van 1992 en 1993 of jonger) die men in betere staat voor weinig koopt en zodoende dagelijks rijdt met een “klassieker” vind ik het terecht dat er maatregelen getroffen worden of kentekens ingenomen worden.
  Ik heb zelf talloze voorbeelden waarbij dit omkatten gebeurd met als enig doel wegenbelasting vrij rijden met een oude stinkdiesel,gebeurt overigens ook veel bij andere merken o.a. land rover,vw ,volvo.
  laatst nog een audi a6 (eerste a6 van 1994) gezien waar een audi 100 van was gemaakt dmv vin nummer overzetten.
  voor de echte liefhebber is dit erg zuur en er zou bv op andere brandstoffen dan benzine op alle voertuigen een brandstof toeslag moeten komen de 25 jaar grens bevriezen bij bv 1986

  omdat in nederland een kenteken bij een chassisnr hoort zal het wel een probleem worden om eenwisselkenteken te maken.
  ook is in mijn ogen een km registratie niet uit te voeren.
  het zal er wel op neer komen dat ik enige klassiekers,waar ik gemiddeld per auto 1500 km rijdt zal moeten schorsen of opruimen

 50. Het enige eerlijke is belasting te heffen naar gereden kilometers maw degene die veel rijdt betaald veel, maar dan moet de benzine prijs wel op europees niveau blijven. En daar zit de bottelnek Den Haag krijgt zo allemachtig veel mrb binnen dat zij daar niet aan willen, zij willen alleen meer omdat hun miljarden uitgave beleid onbeheersbaar geworden is.(Denk vooral aan Brussel).

  Ik zou graag eens zien geinformeerd willen worden waar de heren ambtenaren nu eens kunnen besparen, ze moeten af van de werkmethodiek kom ik te kort dan heffen we weer wat extra…

  Het is gelegalisserde diefstal om voor een Alfa Romeo 166 2.4 JTD € 413,- per 3 maanden aan wegenbelasting te moeten betalen en dat is dan een van de 3 auto`s waar ik motrorijtuigbelasting voor betaal.(ze moeten mij eigelijk bedanken voor die extra centen….)

  Ik heb overigens 2 oldtimers waar ik dan geen mrb voor betaal, maar die rijden amper 750 km per jaar.

  Resumerend Den Haag heeft geld nodig dus verhogen ze de belastingen, in Griekenland wordt massaal geprotesteerd, in NL blijven we praten en betalen.

 51. Hallo, ze moeten van de oldtimers afblijven, en de boeren met de tracktoren en kranen 1000 euro per jaar laten betalen waarom mogen die vrijrijden waar wij de meeste last van hebben op de wegen, en de hobby fietsers 100 euro per fiets laten betalen zo kan ik er nog meer dingen opnoemen.

  Laat het kabinet weer ploffen. het zijn bandieten.

 52. Ik denk dat de digitale 60-dagen kaart voor oldtimers de meest rechtvaardige oplossing is. De leeftijdsgrens zou op 50 jaar gesteld kunnen worden. De lpg/diesel toeslag zoals die er nu ligt is helemaal zo kwaad niet, voer die in voor auto’s tussen bv 30 en 50 jaar. De auto’s jonger dan die 30 jaar zouden dan de normale wegenbelasting moeten betalen. De jaarkilometrage als uitgangspunt nemen is vragen om fraude. Niet doen dus.
  Wat vindt men van een ander idee: echte oldtimers( ouder dan 50 jaar) vrijstellen, evenals auto’s waarvoor in Nederland 25 jaar wegenbelasting is betaald. Voorkomt misbruik van importauto’s.
  Ik heb zelf een Mercedes uit ’76 die niet op lpg staat en sinds 2 jaar in Nederland is en waarmee ik 5000 km/jaar rijd.

 53. Als beide partijen het zo hoog op hebben met het milieu (wat ik geneigd ben te betwijfelen omdat het hoofddoel mij meer het binnenharken van nog meer geld lijkt) dan zou de belastingvrijstelling het beste gekoppeld kunnen worden aan het inbouwen van een lpg installatie. Goed voor de lpg branche, behoeud van de klassikerbranche, goed voor de liefhebber en goed voor het milieu.
  Voor diesels zou een maximaal kilometrage kunnen gelden waarbij de controletaak zou kunnen worden uitbesteed aan de verzekeraar. Verder zou de import kunnen worden beperkt door een toelag te heffen op auto’s ouder dan 25 jaar

 54. Iedereen loopt mekaar maar af te zeiken en zieken over dat anderen het verpest hebben voor hun.
  He tis alleen de overheid die ultra kortzichtig denkt.Wat denk je dat ze mislopen aan inkomsten omdat wellicht 400 oldtimerbedrijven omvallen, er een heleboel uitkeringen betaald meoten worden, er minde rinkomsten ui accijnzen komen etc etc..
  Die lui in den haag, ze denken echt niet door.

  in het noorden hebben veel mensen oldtimers, maar ze rijden echt niet naar hun werk ermee.
  Vrijwel iedereen heeft een vrij recente wagen voor woon werk verkeer of lange afstanden.
  Het is uberhaupt idioterie dat je betaalt voor eventueel 4 auto’s maar in 1 tegelijk kan rijden.
  Het hele idee wegenbelastin in nederland is zo achterhaald en dom inmiddels dat het helemaal nergens meer op slaat. Het hoort te gaan over hoeveel km je maakt enhoeveel je vervuilt.
  Maar de enige parameters zijn soort brandstof en gewicht.

  ik verbaas me er al 20 jaar over dat de overheid mensen in levernsgevaarlijke citroen ax, suzuki alto en aanverwante ultra-lichte karretjes jaagt want iedereen die zuinig is rijdt zulke spaarpotjes.
  Wegenbelasting gaat op gewichthe!!

