in

Periodieke keuring van oldtimers in Vlaanderen. Hoe zit het ook al weer?

Periodieke keuring
ER Classics Desktop 2022

Voertuigen die in Vlaanderen zijn geregistreerd als oldtimer moeten vanaf 1 januari 2019 verplicht naar een periodieke technische keuring. De vrijstelling van de keuringsplicht voor oldtimers was op 20 mei 2018 al vervallen. Het doel van deze verplichting is het verzekeren van de verkeersveiligheid. Afhankelijk van de leeftijd moet een voertuig jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks aan een keuring onderworpen worden. De eerste periodieke keuring zal gefaseerd verlopen, verspreid over 2019 en 2020. Met deze aanpassing van de wetgeving volgt Vlaanderen de Europese richtlijn 2014/45/EU. 

Jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks naar de keuring

De nieuwe Vlaamse wetgeving bevat drie keuringsregimes voor oldtimers. De leeftijd verwijst naar de datum van de eerste inschrijving.Voertuigen met een leeftijd vanaf 25 tot 30 jaar moeten jaarlijks naar de keuring. Voertuigen met een leeftijd vanaf 30 t.e.m. 50 jaar moeten tweejaarlijks naar de keuring. En voertuigen met een leeftijd ouder dan 50 jaar zullen vijfjaarlijks gekeurd moeten worden.


Toch zijn bepaalde voertuigen, met een oldtimernummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met een oldtimervignet, vrijgesteld van deze periodieke keuring. Het gaat om voertuigen voor traag vervoer, voertuigen uitgerust met rupsbanden, bepaalde landbouwvoertuigen en motorfietsen.

Eerste keuring verspreid over 2019 of 2020

In Vlaanderen zijn er zo’n 120.000 voertuigen geregistreerd als oldtimer. Om een stormloop bij de keuringscentra te vermijden, zal de eerste periodieke keuring gefaseerd verlopen. De oldtimers met een eerste inschrijving tussen 1 januari 1990 en 31 december 1993 moeten zich in 2019 aanbieden voor keuring. En de eigenaren van auto’s die zijn ingeschreven voor 1 januari 1990 dienen pas in 2020 met hun voertuig naar de keuring te komen. 

Herinnering via oproepingskaart

De verantwoordelijken verstuurden in november 2018 de oproepingskaarten voor deze keuring werden in november 2018 naar de eigenaars van de oldtimers verstuurd, en die kaarten dienen als administratieve herinnering. In de meeste gevallen staat op de oproepingskaart de datum vermeld waarop de eigenaars het voertuig uiterlijk moeten laten keuren. Eigenaren die geen kaart hebben ontvangen of geen datum hebben meegekregen, kunnen het moment van de keuring zelf berekenen op basis van de referentiedatum. Dat is de dag en de maand van de eerste in verkeerstelling. Eigenaren kunnen die gegevens terugvinden op het kentekenbewijs bij de datum van de eerste inschrijving. Een voertuig kan vanaf twee maanden voor de referentiedatum aangeboden worden voor een periodieke keuring. Als de opdrachtgever besluit om het voertuig eerder aan te bieden, dan wordt de referentiedatum vervroegd naar de datum waarop het voertuig wordt aangeboden.

Te laat of niet naar de keuring? 

Wanneer een voertuig te laat wordt aangeboden bij de keuring, zal een toeslag worden aangerekend. Die bedraagt minimum € 8,30 en stijgt naarmate de termijn overschreden wordt. De maximale toeslag bedraagt € 29,60 euro. Het niet ontvangen van een oproepingskaart is geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. Daarnaast heeft het niet aanbieden van een voertuig ook gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Verder zal de politie een boete uitdelen als een eigenaar of bestuurder bij een controle geen keuringsbewijs kan overleggen.

Hoe verloopt een oldtimerkeuring?

De keuring van de oldtimers zal gelijkaardig verlopen als een standaard keuring. De veiligheidsgordels, de staat van de banden, de remmen en de lichten worden bijvoorbeeld altijd gecontroleerd. Voor de milieunorm wordt er rekening gehouden met de datum eerste toelating van het voertuig. De tarieven voor de periodieke oldtimerkeuring zijn dezelfde als die voor de periodieke keuring. En de kostprijs wordt bepaald door de testen die worden uitgevoerd.

Wat is een Vlaanderen een oldtimer?

Een voertuig valt onder de categorie oldtimer als het meer dan 25 jaar in het verkeer gesteld is en bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) ingeschreven is onder ‘O-plaat’ (oldtimerplaat). De in verkeerstelling is niet hetzelfde als de ouderdom van een voertuig. De voertuigen met een O-nummerplaat mogen niet gebruikt worden voor commercieel en professioneel gebruik, woon-werkverkeer en schoolverkeer, bezoldigd vervoer en als werktuig of werkmiddel voor interventieopdrachten.

Meer informatie?

Meer informatie leest u op de website www.vlaanderen.be/nl/periodieke-oldtimerkeuring.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

  • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
  • Fiat 238
  • Honda TL250
  • Renault Mégane Coupé
  • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
  • Volkswagen 411
  • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

O-ringetjes

De O-ringetjes blues

Rostock

Rostock by night