in

Renault 4CV

Voor u gezien in het drukke Parijse verkeer, zoals u ziet richting Trocadero, een uitzonderlijk span. Een bejaarde Renault 4CV met daaraan gekoppeld een éénwielig aanhangertje met daarop een ‘baby formaat’ Renault 4CV. Een dusdanig uitzonderlijk plaatje dat wij u niet wilden onthouden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Pech onderweg?

En daar loop je dan met je hondje…