  Die zijn echt niet veilig hoor voor jonge gezinnen met kinderen maar de overheid heeft het ook helemaal niet goed voor met mensen, de overheid is er alleen voor zichzelf en om steeds groter en steeds meer geld te innen….iedereen ziet dat behalve de overheid zelf.

  • Sorry hoor maar heel veel mensen zien dat ook, de meesten vinden het zelfs goed ook!

   Ik ben tegen de 60 dagen kaart en al die onhandige alternatieve van 50jaar of 30! Er is vorig jaar al een grens getrokken en daar horen ze zich aan te houden. Door de mrb regeling zullen ook veel mensen in lichte maar ook zunige auto’s rijden waardoor er minder getankt zal worden en natuurlijk de overheid de brandstof prijzen zal verhogen…

   Wij als burger moeten niet accepteren en mee spelen maar tegen zetten! protesteren! Is genoeg geweest!!!!

 55. Als je een auto voor dagelijks gebruik hebt,hoef je voor je klassieker geen MRB te betalen.
  De klassieke autoverzekering heeft ook zo’n regel, je moet het kenteken van je dagelijkse auto
  opgeven.Bij de overheid is het nog eenvoudiger alles staat in het MRB systeem.
  Als extra regel kan je nog denken aan is je klassieker APK vrij dan ook geen MRB,staat ook in
  het systeem bij de RDW.Allemaal simpele oplossingen.
  Zo zijn er nog veel meer argumenten,maar ja de heren die de maatregelen bedenken hebben
  zelf geen hobby’s.Groet Wim.

  • Ik heb drie oude Maico motorfietsen en een Honda die belastingvrij zijn, daarnaast heb ik ook een Honda waar ik gewoon belasting voor betaal, deze gebruik ik ook het meest.
   van de Maico’s gebruik ik er een aantal malen per jaar een om aan een Maico of oldtimer treffen deel te nemen, dat komt vaak per jaar op gezamelijk een 500 a 600 kilometer
   die zouden mij dan omgerekend op 3 euro per kilometer komen, dat is wel erg veel voor dat beetje gebruik. OOk de Honda die belastingvrij is word niet meer dan 1000 a 1500 kilometer per jaar gebruikt dus omgerekend minimaal een euro per kilometer.
   De Meeste kilometers maak ik dus met de motor waar ik wel belasting voor betaal.
   Dus het systeem van een dagelijks voertuig of dit nu een auto of motor is en daarnaast wat oldtimer voertuigen voor de hobby moet betaalbaar blijven.
   als ik belasting moet gaan betalen voor mijn hobby motoren zal ik er wat moeten verkopen maar dan brengen ze niets meer op want wie wil er nog motoren kopen als ze er al een groot bedrag aan belasting voor moeten betalen.
   Ben het dus met de stelling eens dat men naast de oldtimer een voertuig voor dagelijks gebruik moet hebben.

 56. Dit was wel te verwachten. Het aantal profiteurs is zo groot geworden dat het wel bij de overheid in het oog moest lopen en dus maatregelen moesten worden genomen. De Knac, ANWB, Fehac en andere belangenorganisaties moeten oppassen om niet te overdrijven en het dus niet op te nemen voor de profiteurs. Ook zij moeten een onderscheid maken tussen de profiteurs en de echte liefhebbers. Voor de echte liefhebber is het natuurlijk sneu maar bij al de kosten die een hobby oldtimer al kost kan die belasting ook nog wel bij. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden.
  Om een simpele maatregel voor te stellen zou de leeftijdsgrens kunnen worden opgeschoven naar 35 jaar, dan valt sowieso al 90% van de profiteurs af.

  • Dit werd ook al door de overheid zelf in de hand gewerkt…Profiteurs zijn mensen die op een andermans zak teren…zo zou ik deze niet willen noemen…Eerder gehaaide mensen die gebruik maken wat de wet hen biedt…….Doe43n we dit allen niet ,door het sparen van zegeltjes ,zeuren over korting ,bonnen bewaren en meer van dergelijk soort onzin.

 57. De FEHAC heeft zich het afgelopen jaar zeer ingespannen voor een nieuwe regeling die 1-1-2012 van kracht werd. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn als gevolg van de nieuwe regeling de importen met 39% gedaald. Dus deze blijkt te werken voor de youngtimer diesels
  Het argument van milieu snijdt geen hout want het deel van de oldtimers aan de totale emissie is 0,33% De maatregel die de snelheid naar 130kpu verhoogde heeft tot gevolg dat er 2,5% meer CO2 uitstoot is en dat accepteert men dus kan die 0,33% geen argument zijn.

  De huidige regel die zijn vruchten afwierp moet dan ook blijven bestaan.

