Voorzichtigheid geboden bij particuliere verhuur klassieker of youngtimer

Auto Motor Klassiek » Artikelen » Voorzichtigheid geboden bij particuliere verhuur klassieker of youngtimer
Er classics inkoop (copy)

Het delen van de eigen auto met een ander is een trend welke de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar wordt. Er zijn meerdere manieren om het gebruik en de kosten van de auto over verschillende partijen te verdelen. Eén van de mogelijkheden om dat te realiseren is het – via een bemiddelende partij – verhuren van je eigen auto. Ook het verhuren van oldtimers en youngtimers op basis van bemiddeling/carsharing komt steeds vaker voor. De basisgedachte achter carsharing is prima. Maar net zoals bij de verhuur van de auto voor alledag kleven er ook aan bemiddelde particuliere verhuur van oldtimers en youngtimers risico’s.

Enkele bekende bemiddelaars in particuliere autoverhuur zijn SnappCar, My Wheels en We Go. Deze partijen werken samen met Centraal Beheer, dat voor deze vorm van activiteiten de “deelautoverzekering” in het leven heeft geroepen. Deze aanvullende verzekering dekt schade welke door huurders van de aangeboden voertuigen wordt veroorzaakt. In theorie moet het de verhuurder geruststellen. In de praktijk liggen er risico’s op de loer.

Altijd verzekeraar of tussenpersoon raadplegen
Joost Kam licht toe welke dat zijn. De mede-eigenaar van verzekeringskantoor Advies Verzekerd! – goed voor een portefeuille met 3.500 old- en youngtimers – is terughoudend over particulieren die “van hun eigen auto een businessmodel willen maken”. De meeste verzekeraars sluiten dekking van de auto uit wanneer deze wordt verhuurd. Op het moment dat een verhuurder niet meldt dat de auto voor verhuurdoeleinden wordt ingezet worden zaken als verzwijging actueel. Wanneer er dan schade optreedt is er echt een probleem. De eigenaar kan worden geroyeerd en het is maar de vraag of hij dan weer ergens anders verzekeringstechnisch wordt geaccepteerd. Daarnaast kun je je afvragen of verhuurders zich realiseren dat ze, in het geval van klassiekers/youngtimers op basis van vaste taxatie zijn verzekerd, bij schade worden geconfronteerd met een dagwaarderegeling via de verzekering van de bemiddelaars. Dat kan uiteindelijk een nadelige post van duizenden euro’s betekenen. Vraag dus aan je verzekeraar of tussenpersoon wat de gevolgen zijn van verhuur, voordat je belandt in een eindeloze discussie en getouwtrek over de kosten van en de gevolgen van schade.

Voorzichtigheid blijft geboden bij particuliere verhuur. Risico's als waardeverlies bij schade en een gebrekkige moraliteit van de huurder kunnen de verhuurder voor forse problemen stellen. Foto: Jaguar Landrover.
Voorzichtigheid blijft geboden bij particuliere verhuur. Risico’s als waardeverlies bij schade en een gebrekkige moraliteit van de huurder kunnen de verhuurder voor forse problemen stellen. Foto: Jaguar Landrover.

Eigen risico
Niet alleen over waardeverlies, maar ook in relatie tot het verhalen van het eigen risico op de huurder. Bemiddelaars keren – via Centraal Beheer – weliswaar de schade uit aan de eigenaar, maar wel met aftrek van eigen risico. Dat moet bij de huurder worden verhaald voordat de eigenaar in zijn eigen risico wordt gecompenseerd. Een rondgang langs de verzekeraars bevestigt de lezing van Joost Kam grotendeels. Met sommige verzekeraars is overigens overleg mogelijk over de verhuur, maar meestal willen de assuradeuren niet aan dergelijke constructies beginnen.

Uitgebreide screening
SnappCar lichtte de werkwijze van Centraal Beheer toe. “De verzekering van de verhuurder is uit beeld op het moment dat de auto via ons ter beschikking wordt gesteld aan de huurder. Voordat wij tot die actie over gaan screenen we de huurder uitgebreid. Daarnaast is het object via de deelverzekering van Centraal Beheer Allrisk verzekerd. Het is niet vanzelfsprekend dat Centraal Beheer het uit te keren bedrag alleen maar vaststelt op basis van dagwaarde. Men is ook genegen om in die beoordeling de bevindingen uit het taxatierapport mee te nemen.” Verder stelden we de vraag over een schade-inzittendenverzekering. “De polis biedt op dit moment die voorziening niet.” De deelautoverzekeraar – Centraal Beheer – wil deze dekking volgens SnappCar wel toevoegen. Tot slot benadrukte SnappCar overigens dat “het buitengewoon belangrijk is voor de verhuurder om op voorhand de verzekeraar in te lichten en goede afspraken vast te leggen.”

Car-sharing is volgens partijen als SnappCar en My Wheels safe. De bemiddelaars hechten er waarde aan om de verhuurder erop te wijzen om goede afspraken te maken met de verzekeraar. Foto: Volkswagen AG
Car-sharing is volgens partijen als SnappCar en My Wheels safe. De bemiddelaars hechten er waarde aan om de verhuurder erop te wijzen om goede afspraken te maken met de verzekeraar. Foto: Volkswagen AG

“Eigen verzekeraar wordt wel degelijk aangesproken”
Joost Kam is het niet eens met de uitleg van Snapp Car. “De dekking van Centraal Beheer is een aanvullende dekking, bij schade wordt dus altijd eerst de eigen verzekeraar aangesproken omdat onder diens gegevens het kenteken is aangemeld bij de RDW. De eigen verzekeraar is dus helemaal niet uit beeld. Dat men genegen is de bevindingen van een taxatierapport mee te nemen biedt de eigenaar absoluut geen zekerheid. Ook voor die inzittendenverzekering geldt dat bij schade de eigen verzekeraar wordt aangesproken. De kosten van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid aan inzittenden worden dus niet door Centraal Beheer op de tegenpartij verhaald, terwijl de kosten wel door de eigen verzekeraar moeten worden uitbetaald.’’

Ook andere zaken waar verhuurder rekening mee moet houden
Verzekeringstechnisch zijn er dus – in de basis – een aantal zaken afgedekt. Maar eigenaren lopen ook andere risico’s. Snappcar en My Wheels screenen de huurder voorafgaand aan de huurovereenkomst uitgebreid, maar dat geeft de verhuurder geen garantie voor een zorgeloze transactie. Wanneer de huurder boetes of belastingschulden open heeft staan en deze staande wordt gehouden door de politie dan mag deze het bestuurde voertuig in beslag nemen. De fiscus mag daarnaast een auto op basis van bodembeslag invorderen.

Goed voorbereiden en risico afweging
Het particulier verhuren van auto’s via het ‘deelconcept’ lijkt dus een goede en in bepaalde opzichten gedekte oplossing om als verdienmodel in te zetten, maar op dit moment zijn de risico’s groter dan de voordelen. Het maken van afspraken vooraf en het op een rijtje zetten van diverse risico’s is daarom een heel belangrijke stap, voordat de bezitter van een auto besluit om het blits bezit via bemiddelende partijen te verhuren. Voorzichtigheid blijft daarom geboden.

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maximale bestandsgrootte van upload: 8 MB. Je kunt uploaden: afbeelding. Links naar YouTube, Facebook, Twitter en andere diensten die in de reactietekst worden ingevoegd, worden automatisch ingesloten. Bestanden hier neerzetten