in

Stichting Autobelangen wil keuze maken voor politieke lobby

Wouter van Embden van Stichting Autobelangen is morgen te gast in de Nationale Autoshow van BNR. Hij zal ingaan op de laatste ontwikkelingen in het oldtimerdossier.

De Stichting Autobelangen wil haar pijlen op de politieke lobby richten. In de laatste nieuwsbrief heeft men de achterban geinformeerd over de meest recente stand van zaken. De club strijdt nog altijd tegen de op 1 januari 2014 actueel geworden huidige MRB-regels voor oldtimers. Het verloop van de eerste vier rechtszaken (lees: aangespannen proefprocessen) kende echter niet de gewenste uitkomst. Een vijfde rechtszaak volgt nog, maar de recent verloren zaken hebben de Stichting Autobelangen wèl aan het denken gezet. 

Wouter van Embden heeft namens de Stichting Autobelangen de voorkeur uitgsproken om de druk op de politiek op te voeren.
Wouter van Embden heeft namens de Stichting Autobelangen de voorkeur uitgsproken om de druk op de politiek op te voeren.

De club van Wouter van Embden heeft een peiling gedaan. Men heeft de achterban gevraagd of deze het zinvol acht om wel of niet vervolgstappen richting Vrouwe Justitia te zetten. De voorkeur van Autobelangen ligt bij het opvoeren van de druk op de politiek, zeker nu aangetoond is dat door de maatregel bij lange na niet de geraamde opbrengst is gerealiseerd. Toch wil de Stichting Autobelangen weten of er nog altijd voldoende draagvlak onder de achterban is om wèl door te procederen.


Beoordeling draagvlak na deze week
Na deze week beoordeelt de Stichting Autobelangen de reacties en zal men bekijken of er voldoende draagvlak aanwezig is voor een vervolg van de juridische procedures. Mocht dit het geval zijn dan zal men onderzoeken of er opnieuw voldoende financiële middelen vergaard kunnen worden om de rechtsgang door te zetten.

Voorkeur: vol inzetten op politiek spoor
De voorkeur van de Stichting ligt echter bij de optie om vol in te zetten op het tweede spoor: het opvoeren van de politieke druk. Dat lijkt een verstandige zet. Op dit moment worden de autobelastingen danig onder de loep genomen en wil men graag inspelen op deze ontwikkelingen. Op deze wijze wordt de MRB-problematiek voor oldtimers geintegreerd binnen de totale fiscale discussie rondom automobiliteit, terwijl doorprocederen “nog jaren kan duren”. Daarnaast heeft een eerdere politieke lobby onder leiding van Wouter van Embden (in 2009) rondom de fiscale behandeling van zakelijk gereden youngtimers een succesvol gevolg gehad.

Vijfde proefproces gaat gewoon door
Binnenkort zal dus bekend worden of de rechtsgang alsnog een vervolg krijgt. Vast staat in elk geval wel dat de laatste zitting in de reeks van vijf proefprocessen- na de zomer- zal plaatsvinden.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Kawa 5 cyl

Management anno nu

Rosmalen gaat topless