  De echte oldtimerliefhebbers houden hun auto tot in lengte van dagen in stand, de profiteurs willen alleen goedkoop rijden en die zijn over enkele jaren verdwenen, door gebrek aan onderhoud door het dagelijkse gebruik.
  Als er iets gedaan moet worden dan voor nieuwe gevallen dus bouwjaren na 1987, De echte oldtimerbezitter mag niet de dupe worden voor het feit dat hij het cultureel erfgoed in stand houdt.
  Uit een enguete in België blijkt dat 91% van de bezitters minder dan 5000Km rijdt. Bovendien is het grootste deel van de bezitters een modale verdiener en die zullen bij stijgende kosten afzien van rijden met de auto.
  Men vergeet de opbrengsten die gegenereerd worden door, aanschaf BTW, door onderdelen en reparaties, bezoek beurzen, toerritten met hotel bezoek, boeken en tijdschriften, noem maar op.
  Kijk eens hoeveel mensen er komen als er ergens een oldtimerfestival georganiseerd wordt en hoeveel plezier niet-bezitters hebben aan dit schouwspel.
  Dat nu 9 maanden nadat een nieuwe regeling van kracht is deze weer veranderd drijgd te worden toont een onbetrouwbare overheid. Er zijn mensen die gewacht hebben op deze nieuwe wetgeving en toen pas besloten hebben tot handelen en die komen in de problemen om nog maar te zwijgen over het totale waardeverlies van het oldtimerpark. Er zullen beslist auto’s zijn die je aan de straatstenen niet meer kwijt komt. Een ramp voor handelaren die hun terrein hebben vol staan.
  De oude regeling moet in ieder geval gehandhaafd blijven voor de bestaande gevallen.
  De berekening voor de verwachte opbrengst van 153 milj. gaat beslist niet op. De oldtimer bezitter heeft gemiddeld 3 auto’s. Mijn auto’s gaan ’s winters op stal en dat is bij 90% zo. Dan zullen ze niet meer met alle auto’s rijden dus de opbrengst zal misschien nog een vijfde deel zijn. Daarbij komt verlies van inkomsten en een hoop werkeloosheid in de branche

  Ik heb een normale auto waar ik belasting voor betaal en als ik in mijn oldtimer rij dan rij ik niet in die. De afstanden die ik dit jaar gereden heb met mijn 3 oldies zijn 26Km, 1600Km en 2200Km Twee er van staan nu al in de winterstalling tot april 2013.

 58. Onbetrouwbare overheid die spelregels verandert tijdens het spel. Dat als eerste.
  En dan over het zogenaamd misbruik maken van de regelingen in dit land, zoals door sommigen wordt gesuggereerd. Regels worden van tevoren goed doordacht door knappe regeringskoppen die met alles rekening houden. Die regels zijn dus zoals ze zijn en iedereen die het wil, kan gebruik maken van de regeling, in dit geval dus de vrijstelling op de houderschapsbelasting. Er is dus geen sprake van misbruik maar gewoon van gebruik. De mensen die zich ergeren aan die ‘vervuilende oude slagschepen’ maken zelf een andere keus. Ook zij kunnen (of wellicht over een jaar konden) gebruik maken van de vrijstelling. Keuzevrijheid is belangrijk. Ik erger me ook niet aan mensen die hun leven anders inrichten dan ik zou doen. Als ze zich maar aan de geldende regels houden!

  Als er dan toch iets moet veranderen dan zou wat mij betreft vanaf 1 januari 2014 het volgende moeten gebeuren: een ieder die vanaf die datum een klassieker op zijn naam zet gaat automatisch belasting betalen. Op deze manier worden houders die al een auto op naam hebben met een vrijstelling gespaard, en worden de regels ten aanzien van deze mensen niet veranderd. Zo kan de overheid laten zien dat ze nog enigszins betrouwbaar wil overkomen. Een ieder die na die datum graag een klassieker wil aanschaffen weet dus van tevoren waar hij aan begint. Zo kunnen alle sleutelaars die wekelijks onder hun speelgoed liggen gewoon doorgaan met hun hobby. Bovendien kunnen op deze manier bedrijven die in klassiekers gespecialiseerd zijn, tijdig rekening gaan houden met andere omstandigheden. Er blijven voor deze bedrijfstak automobielen die onderhouden moeten worden. Tot slot: de import van oude auto’s wordt ontmoedigd want het belastingvoordeel is er niet meer. Uiteindelijk blijven na verloop van enkele jaren de echte klassiekers over en wordt er geen onrecht gedaan aan de trotse bezitters van die prachtige wagens.

 59. Volledig omkeren zal niet meer gaan ben ik bang, maar waarom wordt er niet gewoon een voorstel gedaan om de vrijstelling voor een voertuig van 30 jaar en ouder alleen dan toe te kennen indien de kentekenhouder/gebruiker minimaal 1 voertuig op zijn/haar naam heeft staan waar WEL motorrijtuigen belasting MRB op wordt betaald. Dan scheiden wij zoals het ook de bedoeling was van deze maatregel de dagelijks gebruikers van de liefhebbers en heeft de Nederlandse staat toch wat extra inkomen en blijft de klassieker industrie gewoon bestaan.

 60. de regering had eerder inmoeten grijpen
  nu duperen ze de echte hobbyiet
  heb zelf 4 dafjes waar ik perjaar hooguit 2500 km mee rij
  dus wij zijn weer de sigaar
  willy

 61. Niet zo ingewikkeld doen en allerlei uitzonderingen verzinnen voor bepaalde groepen.
  Schaf de houderschapsbelasting en bpm op alle auto’s af.
  Stel een opperhoofd aan in Europa en zorg dat er in Europa een brandstofprijsbeleid wordt gevoerd waaruit elk lidstaat zijn belastinginkomsten ontvangt.
  Rij je dan veel of verbruik je veel dan betaal je ook veel.
  Het bezit moet niet bestraft worden.

