in

Wie verre reizen maakt …

NSU P6Kan veel vertellen.

Maar wat Doeke Tjallinga in Honduras zag, daar wist deze reislustige AMKlezer even niets van te maken.

We zien luchtspleten in de kont. Misschien omdat daar de motor zit? In Zuid Amerika zijn er veel mensen bezig geweest met Volkswagens. Andere lucht gekoelde opties die we kunnen bedenken zijn NSU en wat scharrelrussen…

 

Maar veel verder kwamen we niet.
Als u er meer van weet, dan mag u dag melden.
Als u er eentje heeft, dan komen we direct naar u toe.

4 Comments

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

De Guzzi 254 …

Eet jonge hondjes en bijt voetgangers

Zijspannend!