in

“Politiek neemt Stichting Autobelangen heel serieus”

De door Stichting Autobelangen/Vrijstellingoldtimer.nl ontwikkelde bezwarengenerator is nu voor iedereen beschikbaar.
ER Classics Desktop 2022

De schorsingseffecten als gevolg van het afschaffen van de MRB-vrijstelling op oldtimers -of het doorvoeren van het 40-jaarcompromis- zijn onjuist berekend. Dat stelt Vrijstellingoldtimer.nl in haar nieuwsbrief. Aanvankelijk wilde het Ministerie van Financien geen gehoor geven aan de verschillende WOB-verzoeken die door het team van Wouter van Embden was ingediend. Uiteindelijk heeft men nu toch inzage gekregen in de berekende effecten. In combinatie met de op 8 oktober -in combinatie met het dossier overhandigde petitie- is de politiek bovenmatig geinteresseerd in de bevindingen van Vrijstellingoldtimer.nl en werd ook duidelijk dat de regering zich nu echt MOET verdiepen in de kwestie.

Vrijstellingoldtimer.nl
Vrijstellingoldtimer.nl wordt door diverse Eerste en Tweede Kamerleden heel serieus genomen. De op 8 oktober overhandigde petitie leidde er toe, dat de regering nu puntsgewijs moet ingaan op de bevindingen van het team van Wouter van Embden

Aan het werk met uitkomsten WOB-verzoek
Vrijstellingoldtimer.nl zal de informatie die men van het Ministerie van Financien heeft gekregen inzetten om verder aan te tonen dat de maatregel gebaseerd is op onjuiste aannames en dat essentiele informatie ontbreekt. Ook zet men daarbij weer de eerder naar boven gekomen onevenredigheid in. De komende weken worden de resultaten van die inspanningen waarschijnlijk zichtbaar. De bevindingen zullen in ieder geval met belangstelling door de Eerste en Tweede Kamerfracties worden bekeken. In de komende tijd vinden de gesprekken met deze politieke afgevaardigden plaats.


Petitie wordt heel serieus genomen
Die belangstelling voor de activiteiten van Vrijstellingoldtimer.nl staat niet op zich. De op 8 oktober jongstleden overhandigde petitie wordt door de politiek heel serieus genomen. De overhandiging van de petitie en het dossier leidde op 10 oktober in het besloten overleg- gevoerd door de fracties van SP, PvdA, CDA en 50PLUS- tot aanvullende vragen aan de Staatssecretaris. Met name de leden van 50PLUS stellen nadrukkelijke vraagtekens bij het nut,noodzaak, effectiviteit en- daar is ie weer- rechtvaardigheid. Het goede nieuws daarbij is dat de regering nu puntsgewijs moet ingaan op de door Stichting Autobelangen aangevoerde documenten. Het Kabinet moet zich dan zeker verdiepen en constateren dat het in stand houden van de MRB-vrijstelling conform het Amendement van Vliet geld oplevert. En dat kan de regering wel gebruiken, nu het CPB vandaag bekend maakte dat het herfstakkoord het begrotingstekort met 0,7 miljard extra verhoogt.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het julinummer, met daarin:

  • Na 27 jaar opnieuw in AMK: Fiat 124 Sport Spider
  • Chevrolet Apache 3200, authentiek werkpaard
  • Redactievervoer: Cadillac Allanté
  • Honda CRX 1.4 GL in detail
  • Moto Guzzi 850 Le Mans, een droommotor
  • Wat kregen de Playmates van Playboy?
  • Jawa 150 cc, origineel in Nederland geleverd
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XV
omslag 7 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

bailey-cars-factory_100412608_m

Doe maar een 917. Of een GT 40

garagedeur

Garagedeuren