 62. Niet opmerkelijk dat de regeling op de schop gaat want er wordt grootschalig misbruik van gemaakt door youngtimers in te zetten voor dagelijks vervoer. De echte liefhebber wordt nu gestraft voor dat misbruik.
  Doelstelling van de regeling was instandhouden van erfgoed te stimuleren. In de praktijk echter werd de regeling aangewend om belasting te ontwijken.
  Volledig afschaffen is onredelijk, maar verandering om het misbruik tegen te gaan lijkt me wel op zijn plaats.
  Eerste gedacht is een bouwjaar vast te leggen en dat ook zo te laten. Koppel dat dan aan de APK regeling, dus bijvoorbeeld volledige vrijstelling tot bouwjaar 1960 en kwartstarief tot bouwjaar 1980.
  Tweede gedacht is een lijst van auto’s vast te stellen die in aanmerking komen voor vrijstelling.

 63. Ik zou het jaartal op 1975 willen zetten en ook dit jaartal zo laten.
  Alles wat ouder is belastingvrij en zodoende hou je alleen de echte oldtimers over, waar de regeling destijds voor bedoeld is.Met deze auto’s wordt ip heel weinig mee gereden en is het milieu argument ook van tafel.
  Alles wat jonger is zijn youngtimers en vallen dus helaas buiten de regeling.

 64. De website komt bij mij wat verminkt binnen, zodat ik de andere reacties niet kan lezen. Het kan dus zijn dat ik iets opper dat de anderen ook al naar voren hebben gebracht. Ik vind wel dat de huidige regeling moet veranderen. Je ziet nu veel te veel oude auto’s rondrijden met nieuw kentekens, alleen om de belasting te ontduiken. Daar is de regeling nooit voor bedoeld geweest. Ik vind dan ook dat de regeling weer moet worden, zoals hij oorspronkelijk was bedoeld, namelijk een vrijstelling voor oldtimers en klassiekers. Dat zou je kunnen doen door de belasting voor deze catergorie te koppelen aan het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden, ervan uitgaande dat klassiekers en oldtimer iets tussen de 5000 en 15000 km per jaar rijden. Je zou dan tot 5000 km niets kunnen heffen, van 5000 – 10000 25%, tot 15000 50% en daarboven 100%.

 65. Heb het genoegen een aantal klassiekers/old-timers in de schuur te hebben staan waar ik beperkt gebruik van maak. Natuurlijk zie ook ik de huidige regeling het liefste gecontinueerd. Laat dat helder zijn. Als de bedoeling is meer MRB te vangen of vuile dagelijkse auto’s te vermijden dan lijkt me het betalen van MRB voor die dagen dat er wordt gereden de beste oplossing. Als ik alle ritten met mijn zes klassiekers bij elkaar optel dan zit ik ergens tussen de 20-30 dagen pj. Aangezien daar ook een paar zwaardere auto’s tussenzitten en twee met LPG denk ik aan zo’n 100 Euro. Dat moet dan maar. Eerder is de mogelijkheid al benoemd je rijdag vooraf digitaal te melden. Lijkt me een goede optie. Ik geloof niet in het meten van het aantal km. Daar is fraude mee te plegen en vraagt vermoedelijk aanschaf van een duur apparaat voor al mijn auto’s. Als zoiets uberhaupt technisch al kan (denk aan 6 Volt etc.) Helemaal een drama zou het verplicht monteren van katalysatoren zijn. Bovendien weet ik nu al zeker dat die voor de helft van mijn auto’s gewoon nooit leverbaar gaat worden. Dit nog even los van de kosten. Heeft er verder al iemand gedacht aan die mooie zware klassieke vrachtwagens? Die waren ooit via het bedrijfstarief nog wel betaalbaar maar zijn nu in handen van particulieren. Dat wordt dus niks.
  Kortom. Liever alles zo laten en anders alleen daadwerkelijk gebruik per dag belasten.

  groet,

  Wim

 66. Het liefst zou ik niks veranderen. Als het dan toch moet.
  In Oostenrijk kan je met één kenteken 3 auto’s gebruiken. Als je de één niet gebruikt dan kan je hem op de ander zetten en daar mee rijden. Hier bij zitten dan ook de dagelijks te gebruiken auto’s. En daar betalen we toch al voor.
  Zelf heb ik 3 Steyr Puch Haflingers. Gelukkig wegen ze niet heel veel maar dat gaat me toch 700.- euro kosten per jaar,en dat voor nog geen 1000 km (gezamelijk)

 67. Hier kon je gewoon op wachten. Zodra meer mensen van een regeling gebruik (of misbruik) maken, draait de regering de regeling weer de nek om. Denk maar aan de grijs kentekenauto’s van een paar jaar geleden. Zodra nu de HSB (houderschapsbelasting ipv MRB) vrijstelling wordt afgeschaft, zal ik mijn verzameling klassiekers geheel schorsen. Daar zijn auto’s bij van meer dan vijftig jaar oud, die nog geen 1000 km per jaar rijden op benzine. Dagelijks vervoer doe ik met een OV-jaarkaart (geen student) en ik heb ook nog een auto waarover ik al betaal. Dus ik ben bang dat de regeling weinig effect zal hebben. Een kilometerheffing met vrijstelling voor de eerste 2500 km lijkt mij wel een slimme oplossing.

 68. Meedenken, NIKS meedenken dat is precies wat ze willen. Dat de burgers voor een alternatief gaan zoeken, en dan wordt het jaar na jaar veranderd totdat ze hebben wat ze hebben wilden. Het moet blijven zoals het nu is. We hebben een Toyota Corolla KE 70 4drs van 1979 waar 1 keer per jaar mee gereden wordt. en dat is maximaal 100Km. Het is zo dat als daar wegenbelasting voor betaald moet worden dat schorsen we de auto en gaan die ene keer net als vroeger zonder wegenbelasting over de weg. Gokken dat je de controle niet langs de weg tegen zou komen. Lekker ouderwets.

