Stichting Autobelangen onthult pikante nieuwe feiten in oldtimerdossier

Auto Motor Klassiek » Artikelen » Stichting Autobelangen onthult pikante nieuwe feiten in oldtimerdossier

De Stichting Autobelangen heeft deze week in Groningen een aantal nieuwe en pikante feiten onthuld. Wij spraken Hans Horwitz en Wouter van Embden. Zij vertelden ons het volgende: “Begin 2013 lagen er afspraken tussen de oldtimeralliantie en het Ministerie van Financiën. Er zou ook een overgangsregeling voor diesel en LPG oldtimers komen. Die afspraken zijn keihard teruggedraaid door het Ministerie.” Tevens kregen we inzage in nieuwe berekeningen van de Stichting inzake de opbrengsten van de MRB regeling. Uit die cijfers blijkt dat de opbrengsten zich geenszins verhouden tot de resultaten die Eric Wiebes afgelopen voorjaar presenteerde.

In april 2015 maakte Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de opbrengsten van de oldtimerregeling bekend. Die zouden in totaal 123 miljoen Euro bedragen. Volgens het Ministerie kwam 82 miljoen voor rekening van het gewijzigde wagenpark. Dat ontstond als gevolg van de vervangingsvraag die opgetreden zou zijn als gevolg van de afgeschafte MRB-vrijstelling voor de per 1 januari 2014 belaste categorie.
De Stichting Autobelangen heeft nu becijferd dat deze reeks in 2014 slechts negen miljoen Euro opbracht.

 De Stichting Autobelangen bracht nieuwe feiten aan het licht in het oldtimerdossier.
De Stichting Autobelangen bracht nieuwe en pikante feiten aan het licht in het oldtimerdossier. Foto: Autobelangen

MRB-inkomsten bij oldtimerbezitters nemen verder af
Daarnaast berekende men dat de MRB inkomsten bij oldtimerbezitters in 2015 met zeven miljoen Euro zal afnemen. Het bezit van auto’s tussen 0 en 25 jaar- door oldtimerbezitters- is daarin meegenomen. De cijfers geven zoals verwacht een ander beeld te zien dan Wiebes in april voorspiegelde. De Stichting Autobelangen diende een WOB verzoek in om de berekeningen van Wiebes in beeld te krijgen. Op de laatst mogelijke reactie dag kwam het Ministerie van Financiën met een antwoord. Dat was een kopie van stukken die naar de Kamer werden gestuurd. Daarop besloot de club van Wouter van Embden zelf actie te ondernemen en becijferde men de genoemde resultaten.

“Gedragseffecten werden ineens wel meegerekend”
In een hoorzitting van het Ministerie van Financiën van 4 september 2015 werden vervolgens onder meer de substitutie-effecten (opbrengsten uit zogenaamde vervangingsvraag) ter discussie gesteld. Het Ministerie meldde dat deze moeilijk te bepalen zijn.  Daarom zijn ze niet gebaseerd op individuele gegevens, maar op ramingen en aannames. “En er is uitgegaan van een vervangingsvraag van 70.000 auto’s. Een gedragseffect dat nooit kan kloppen. Een effect bovendien, dat nu ineens wel is gebruikt om de cijfers in te kleuren. In ieder geval hebben wij aangetoond dat de opbrengsten een fractie zijn”, aldus Van Embden.

