Privacy Statement

Privacy & cookiebeleid

Wilbers Publishing B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van haar websites en apps van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wilbers Publishing houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Wilbers Publishing B.V., Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft. Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wilbers Publishing B.V. werkt o.a. met de volgende merknamen: Auto Motor Klassiek, Het Automobiel (klassiekermagazine), Auto Motor Youngtimer, Motor Klassiek, Motor Emotion, Auto Motor Klassiek Special, Voiture’s Klassieker Almanak.

Gegevens

Tijdens het gebruik van de websites of apps van Wilbers Publishing B.V. kunt u gevraagd worden gegevens in te voeren. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het daarbij aangegeven doel en/of in overeenstemming met dit privacybeleid.

Informatieverstrekking aan derden

Wij zullen de gegevens niet verkopen of anderszins overdragen aan niet-aangesloten derden zonder uw toestemming. Indien van toepassing heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor “opt-in” ten aanzien van het ontvangen van advertenties en/of marketing van andere producten, diensten en aanbiedingen van ons en/of van derden.

Cookies

U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie en gegevens automatisch verzameld kunnen worden via het gebruik van ‘cookies’. ‘cookies’ zijn kleine tekstbestandjes waarmee een website terugkerende gebruikers kan herkennen en waarmee wij gedrag kunnen waarnemen en geaggregeerde gegevens kunnen samenstellen om de website te verbeteren en reclame af te stemmen op de doelgroep. Cookies hechten zich niet aan uw systeem en brengen geen schade toe aan uw bestanden. Indien u niet wilt dat er gegevens worden verzameld via het gebruik van cookies, bieden de meeste browsers een eenvoudige procedure voor het in- of uitschakelen van de cookiefunctie.

Analyse van gebruikersgedrag

Wij behouden ons het recht voor om een statistische analyse van gebruikersgedrag en – kenmerken uit te voeren om de interesse in en het gebruik van de verschillende gebieden van de websites van Wilbers Publishing bv alsook de app te meten en om adverteerders te informeren over dit soort gegevens alsmede over het aantal gebruikers die in aanraking zijn gekomen met of geklikt hebben op de desbetreffende reclamebanner. Wij verstrekken aan derden alleen geaggregeerde gegevens uit deze analyses. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen of beleid van derden die om persoonlijke gegevens verzoeken en u dient het van toepassing zijnde privacybeleid van de desbetreffende partij te controleren.

Bijwerken of verwijderen van gegevens

Door het sturen van een email naar info@wilberspublishing.nl kunt u ons op de hoogte stellen van eventuele updates, wijzigingen, verbeteringen of klachten ten aanzien van eerder verzamelde gegevens. Daarnaast zullen wij, op uw verzoek, uit commercieel oogpunt redelijke inspanningen ondernemen om uw gegevens te verwijderen uit onze database; door back-ups en verwijderingsrapporten is het echter niet altijd mogelijk om uw registratie te wissen zonder het achterblijven van restinformatie.

Nieuwsbrieven

Een van de services die wij verlenen is het sturen van een of meer nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven zijn altijd opt-in, dat wil zeggen dat u telkens bewust opgeeft waarvoor u een nieuwsbrief wilt ontvangen. De nieuwsbrieven worden verzonden via Amazon SES, die echter geen gegevens van u achterhoudt.

Links naar andere websites

Op de sites en apps van Wilbers Publishing bv treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wilbers Publishing bv kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Bewaartermijn

De standaard wettelijke bewaartermijn van gegevens is tien jaar. Daarna worden persoonlijke gegevens, indien tien jaar daarvoor het laatst van toepassing, verwijderd uit ons systeem.

Wijzigingen van het beleid

Wij behouden te allen tijde het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, veranderen of aan te vullen. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Wilbers Publishing B.V.

Dit privacy- en cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018