 69. ik hoef geen alternatief, de regeling was goed zoals hij was , de toelatingseis voor oldtimers was al aangescherpt , en alles wat na 86 komt vindt ik persoonlijk toch al niet zo interessant.
  iedereen loopt te zeiken over de broodrijders die met walmende diesels rondrijden, die spekken de kas elke keer als ze tanken toch ook al niet onaanzienlijk.
  echter de categorie autos waar deze kleine groep zich van bedient , wordt zienderogen kleiner , en wie geen structureel onderhoudt pleegt , moet ook vroeger of later zijn barrel naar de sloop brengen…
  zo lost zich dit probleem vanzelf op.
  de regeling bij import die momenteel geldt is ook al contraproductief , een motorfiets/scooter moet bij de keuring lopen , remmen , verlichting en claxon moeten functioneren , een auto hoeft niet eens op eigen kracht bij de rdw binnen te komen , kenteken wordt enkel na een administratieve handeling verstrekt , daarna hoef je enkel een soepele apk boer te zoeken en je kunt raak rijden.
  als bij import strengere eisen aan de “oldtimers” gesteld worden , wordt daar al het koren van het kaf gescheiden.
  in duitsland krijg je op een barrel ook geen H kenteken als de wagen de leeftijd van 30 jaar bereikt heeft.
  de regering blaft en de gemiddelde nederlander is al weer bereid om in te leveren , handen af van verworven rechten !!!

  • Deze meneer snapt het. Wij hebben samen met Jhim van Bemmel (ex PVV) er erg veel aandacht aan besteed. Het is zelfs een één vandaag item geweest Okt 2011. Antwoord van de Minister dat het Brussel niet mag. Dat auto’s uit de EU niet gecontroleerd mogen worden. Onze auto uit de VS Mercedes 300SDL 1986 MET KATALISATOR en ROETFILTER (moet nog gekeurd worden) is schoner dan de meeste auto’s die hier in Nederland rijden, Nieuw of niet. Dus als ik wegenbelasting ga betalen dan is die walmende diesel plotseling niet smerig meer.
   Over het gebruiken van de wegen ook geen excuus, al die elektrische auto’s die geen wegenbelasting betalen vliegen die soms, en waar komt de stroom vandaan. Bij kolen centrales waar bruinkool en steenkool gebruikt wordt. En hoe komt het hier in Amsterdam, met vieze oude schepen die op stookolie varen, en als die één keer op het gaspedaal trappen dan ziet de hele haven zwart. Daar kan hele Nederland met z’n oude auto’s een jaar van rijden.
   Eigenaar van Toyota Corolla KE 70 4drs 1979, Mercedes 450 SL 1976, Mercedes 280 SE 1980 Mercedes 300SDL 1986, Mercedes 300TDT 1985. Allen in Nieuw staat en APK gekeurd.

 70. laat de kilometer heffing invoeren gewoon betalen per gereden km oud of nieuwe auto is dan alles een tarief maar denk met mijn oldtimer er wel in kan vinden,
  aangezien het hobby kilometers zijn en daar een vergoeding voor te betalen is niet zo erg.
  Dit is niet alleen voor de oldie’s een goede regeling maar ook voor de mensen die hun ” jonge ” auto maar zelden gebruiken

 71. Een maatregel die invoudig is in te voeren en simpel is te controleren: hef diesel- en LPG-toeslag op alle auto’s, dus ook op die van vóór 1 jan 1987. Eventueel aangevuld met de onmiddellijke overgang naar 30 jaar voor vrijstelling van de basisheffing MRB.

  Voordeel: de échte hobbyrijder blijft grotendeels buiten schot. Geen extra regeldruk. De belastingvrije veelrijders/ grootvervuilers in vooral Mercedessen met bouwjaren 1982 t/m 1986, zijn onvoordelig uit en zullen omzien naar een zuiniger, schoner en goedkoper alternatief.

  • Ik vindt het van deze meneer niet erg kies dat hij alle Mercedes rijden over één kam scheert. Ik heb 1 Oude Mercedes zoals meneer beweert waar ik dagelijks mee rijdt. Daar betaal ik ook meer dan 800 Euro verzekering voor bij de KNAC. al mijn andere auto’s staan in de winterstalling en daar rijdt voornamelijk mee met de ritten van de VIA-nh. Zoals afgelopen zondag de Boerenkool rit. Toevallig niet met een van de 1 dags auto’s maar met de 300 TDT omdat we wisten dat we door de kop van NoordHolland door de Blubber van de boeren en regen zouden rijden. En daar waag ik mijn mooie auto’s niet aan. Dus de oude stationwagen op geofferd. Ik wil dus niet vergeleken worden met elke andere Marokkaan die een oud wrak uit Duitsland heeft gehaald en voor de goedkoopte met een WA’tje van 60 Euro langs de weg gaat. Mijn auto’s zijn in excellente conditie en het zijn Mercedessen omdat ik al vanaf 1975 Mercedes rijdt. Ze toen nieuw kocht maar de Amerikaanse uitvoeringen zijn beter dan de EU uitvoeringen. Hebben een periode een uitstapje gedaan naar Toyota van heel klein naar de aller grootste die beschikbaar waren. Maar toch weer terug naar het “oude” nest wat Mercedes heet.
   En niet voor de goedkoopte. Want onderhoud en aanschaf in de VS is kostbaar als niet voor een sloop auto gaat.

