in

Samen staan we sterk

knac-logo

De eerste drie merkenclubs zijn een officiële samenwerking aangegaan met de KNAC. Onlangs hebben de Saab Club Nederland, de Jaguar Daimler Club Holland en de Kever Club Nederland tijdens Interclassics & Topmobiel hun handtekening onder de samenwerking gezet. Dit betekent onder meer dat leden van deze clubs een ‘KNAC Vriendenlidmaatschap voor Merkenclubs’ kunnen krijgen. Maar ook dat er op veel andere vlakken een professionele samenwerking komt.

En intussen is het aantal merkenclubs met interesse voor dit idee alweer aanzienlijk gegroeid.

Voorafgaand aan de officiële ondertekening gaf Peter-Eloy Staal een presentatie over de samenwerking waarbij bestuursleden van zo’n dertig merkenclubs aanwezig waren. Staal zei dat de samenwerking geboren is uit de behoefte om de krachten te bundelen. “De afgelopen tijd hebben diverse clubs ons gepolst om, waar mogelijk, de krachten te bundelen. Vorig jaar hebben we de mogelijkheden daarvoor onderzocht. De ideeën die daaruit voortkwamen zijn nu gebundeld in het ‘KNAC Vriendenlidmaatschap voor Merkenclubs”, aldus Peter-Eloy Staal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

De Waag Doesburg

Let dit weekend even op de zon. Pas op verblinding

Bezwarengenerator Stichting Autobelangen voor iedereen beschikbaar