in

Themountain.nl: tussen kunst & kitsch?

Rupert_and_Rolf_Morgan

Gezien op een beurs: heel leuke beeldjes…  Ze stralen het gevoel uit dat bij onze passie hoort. Als in een stripverhaal. Ze zijn niet om mateloos te bewonderen. Maar toveren wel een glimlach op je gezicht. Deze Moggie met zijn berijder en bijrijder kost 29 euro

themountain.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Zadel

Zadelrestauratie en bekleding

Klassieker, Utrecht, Motorbeurs

Volgend jaar naar Utrecht?