in

Stadsbestuur Den Haag breidt milieuzone Den Haag niet uit

Lang ist die Liste der Ahnen, auf die der 206 D (1070-1973) zurückblicken kann. ; The 206 D (1970-1973) can look back on a long list of forbears.;
Taxaties mobiel

De gemeente Den Haag staat afwijzend tegenover een uitbreiding van de sinds 2008 geldende milieuzone Den Haag. Dat heeft het AD vandaag gepubliceerd. Moment worden daar vervuilende vrachtwagens geweerd. Die beslissing betekent dat oude(re) personenauto’s, taxi’s, bestelauto’s en scooters voorlopig overal welkom blijven in de Residentie. “Uit niets blijkt dat de milieuzone effect heeft op de luchtkwaliteit in de stad”, zo meldde het stadsbestuur.

 

Met name VVD tegen uitbreiding

Met name de VVD-fractie in Den Haag is fel gekant tegen een uitbreiding. Ze ondersteunt de bevindingen van de gemeente Den Haag, die nadrukkelijk stelt dat een milieuzone niet meer effect sorteert dan de reeds genomen maatregelen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Opvallend is, dat burgemeester en wethouders zich beroepen op het TNO-onderzoek naar de Utrechtse milieuzone die op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad tegen het licht is gehouden. Uit de linkervleugel binnen de gemeentelijke Haagse politiek klinkt een ander geluid. Zij beroept zich op het feit dat de luchtkwaliteit in Utrecht wel degelijk is verbeterd. Ze gaat er echter aan voorbij dat de meetpunten niet op plaatsen stonden die representatief konden worden genoemd

 


Ontwikkelingen Rotterdam als voorbeeld

Rechts lijkt het gelijk aan haar kant te hebben. Fijnstof, stikstof en CO2 kent geen grenzen. Daarnaast is het opvallend dat in een andere grote stad- Rotterdam- onlangs duidelijk werd dat er sinds de invoering van de milieuzone een toename werd gemeten van fijnstof en stikstof. Cijfers van de DCMR Milieudienst Rijnmond toonden sinds de invoering van de Rotterdamse milieuzone een heuse NO2-piek bij het meetstation aan de Statenweg. Ook de hoeveelheid fijnstof ligt de sinds de invoering van de milieuzone hoger. Het zijn ontwikkelingen die ook in Den Haag met bovengemiddelde interesse worden gevolgd.

 

Meer doorstroming betere optie dan milieuzone

De VVD in Den Haag gaf in ieder geval aan, meer heil te zien in een betere doorstroming van het verkeer. En Niels van Ham van Stichting Rotterdamse Klassiekers ontvouwde in de jongste uitgave van Auto Motor Klassiek zijn visie ten aanzien van passende auto maatregelen. “Met autovrij of autoluw is niets mis. Maar laat die regels dan wel voor iedereen gelden. Rotterdam leent zich simpelweg heel goed voor een infrastructurele herstructurering.”

 

Ruimte voor Haagse alternatieven

De milieuzones in de gemeenten Utrecht en Rotterdam hebben simpelweg geen positief dan wel meetbaar effect op de luchtkwaliteit gesorteerd. Het siert het huidige stadsbestuur van Den Haag daarom dat men vasthoudt aan de huidige uitgangspunten. En het geeft het huidige bestuur in Den Haag de tijd om na te denken om het gemeenschapsgeld te besteden aan juiste infrastructurele aanpassingen als alternatief voor een door links geopperde milieuzone. Aanpassingen waarbij de middenstand, het verkeer en de bewoners van de Hofstad allen bij gebaat zijn. En realistischer zijn dan projecten, waarbij zonder enig effect miljoen overboord worden gekieperd. Het stadsbestuur van Den Haag doet er goed aan om hier over na te denken. Want mochten de inwoners van Den Haag over een tijd voor een links dan wel groen stadsbestuur kiezen, dan bestaat er alsnog een mogelijkheid dat de uitbreiding van de huidige Haagse milieuzone gerealiseerd wordt.

Bron: AD, VVD Rotterdam
Aangepast en aangevuld door Auto Motor Klassiek

Feestdagen content banner

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Camaro en Firebird: Meer voor Mannen

Een Austin Allegro is een leuke auto.