De in het voorjaar door Staatssecretaris Eric Wiebes gepresenteerde oldtimeropbrengsten zijn door Autobelangen in een heel ander daglicht gesteld. Afbeelding: Rijksoverheid
De in het voorjaar door Staatssecretaris Eric Wiebes gepresenteerde oldtimeropbrengsten zijn door Autobelangen in een heel ander daglicht gesteld. Afbeelding: Rijksoverheid

“Er waren afspraken gemaakt voor overgangsregeling diesel en LPG oldtimers”
In relatie tot de opmaat naar de huidige MRB regeling onthulde Wouter van Embden nog een pikant gegeven. Een direct betrokken bron deelde mee dat er wel degelijk afspraken met het Ministerie van Financiën waren voor een overgangsregeling voor oldtimers op Diesel en LPG. “Die zijn gewoon teruggedraaid. En ineens kreeg de alliantie het mes op de keel. Zo werd de huidige regeling op grote lijnen doorgedrukt.” Met name de niet nagekomen toezeggingen en afspraken werpen een merkwaardige schaduw achteruit op de totstandkoming van de huidige situatie. Wanneer zij waren nagekomen waren dure processen overbodig geweest. En hadden de kosten van de uitvoering van de gewijzigde regels aan geheel andere zaken besteed kunnen worden.

Oldtimerbezitter koopt niets voor marchanderen
De gevolgen van de regeling worden in ieder geval al twee en een half jaar akelig precies aangetoond door Stichting Autobelangen. In 2009 bleek de politiek er wèl ontvankelijk voor. Het paste haar youngtimerbeleid op basis van de cijfers van de Stichting -na lang onderhandelen- alsnog aan. De laatste ontwikkelingen rechtvaardigen een herhaling van een beleidsherziening op MRB gebied. De sinds 1 januari 2014 belaste oldtimerbezitters hebben er recht op. Zij kopen niets voor de gevolgen van marchanderen en machtswellust, maar hebben recht op een eerlijke en goed doortimmerde regeling. Het Amendement van Vliet is daarvan een prachtig voorbeeld.

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

6 reacties

  1. Uiteraard komt het Rutte & Co uitstekend uit als het volk de schuld van alle bezuinigingsellende op asielzoekers steekt.

    Maar de asielzoekers hebben niet op Rutte en kornuiten gestemd, dat hebben de Nederlanders zelf gedaan.

    In landen als Syrië zweren ze trouwens bij klassieke diesel-Benzen.

  2. Laten we focus houden, het gaat over onbetrouwbaar en niet eenduidig gedrag van onze overheid met betrekking tot oldtimers. Het is voor onze overheid al enorm moeilijk en lastig om te begrijpen wat ze veroorzaken. Laten wij het zuiver houden.

  3. Prima; een schot in de roos. Maar hoe verander je het stemgedrag van de NEDERLANDERS? Het gros stemt niet o.g.v. een politieke keuze, maar uit hun principe op “zijn” partij. Zo blijven de PvdA, VVD en CDA bestaan. Zo stemt het gros van de NEDERLANDERS op hun eigen ondergang. Er is er maar één die zijn bek durft open te trekken en daar stem ik op : Wilders van de PVV. (zolang ten minste niet radicalen via de PVV-idealen de overhand krijgen). RUTTE EN CO hebben schijt aan de bejaarden, aan de AOW-gaten, en al helemaal aan oldtimerbezitters; het zijn hielenlikkers van de E.U. Haal maar binnen al die gelukszoekers, die van RUTTE EN CO alles cadeau krijgen, zoals gratis medische behandeling, terwijl wij elk jaar verhoging van het eigen risico krijgen. Dus: hoe krijgen wij ze weggestemd?

  4. Het is de HOOFDLEUGENAAR van Nederland weer gelukt, RUTTE haalt via de wegenbelasting op oldtimers misschien wel € 12.000.000.- binnen, aan de andere kant geeft hij voor vluchtelingenhulp(huisvesting, medische hulp, zakgeld, voeding en weet ik veel wat nog meer) € 900.000.000.- uit, eigen volk mag creperen, ouderen mogen in hun eigen uitwerpselen rondwentelen en één keer per 14 dagen douchen, kan RUTTE EN CO helemaal niets schelen, laat dit tuig eindelijk zien wat de NEDERLANDERS denken over deze regering die van eigenroem zozeer stinkt dat het torentje eigenlijk wegens stankoverlast gesloten zou moeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here