in

Verkeerd afgelopen

Verkeerd afgelopen

Dat waren jeugdzondes: De velgen van een VW Kever ‘keren’ om de spoorbreedte te vergroten. Meer mistlampen en verstralers monteren dan de dynamo en accu konden voeden. Meertonige luchthoorns zonder relais monteren…
Het optimaliseren, naar smaak veranderen en customisen van auto’s gebeurt al vanaf het jaar kruik.
Soms kan het resultaat mooi zijn.
Vaker is het resultaat zo naar de smaak van de schepper gericht dat we er alleen maar verbijsterd over kunnen zijn.

Maar of er daarom sprake is van ‘Verkeerd afgelopen’?

De vraag is eerder: “Wat is dit ooit eigenlijk geweest?

Wie het weet mag het zeggen!

 

Een reactie

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nog meer code oranje

Beurs Oude Techniek

Beurs Oude Techniek