Uitbreiding milieuzone Arnhem nog lang niet zeker

Auto Motor Klassiek » Artikelen » Uitbreiding milieuzone Arnhem nog lang niet zeker

Eind vorige maand leek de invoering van de strengste milieuzone van Nederland een feit. Arnhem zou vanaf 2019 dieselauto’s van voor 2004 niet meer de afgebakende zone binnen de Gelderse hoofdstad binnenlaten. De gemeenteraad in Arnhem heeft echter een stokje voor het voornemen gestoken. Zij wil eerst laten onderzoeken in hoeverre de invoering van een milieuzone Arnhem een positief effect sorteert op de luchtkwaliteit.

Met de beperking voor dieselauto’s in de genoemde categorie zouden 800 auto’s uit het Arnhemmer straatbeeld verdwijnen. Een doorrekening leidde tot een welhaast onwaarschijnlijk resultaat, dat een afname van fijnstofgeneratie(10%) en roetuitstoot (17,5%). Opmerkelijk was, dat de gemeld werd dat de aanwezigheid van diesels van vóór 2004 een eerder overlijden van burgers in de stad zou bewerkstelligen, maar dat dat argument in een iets later stadium achterwege bleef toen de toelating van bedrijfswagens met een dieselmotor niet werd beperkt. “We willen niet interfereren in de bedrijfsvoering van ondernemers”, zo luidde de politieke reactie in de Gelderse hoofdstad in oktober.

“Landelijk en Europees beleid”

De gemeenteraad in Arnhem initieerde nu een actie, die de uitbreiding van de milieuzone Arnhem toch minder vanzelfsprekend maakt dan aanvankelijk was aangekondigd. “Buiten het feit dat het effect van de invoering nog helemaal niet bewezen is, gaat er ook meer dan een half miljoen Euro met de uitbreiding gemoeid. Daarnaast willen wij rekening houden bij landelijk dan wel Europees beleid.”

KNAC:”Voorkom lappendeken van zones”

Voorlopig is de uitbreiding dus in de ijskast gezet. Dat is goed nieuws in relatie tot het landelijke voornemen om tot een uniform beleid te komen, hoewel nog nergens is aangetoond dat milieuzones werken. Ook KNAC voorman Peter Staal reageerde opgetogen. “Nergens is aangetoond dat milieuzones effectief zijn. In ieder geval is de stap in Arnhem één in de goede richting. We moeten zien te voorkomen dat wij een lappendeken aan maatregelen krijgen. En als de verantwoordelijken- dan toch willen vasthouden aan het invoeren van een milieuzone, dan is het goed om een landelijk systeem in te voeren, zoals in Duitsland.

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here