in

Stichting Autobelangen kiest definitief voor politiek spoor

Wouter van Embden heeft namens de Stichting Autobelangen de voorkeur uitgsproken om de druk op de politiek op te voeren.
Taxaties mobiel

Onlangs meldde de Stichting Autobelangen dat het sterk overwoog om de strijd tegen de huidige oldtimerregeling vooral op politiek niveau door te zetten. Om het voornemen luister bij te zetten peilde men de afgelopen tijd de mening van de achterban. Deze gaf aan dat Stichting Autobelangen er goed aan doet om nu definitief en exclusief het politieke spoor te gaan bewandelen. De pleitbezorgers voor een betere oldtimerregeling hebben besloten om het advies van hun trouwe volgelingen over te nemen. 

Stichting Autobelangen heeft de keuze voor haar toekomstige strategie bepaald: men zet op instingatie van de trouwe achterban volledig in de politieke lobby.
Stichting Autobelangen heeft de keuze voor haar toekomstige strategie bepaald: men zet op instingatie van de trouwe achterban volledig in de politieke lobby.

Autobelangen ontving honderden reacties op de nieuwsbrief, waarin men de vraag over de toekomstige strategie voorlegde aan de achterban. Zij bevestigde het gedachtengoed van de club van Wouter van Embden. Bijna alle reacties bleken steunbetuigingen in de richting van de politieke lobby te zijn. In de nieuwsbrief stelt Autobelangen: “Concreet heeft 0,1% van de personen die wij aanschreven aangegeven wel door te willen gaan.” Wij zullen deze personen allen individueel benaderen. Maar het moge duidelijk zijn dat het met deze 35 personen financieel niet haalbaar is om door te gaan met procederen.”

Continueren van reeds ingezette politieke weg
De Stichting Autobelangen gaat met het voeren van de politieke lobby overigens door met waar het al mee bezig was. De politieke weg maakt al een tijd uit van een twee sporenbeleid. “Tijdens het voeren van de procedures hebben wij overigens altijd de contacten onderhouden met verschillende politieke partijen. Ook organisaties zoals de KNAC, FEHAC en BOVAG zijn voor ons belangrijke organen. De contacten met verschillende politieke- en belangenorganisaties worden vanaf nu verder door ons geintensiveerd”, aldus Autobelangen.

Achterban heeft vragen
De achterban heeft dus met overmacht de voorkeur voor de politieke weg uitgesproken. Het neemt niet weg dat zij nog wel een aantal inhoudelijke vragen heeft over de procedures welke binnen de rechtsgang zijn aangehouden. Autobelangen is inmiddels bezig om daar heldere antwoorden op te formuleren.

Vijfde proefproces gaat gewoon door
Ondanks de keuze voor de politieke lobby zal het laatste van de vijf aangespannen proefprocessen gewoon doorgaan. Na de zomer zal de zaak van Bart van Kouwenhoven en zijn Mercedes Benz 240 D bij de Rechtbank Noord Nederland dienen. Dit proefproces is vooral belangrijk voor de groep bezitters van een dieselauto met een bouwjaar van voor 1987.

Feestdagen content banner

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Alternatieve nattigheid, deel 2

dashboard-schade

Zon is slecht!