in

PvdA en D66 willen nieuw hoofdstuk aan bedenkelijk auto milieubeleid toevoegen

In den lande wordt steeds duidelijker dat diverse automaatregelen op lokaal en nationaal niveau niets voor het milieu uithalen. De PvdA en D66 trekken zich er niets van aan. Sterker: de partijen willen de auto milieulobby van een nieuwe impuls voorzien. Gisteren meldde de Telegraaf dat men plannen heeft om auto’s, die volgens het boekje schoon zijn, te belonen met lagere parkeertarieven. Als het aan de PvdA en D66 ligt, krijgt het auto milieubeleid uitbreiding van deze nieuwe maatregel, die per gemeente zou moeten worden geïmplementeerd.

De automobilist betaalt nu een standaardtarief voor het parkeren van de auto. De hoogte daarvan bepalen gemeenten zelf. Als het aan PvdA en D66 ligt komt daar verandering in. De partijen zijn voorstander van het hanteren van verschillende tarieven per type auto. Gemeenten kunnen op die manier parkeren goedkoper maken voor schone auto’s. Het biedt volgens D66 zelfs ruimte om elektrische auto’s kosteloos te laten parkeren. Het laat zich raden wat deze tariefdifferentiatie voor oudere auto’s en klassiekers zou kunnen betekenen.

Tegen beter weten in

TNO toonde niet zo lang geleden nog aan dat de koolstofdioxide uitstoot bij hybride-voertuigen op hetzelfde niveau ligt als bij dieselvoertuigen. Toch pleiten beide politieke partijen doodleuk voor nieuwe voordeeltjes. En dat terwijl eigenaren van auto’s, die niet aan de voorgeschreven en absoluut irrealistische normen voldoen, gewoon MRB, verzekeringspremie, onderhoudskosten en indien van toepassing APK keuringskosten betalen. De parkeerambitie werkt ongelijkheid in de hand.

Nieuw hoofdstuk binnen effectloos beleid

De PvdA en D66 trekken zich niets aan van deze vorm van ongelijkheid. En ook de openbaring van Staatssecretaris Eric Wiebes, die onlangs in de Nationale Autoshow van BNR nog te kennen gaf dat het fiscale stimuleringsstelsel voor schone auto’s weinig tot geen effect sorteerde op de luchtkwaliteit, vormt geen grond om vraagtekens te stellen bij het fenomeen “schone auto”. De PvdA en D66 houden geen rekening met het feit dat de geambieerde luchtdoelstellingen simpelweg niet gehaald zijn. Ondanks een investering van 7 miljard die in de loop der jaren werd gedaan in “schoon rijden”. Ondertussen voelen de PvdA en D66 er voor, om een nieuwe -verkapte vorm van- subsidie op “duurzame” mobiliteit in te voeren. En dat terwijl er nog altijd bepaalde categorieën voertuigen zijn, waar fiscaal gunstige voorwaarden voor gelden.

Merkwaardige wending

Door de jarenlange subsidiëring ontstond er scheefgroei binnen de automarkt. Verder werd ten tijde van de stimuleringsmaatregelen het Amendement van Vliet vakkundig om zeep geholpen. Het kwam de politiek betrokkenen toen goed van pas om milieudoelstellingen aan die maatregel te koppelen. Toen niet aangetoond werd dat de kwaliteit van de lucht door deze maatregel werd verbeterd, haastte het Ministerie van Financiën zich te zeggen dat de oldtimerregeling vooral gestoeld was op financiële gronden. De financiële gedragsgevolgen werden toen overigens andermaal buiten beschouwing gelaten.

Schijnargumentatie

Inmiddels wordt in Rotterdam en Utrecht met harde cijfers aangetoond dat ook milieuzones geen enkel nut dienen. De PvdA en D66 blijven geloven in het sprookje dat schoon autorijden heet. Er schuilt niet alleen onrechtvaardigheid in. Er schuilt ook een gevaar in. Het beoogde parkeerbeleid kan namelijk een volgende stap zijn om het bezit oudere auto’s- en in het verlengde daarvan ook de klassiekers- steeds onaantrekkelijker te maken. Met schijnargumenten (duurzaam, schoon, klimaatneutraal) als fundament onder ambities, die tot nu op geen enkele wijze concreet gestalte kregen.

Bron: De Telegraaf
Bewerkt: Auto Motor Klassiek

 

3 Comments

Leave a Reply
  1. 12.5 jaar ben ik voorzitter geweest van een lokale D 66 afdeling. Een paar jaar geleden afscheid genomen van deze club. Veel ondoordacht beleid! Ook dit is er weer een voorbeeld van. De wijsheid van Jan Terlouw ontbreekt tegenwoordig in deze club. Jammer!!!!!!!!

  2. Die politiekers zouden beter eerst eens naar hun eigen gedrag kijken. Ze vliegen vast de hele wereld over. Vast ook elektrisch. Wat te denken van de zeescheepvaart. Wanneer zou die elektrisch worden.
    Maar afijn, eigen achterban van D66 zwemt in het geld, dankzij mooie beleidsfuncties en de PvdA heeft straks geen achterban meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

en een reis over Calais

Winterbanden

Een Laverda poster