 72. Als milieu de echte reden zou zijn, waar ik mij wel in zou kunnen schikken, is er technisch zoveel meer mogelijk..
  Waarom niet een katalysator verplichten zoals in Duitsland gebruikelijk. Levert de bedrijfstak werk op, wat technisch gezien meerwaarde geeft. Optimaliseer de boel met electronisch geregelde vervroegingen op ontstekingen, gebruik de techniek van nu.
  In mijn 1973 Chevrolet heb ik een breedband lambda sensor gekoppeld aan brandstof toevoer en kan aan mijn lucht-brandstof ratio meter aflezen hoe ’t met de motor gesteld is. Mijn Iridium bougietjes vonker beter dan die in de Panda van de Groen Links wethouder…

  Meten is weten, zomaar wat roepen uit populistische wellicht jalouzie-gestuurde denkbeelden is geen reden tot onrust veroorzakende wetswijzigingen.
  De PvdA zal nog wel wat onverwachte reactie krijgen uit de allochtone achterban. Op vrijdagmiddag rond de moskee heeft de belastingvrije Mercedes het vroegere grijs-kenteken busje allang vervangen..

  In tijden van crisis een bloeiende bedrijfstak in een klap de nek omdraaien is niet echt verstandig..je zal vorige maand een mooie Suburban hebben gekocht..

  Maar goed, gewoon ALLE voertuigen roettest en viergasmeting laten ondergaan, en de irritatie over stink-diesels is snel verleden tijd.

 73. 60-dagen kaart of ander beperkt en vastgesteld gebruik (via NAP bijvoorbeeld verplicht vaststellen kilometrage tot bepaald maximum akkoord binnen vrijstelling en/of inloggen digitaal bij de belastingdienst (doen we al) voor aanmelden van rijdag via account. Hoge boetes bij verzuim aanmelden.
  Overgangsregeling van 25 naar 30 jaar aanhouden (voor auto’s vanaf 31-12-1986) met de eerder afgesproken brandstoftoeslag voor LPG en Diesel. Importbeperking vanaf 1-1-2014 op auto’s met ongewenste uitstoot, of jonger dan 30 jaar.
  Geen milieuzones in steden, tenzij Europees beslist.

 74. De vervuiling van de geïmporteerde diesel-mercedessen is met de nieuwe regeling al grotendeels teniet gedaan. Auto’s tot 30 jaar op diesel of lpg moeten gewoon een toeslag betalen voor die brandstof en daarmee is de oude mercedes als dagelijkse auto al helemaal niet zo interessant meer. Feitelijk is de afschaffing dus een overbodige maatregel. Met die 150 miljoen extra inkomsten rekent de overheid zich veel te rijk, dat argument is door zowel Fehac, Knac als Anwb al met steekhoudende argumenten van tafel geveegd.

  Een andere oplossing zou kunnen zijn dat je, om in aanmerking te komen voor MRB-vrijstelling gewoon een moderne auto moet hebben waar je MRB over betaald. Heb je die niet, dan betaal je gewoon MRB over je eerste oldtimer. Zo kunnen de recreatieve gebruikers en mensen met meerdere oldtimers toch hun hobby uit blijven oefenen terwijl aan het misbruik van de regeling een einde komt.

 75. Als klassiekers weer MRB moeten gaan betalen zal de schorsingsregeling waarschijnlijk wel blijven. Maar schorsen van een klassieke auto is onhandig, want als je hem weer een keertje wilt gebruiken betaal je gelijk voor drie maanden. Dus in de praktijk gebruik je hem dan nog amper, of je betaalt voor een maand of 6 tot 7 in de mooi-weer-maanden, terwijl je maar een paar ritjes maakt. Als ik naar mijn eigen gebruik kijk dan rijd ik maar een dag of 15 per jaar met mijn klassiekers, dus dan betaal ik wel erg veel. Ik denk dat de vroegere 60-dagen kaart een goede oplossing kan zijn, het bedrag kan dan bijvoorbeeld het bedrag voor een kwartaal zijn. Met de moderne internet-mogelijkheden zou dat eenvoudig te realiseren zijn, gewoon even inloggen bij de RDW en aangeven dat je op die dag, of gedurende enkele dagen, met de auto gaat rijden. Nog beter is een apart persoonlijk kenteken wat je voor je eigen klassiekers zou mogen gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met de 60-dagenkaart. Het originele kenteken blijft gewoon bij de auto, maar je krijgt een prive-nummer wat je naar keuze op verschillende oude auto’s kunt gebruiken. Overigens dacht ik dat er net een nieuw beleid was ingezet waarbij auto’s pas bij 30 jaar vrijstelling kregen, behalve voor het diesel- of LPG-deel. Dat was toch niet zo’n slecht idee?

 76. Jammer genoeg ben ik geen vertegenwoordiger van een partij, ondanks dat ik als liefhebber van Japanse Klassiekers (vaak een vergeten categorie binnen de klassiekerwereld) en als eigenaar van een klassieke Mitsubishi ook financieel zwaar getroffen zal worden door het afschaffen van deze vrijstelling. Momenteel besteed ik vrijwel al mijn geld aan mijn HBO-studie en de benodigdheden daarvoor (o.a. de huur van mijn kamer en een goedkope auto voor dagelijks vervoer), het grootste deel van het overgebleven geld moet ik (met liefde) in mijn oldtimer steken. Ik zal koste wat kost het verkopen van mijn klassieker tegengaan. Mocht de MRB-vrijstelling voor oldtimers daadwerkelijk afgeschaft worden, dan ben ik bang dat ik de oldtimer alleen nog kan behouden door deze te schorsen, waardoor ik een deel van mijn hobby (de tourritten en oldtimer-meetings) niet/veel minder kan uitvoeren.

