in

Stickers plakken

kuipStickers plakken. Dat is een simpel karweitje wanneer je een paar dingen in de gaten houdt:

Het is natuurlijk handig dat een sticker of transfer op de goede plek zit als het werk gedaan is. Daarop is aanzienlijk meer kans wanneer we de zaak van de voren uitmeten en de locatie aangeven  het losjes opgezet schilderstape of biesband.

Met vaste punten is het ook symmetrisch beter werken, zodat de stickers aan beide kanten van de tank op dezelfde plek zitten.

*Maak de te bestickeren ondergrond goed schoon.

*Bevochtig de ondergrond vervolgens met water uit een kopje waarin een druppel afwasmiddel is opgelost.

*Breng de sticker aan, de sticker is nu nog te positioneren door hem over het ‘laagje water’ op de lak te schuiven.

*Druk de sticker met een zachte spatel op de lak. Werk daarbij zo dat er geen luchtbelletjes worden ingesloten.

Wees dan tevreden met het voorlopig behaalde resultaat. Voor een goede hechting moet de waterdamp van onder de draagfolie kunnen ontwijken. Bij het te vlug willen verwijderen van de folie om trots naar het eindresultaat te kunnen kijken bestaat de kans dat de sticker zich nog niet op zijn ondergrond heeft gehecht.

Trek de draagfolie los door hem helemaal terug te vouwen en hem, schuivend over zichzelf, parallel aan de ondergrond terug te trekken.

Zo wordt de sticker hechting op de ondergrond het minst belast.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Die pet past jou ook: Blauwe zwaailichten op klassiekers

VW 1303 Cabriolet. De laatste open Kever.