in

Thunderbirds are Go!

Ai… Die poppenfilm is intussen gemoderniseerd. Gedigitaliseerd. De karakters zijn nu net menselijk en de Thunderbirds zelf hebben hun vertederendheid verloren en zijn nu echt coole machines.

De Ford Thunderbird Hardtop uit 1962 in AMK nummer 5 is nu nog steeds zo echt als hij in 1962 was.

En dat zijn dashboard zo uit een SF film uit hetzelfde jaar had kunnen komen? Dat is top!

In AMK nummer 5 staat een heerlijke T-Bird plus een indringend stuk geschiedenis van die roemruchte vogelsoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

De grootste waterval van Nederland

Oude glorie in Friesland: 31-ste editie Oldtimer Elfstedentocht op 7 mei