  Ik ben het grotendeels eens met jullie bericht, echter is er een punt waar ik wel op wil wijzen: Er zijn ook oldtimer-eigenaren/liefhebbers die geen auto hebben voor dagelijks verkeer, simpelweg omdat zij het dagelijks vervoer met het OV, lopend of met een ander vervoersmiddel doen (bijvoorbeeld een motorfiets, fiets, etc.).

  Tot voor kort had ik zelf ook alleen een oldtimer (en geen auto voor dagelijks gebruik), omdat ik als student vrijwel al mijn dagelijkse reizen met het OV en de auto van mijn ouders deed. Doordat ik momenteel in Rotterdam studeer en ik uit de Achterhoek kom, was het OV geen goed alternatief en heb ik een auto voor dagelijks gebruik aangeschaft (grotendeels door mijn moeder gefinancierd omdat ik dus het grootste deel van mijn geld aan mijn studie kwijt ben) om de oldtimer niet te mishandelen met dagelijks gebruik en (nog erger) wintergebruik.

  Daarnaast ben ik helemaal van mening dat de belastingvrijstelling voor oldtimers moet blijven bestaan. Hoewel ik het er wel mee eens ben dat de mensen die hun oldtimer voor dagelijks vervoer gebruiken aangepakt moeten worden. Ik vind namelijk dat de gemiddelde oldtimer zo weinig gebruik maakt van het wegennetwerk dat die 25 jaar die al aan belasting betaald zijn genoeg zijn. In verhouding is er voor die oldtimer al 25 jaar MRB betaald, terwijl er voor een jonge auto tot nu toe maar een fractie van die MRB betaald is. Daarnaast zit een groot deel van de kosten van het wegennetwerk in de aanleg van nieuw/meer asfalt om de drukte in de spits beter te hanteren, een klassieker maakt zo goed als geen gebruik van al die nieuwe en bredere snelwegen. Waarom zou ik voor mijn oldtimer daaraan mee moeten betalen, terwijl ik er (met mijn oldtimer) zo goed als geen gebruik van maak?

  Zoals je kunt lezen maak ik geen verschil tussen een oldtimer of een klassieker, deze termen hebben naar mijn mening vrijwel dezelfde betekenis. Daar moet ik dan wel bij zeggen dat ik dus vindt dat je een oldtimer niet voor dagelijks vervoer gebruikt (een enkele keer in het jaar met mooi weer mag kunnen, maar niet dagelijks).

 77. Tja , dat was te verwachten met die hausse aan import van oude Mercedessen, Volvo’s en Volkswagens.
  Eigen schuld dikke bult, en nu moeten de echte liefhebbers op de blaren zitten en het gelag betalen.
  Ik betaal al wegenbelasting voor mijn dagelijkse auto, en als ik in de oldtimer rijd, kan ik niet ook tegelijkertijd in de dagelijkse auto rijden.
  Ook voor mensen met een collectie auto’s wordt het zo onbetaalbaar!~
  Wisselkenteken per persoon invoeren net zoals in België of Duitsland zou een oplossing zijn, hierop de duurste / zwaarste auto belasten en verzekeren.

  • Daar is op zich wat voor te zeggen, maar dat zal niet gebeuren. De brandstof wordt dan namelijk zo duur, dat mensen massaal over de grens gaan tanken. Daarover gesproken. In Duitsland is al een groot deel van de MRB in de brandstofprijzen verwerkt. De daadwerkelijke MRB is nog geen kwart van wat men hier in Nederland betaalt. Desondanks ligt de brandstofprijs nog steeds een stuk lager (rond de € 1,60 voor een liter E95) dan in Nederland. Dat komt door de hoge accijns die hier over de brandstof wordt geheven.

 78. Geachte,

  Mocht het kunnen worden veranderd is de eerlijkste vraag; oldtimer of is het een klassieker, dus 2 categorieën . dan koppel je dit met het aantal gereden km. p/jr. met een maximum en klaar ben je!!
  Ik weet zeker dat klassiekers bv niet meer dan 2500 km p/jr. rijden en oldtimers wel tot 15.000 km!!!

  gr Alex

   • Economisch gezien is het best een belangrijk deel geworden .
    , Het onderhoud de onderdelen , Oldtimer beurzen , club meetings, vaak worden die afgesloten met een goed diner om een paar dingen te noemen .
    Dus een goede bijdrage aan onze economie.ik denk doordat de regeling vervalt dat er aanzienlijk meerdere van de hierboven vermelden activiteiten zullen verdwijnen.
    Afgezien nog van ons Historisch erfgoed wat hierdoor veel schade van zal onder vinden .
    Het argument van milieu vervuilers slaat nergens op .Het aantal gereden kilometers met een Oldtimer is heel weinig,.en die paar die misbruik maken van de vrijstelling die kun je checken .
    Want de meeste verrekenen zich op de kosten van een oude auto voor dagelijkse gebruik.
    Daar zijn dan wel goedkopere alternatieven voor.
    Nu wordt met de afschaffing, de ware liefhebber en verzamelaar, en auto clubs gedupeerd
    Dus mijn conclusie is de regeling laten zoals hij is bedoeld .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here
Nu in de kiosk

