in

Ron Hickman

Ron Hickman, de bedenker van de Black & Decker Workmate tekende ook de Lotus Elan
ER Classics Desktop

De begin 2011 op 78 jarige leeftijd overleden Ron Hickman geniet wereldse bekendheid als de uitvinder van de Black & Decker Workmate (waar er toch mooi al meer dan 30 miljoen (!) van verkocht zijn). Maar wist u dat hij, na bij Ford in Dagenham op de ontwerpafdeling te hebben gewerkt bij Lotus de man was die de Elan, Europa en Elan +2 tekende?

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

rover 800 Coupe

De Rover 800 mkI

De Wederopbouw