in

RIVM rapport milieuzone Utrecht toont noodzaak landelijk beleid aan

milieuzone Utrecht
ER Classics Desktop 2022

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de milieuzone Utrecht weinig effect op de gezondheid van de burgers in de stad. Er zijn veel meer maatregelen nodig om een verbeterde leefomgeving te creëren.

Vanuit diverse invalshoeken is al aangetoond dat milieuzones niet of nauwelijks effect sorteren. Ook de milieuzone Utrecht niet. In 2016 verslechterde de luchtkwaliteit zelfs voor stikstofdioxide, fijnstof (PM2,5) en EC (roet), volgens de gemeente door weersomstandigheden als temperatuur, windsnelheid en windrichting. Op 1 januari 2015 werd juist de milieuzone Utrecht ingesteld.


Stapsgewijze restricties

Onlangs werd aangekondigd, dat er stapsgewijze restricties voor transportvoertuigen worden ingevoerd. Uiteindelijk mogen bestelbusjes in de binnenstad per 2025 geen uitlaatgassen meer produceren. De provincie Utrecht wil alle bussen over tien jaar elektrisch laten rijden.

93% fijnstof van buiten gemeentegrens

Onderzoekers van Royal Haskoning concluderen dat de fijnstof in het Utrechtse luchtruim voor 93 procent van buiten de gemeentegrenzen komt. En in de stad is de auto niet de enige oorzaak van fijnstofgeneratie, laat staan het minimale aandeel van geweerde auto’s binnen het totale aanbod van verkeer.

Bal bij Rijksoverheid

Wethouder Milieu Lot van Hooijdonk (GroenLinks) gaf een reactie, en lijkt nu in te zien dat een totaalpakket aan maatregelen ten aanzien van een verbeterde luchtkwaliteit landelijk moet worden bepaald. Op deze manier halen we doelstellingen niet. „De bal wordt daarvoor nu bij provincie en rijksoverheid neergelegd”, aldus Van Hooijdonk

Lokale pijnpunten, landelijk beleid

Het moge duidelijk zijn dat lokale maatregelen niet werken. Daarom doet de overheid er goed aan om landelijk beleid te formuleren. Bijvoorbeeld door lokaal of provinciaal de pijnpunten in beeld te brengen en hier centraal beleid op te formuleren. Een beleid bovendien, waarbij niet alleen de automobilist Kop van Jut is. Die heeft namelijk lang genoeg als decorum gediend voor mislukte groene uitgangspunten.

Een reactie

Geef een reactie
  1. Laat ze eens een rijverbod voor de tweetakt brommers en snorfietsen overwegen in Utrecht (en hopelijk meer steden) Dat zal flink helpen in het terugdringen van luchtverontreiniging, en terugdringen van lawaai als bonus!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

  • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
  • Fiat 238
  • Honda TL250
  • Renault Mégane Coupé
  • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
  • Volkswagen 411
  • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Google translate

Google translate in Hongarije

Volvo P1800S

Volvo P1800S Volvoville