Bekijk de bijna veertig pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

 • Alfa Romeo Giulia 1300 Super
  Erik van Putten verkent de tijdloze charme van de Alfa Romeo Giulia 1300 Super, met beelden van Bart Spijker en hemzelf. Het verhaal duikt in de wereld van Alfa-liefhebber Koen de Groot, wiens familie diep geworteld is in de Alfa Romeo-cultuur. Koens' bijzondere relatie met zijn Giulia, een auto die hij al jaren koestert en die binnenkort een indrukwekkende upgrade krijgt, wordt uitgelicht. De Giulia symboliseert autoliefde en erfgoed, een passie verrijkt door Koens vader Frans, een Alfa Romeo-expert en -liefhebber.
 • Dubbel Gebruikte Typeaanduidingen
  Peter Ecury ontrafelt fascinerende verhalen uit de autowereld in de 32e aflevering van zijn serie over dubbel gebruikte typeaanduidingen. Deze editie biedt een update over de geruchten rond Peugeot en Porsche en duikt in de geschiedenis van de typeaanduiding '142', gebruikt door merken als Volvo en Austin. Ecury bespreekt ook de evolutie van de term 'GT' en het controversiële gebruik van de letters 'SS' in autonamen na WOII, met voorbeelden als de Chevrolet Impala SS en de Alfa Romeo Giulietta SS.
 • Ducati 750GT, 860GT en 900GTS
  Hans Smid belicht de Ducati rondcarters, geproduceerd van 1972 tot 1974, die minimalistische schoonheid combineren met unieke techniek. Dit artikel beschrijft Ducati's innovatiedrang en de creatie van deze modellen, benadrukt de uitdagingen en kosten bij het verzamelen ervan, en toont Ducati's reis van bijna ondergang naar iconische status.
 • Horex Imperator
  Marina Block vertelt het verhaal van de Horex Imperator, een iconische motorfiets uit de jaren 50, bekend om zijn sportiviteit en geavanceerde techniek. Ondanks de sluiting van de fabrieken bleef Horex bekend, mede door stripfiguur Werner en recente heruitgaven. De Imperator, met zijn innovatieve parallel twin en bovenliggende nokkenas, inspireerde latere ontwerpen en wordt geprezen om zijn kwaliteit en design, ondanks beperkte verkoopsuccessen.
 • KlassiekerPost
  Lezers van Auto Motor Klassiek delen hun ontdekkingen en ervaringen. Eddy Joustra ontdekt een Peugeot 203 pickup in Heerenveen, terwijl Robert Reessink in Italië een unieke Moto Guzzi bromfiets fotografeert. Verhalen variëren van Chris van Haarlems Schotse scooteravonturen tot Bram Droogers vondst van een Rolls-Royce Corniche en twee FIAT 850's. Ben de Man vindt een bijzondere Chevrolet Step-Van in Nederland, en lezers delen correcties en aanvullingen op eerder gepubliceerde artikelen.
 • Nissan Silvia 1.8 Turbo
  Aart van der Haagen onthult de geschiedenis van een zeldzame Nissan Silvia 1.8 Turbo, oorspronkelijk als bedrijfswagen geregistreerd. De eerste eigenaar transformeerde de auto naar een gezinsvriendelijk voertuig, en Jan Manenschijn koestert nu deze ongerestaureerde parel met slechts 67.000 kilometer op de teller.
 • Peugeot 205-collectie Team VCC Twente
  Aart van der Haagen belicht de verzamelpassie van Team VCC Twente voor Peugeot 205-modellen. De broers Peter en Niek Olde Veldhuis verzamelden unieke exemplaren zoals de GTI en CTI, en zelfs een zeldzame 1.9 GTI Dimma. Hun collectie toont de transformatie van een ooit gewoon model naar een bijzondere klassieker.
 • Volvo en Klassieke Auto's
  Alain Pondman van Volvo Lotte spreekt over de echte waarde van klassieke auto's. Hij bekritiseert de trend van goedkope, slecht onderhouden klassiekers op Marktplaats, benadrukt het belang van het maken van herinneringen met oldtimers, en adviseert kopers om te investeren in kwaliteit en duurzaamheid.
 • Volkswagen Kever 1955 - Tweede leven
  Max de Krijger vertelt het verhaal van Hendrik Jan Hofman, een gepassioneerde Kever-restaurateur. Hofman bracht een zwaar beschadigde 1955 Kever weer tot leven met een toewijding aan perfectie en detail. Deze groene Kever, compleet met handgemaakte kinderstoel en open dak, weerspiegelt zijn vakmanschap. Hofman overweegt nu de verkoop van de Kever om zich op een nieuw project te richten.
 • KlassiekerPost
  In de KlassiekerPost-rubriek van Auto Motor Klassiek delen enthousiaste lezers hun unieke vondsten en persoonlijke ervaringen. Eddy Joustra stuit op een zeldzame Peugeot 203 pickup in Heerenveen. Robert Reessink legt in Italië een unieke Moto Guzzi bromfiets vast op camera. Chris van Haarlem deelt zijn Schotse scooteravonturen, inclusief een onverwachte ontmoeting met een Austin A30 op het eiland Skye. Bram Drooger spot een elegante Rolls-Royce Corniche en twee FIAT 850's. Ben de Man ontdekt een bijzondere Chevrolet Step-Van in Nederland. Deze rubriek illustreert de diversiteit en diepgewortelde passie van klassieke auto- en motorliefhebbers, met verhalen die variëren van lokale ontdekkingen tot internationale schatten. Daarnaast bieden lezers waardevolle correcties en aanvullingen op eerder gepubliceerde artikelen, zoals P.B.T.M. Matthijssen's input over de Ardie/Dürkopp Dianette, wat bijdraagt aan de rijke en veelzijdige inhoud van het tijdschrift.
 • Opnieuw bijna twintig pagina's korte berichten over van alles en nog wat, wat met klassiekers heeft te maken
 • En natuurlijk onze rubriek 'Klassiekertjes' waarin u lekker rond kunt shoppen op zoek naar uw volgende klassieker.

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting deel 2

Petitie KNAC voor vrijstelling MRB groot succes