in

Vapor lock. Nu ook in natte, koude zomers

ER Classics Desktop

Vapor lock. Nu ook in natte, koude zomers

De benzines met alcohol er in, we zijn er inmiddels aan gewend. Maar: “Alcohol maakt meer kapot dan je lief is…” De bellen in de benzineleidingen, vapor lock, bewijzen dat eens te meer.

Toevoegen van Ethanol veroorzaakt een verhoging van de dampspanning waardoor eerder het zogenaamde “Vapor Lock” optreedt. Hierdoor krijg je damp bellen in brandstofleidingen, de carburateur of het injectiesysteem. En daar zijn tegenwoordig niet eens tropische temperaturen meer voor nodig, Door vapor lock wil de motor warm niet starten, of bij brandstofpomp loze motorfietsen kan de motor gewoon afslaan of slecht gaan lopen.

Het probleem wordt groter in de bergen (vakantie in Limburg of verder)  door de lagere luchtdruk. Een oplossing hiervoor is 0,1 tot 0,2% Aceton bij te mengen bij de benzine waardoor de oppervlaktespanning weer omlaag gaat. In het kader van ‘Elk foordeel heb se nadeel is weer het mogelijk oplossen van rubber en kunststoffen.’

Een oplossing ter voorkoming van het probleem vapor lock is het maken van een ‘hitteschild’ tussen de betreffende leiding en het hete onderdeel dat daar in de buurt zit. Vaak is een eenvoudige aluminiumplaat al voldoende

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Verplichte onderdelen levering

Onderdelen levering

Elvis’ BMW 507 is terug