Ook Arnhem overstag voor groen surrealisme: milieuzone komt

Auto Motor Klassiek » Artikelen » Ook Arnhem overstag voor groen surrealisme: milieuzone komt

Arnhem is vanaf volgend jaar de stad met de strengste milieuzone voor personenauto’s van Nederland. Dieselauto’s van voor 2004 mogen niet meer het centrum van de Gelderse hoofdstad in en dieselauto’s van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde Europese eisen voldoen. Groen Links juicht, maar aan een goed fundament onder deze beslissing mag ten zeerste worden getwijfeld.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond in met een motie van GroenLinks om de milieuzone in te voeren. Die moet op 1 januari 2019 een feit zijn. De invoering van milieuzones is al enige jaren in het nieuws, evenals het gebrek aan effect dat deze maatregelen sorteren. Daarnaast ontwikkelt zich in steeds grotere mate een tendens. Hieruit blijkt dat milieuzones landelijk geregeld moeten worden. Ook de invoering- op landelijke schaal- van autoluwe zones wordt steeds vaker genoemd. Daarnaast bevat het Regeerakkoord een passage, waaruit blijkt dat de regering milieuzones op basis van uniforme landelijke regels in plaats van lokale uitgangspunten wil regelen.

Precedent

In Arnhem blijkt men ongevoelig voor het uitblijven van effect. In de Gelderse hoofdstad gaan de groenen uit van een precedent. “We hopen dat Arnhem daarmee een voorbeeldfunctie heeft voor andere steden”, zegt initiatiefnemer Cathelijne Bouwkamp van GroenLinks tegen Omroep Gelderland. Verantwoordelijk wethouder Geert Ritsema noemde de invoering van de milieuzone “een overwinning van het gezonde verstand”. Het is echt onvoorstelbaar dat “gezond verstand” in combinatie met niet werkende en geldverslindende milieuzones wordt genoemd.

Bouwjaar belangrijker dan werkelijke uitstoot

Ondertussen wordt geen rekening gehouden met het feit, dat een Audi Q7 TDI uit 2008 bij gelijk gebruik veel meer uitstoot genereert dan een Citroën Xsara 2.0 HDI uit 2001 of een VW Lupo TDI 3L uit 2002. Aan de hand van de theoretische uitstootnormen laat juist de Audi in dat geval hogere uitstootwaarden zien, laat staan in de praktijk. Helaas blijft dat fenomeen onbenoemd. Dat geldt ook voor de additionele uitstoot van stikstof dioxiden door de toepassing van roetfilters op diesels die na 2006 de fabrieksband verlieten. Het gezonde verstand liet de verantwoordelijk wethouder op dat vlak kennelijk in de steek.

Kleine groep auto’s

In de Gelderse hoofdstad rijden volgens berekeningen van de gemeente zo’n 800 oudere diesels rond. Door deze kleine groep verouderde auto’s te weren uit het centrum, zou de uitstoot van roetdeeltjes met ruim 17 procent dalen. Fijnstof zou afnemen met 10 procent. Hóe deze meting tot stand is gekomen is onduidelijk, maar duidelijk is dat theoretische uitstootcijfers vaak als uitgangspunt worden genomen, zowel bij toegelaten verkeer als bij geweerd verkeer. Het geeft een volstrekt vertekend beeld.

Steeds inniger omarmd

De gemeenteraad in Arnhem lijkt overstag te zijn gegaan voor milieusurrealisme en voor de tijdsdruk in verband met de aanstaande verkiezingen. Ook in Gelderland wordt niet gekeken naar het kleine aandeel oldtimers en youngtimers in het totale (diesel) personenautobestand. Toch wordt juist deze categorie- vanwege oude theoretische waarden- geweerd. Het zijn voertuigen met een geldige APK keuring, waarvoor in de regel ook MRB wordt betaald. Zij worden niet toegelaten binnen een relatief klein gebied, waar bezoekers en bewoners vooral geconfronteerd worden met verontreinigde lucht van buiten de milieuzonegrenzen.

Achterhaald

Een milieuzone is achterhaald maar wordt steeds inniger omarmd. De uitkomst in Arnhem is een volgend bewijs, dat burgers en politici gevoelig zijn gebleken voor verkeerd onderbouwde propaganda. Die leidt tot het instellen van symboolpolitieke maatregelen. Ook in Arnhem, waar de verantwoordelijken de kans hebben laten liggen om een voortrekkersrol te vervullen. Door te werken aan een autoluwe binnenstad met toegang voor bestemmingsverkeer had Arnhem deze rol gedeeltelijk kunnen vervullen.

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

7 reacties

  1. Nederland heeft voortdurend last van de milieuhobbyisten die als kippen zonder kop achter milieuhypes aanhollen zonder enige kennis van zaken. Dat dergelijk beleid geen of nauwelijks effect heeft lijkt niet eens ter zake te doen. We hebben continue last van die groen linksers die echt geloven dat je met hybrideauto iets goeds voor het milieu doet en er was zelfs zo n troela die meende dat we allemaal te lang douchen. Al deze milileuhobbyisten hebben dus geen verstand van zaken en daarmee lijkt het voor deze leiden meer bezigheidstherapie dan dat het zoden aan de dijk zet. Het lijdt geen twijfel dat we offers zullen moeten brengen omwille van het milieu maar zolang we dit soort zinloos, marginaal gerommel laten gebeuren door mensen die het leven alleen maar gecompliceerder maken terwijl het geen zoden aan de dijk zet gaat het nergens naar toe.

  2. Ongefundeerd gekraai en populisme in plaats van degelijk en gezamenlijk beleid. Helaas bijna standaard in de Nederlandse politiek (lokaal en centraal). Waarom heeft er nog niemand fatsoenlijk onderzoek gedaan naar de totale footprint (productie, brandstof verbruik, vervuiling van stroom opgewekt voor een deel uit kolencentrales en recycling inclusief de batterijen) van die zogenaamde milieuvriendelijke hybrides. Als je het over fake news wilt hebben kijk dan maar naar het hele beleid van de milieulobby.

  3. Wie gelijk heeft is niet belangrijk. Belangrijker is wie gelijk krijgt. Helaas is de constatering dat de milieufreaks op hun stokpaardjes momenteel de wind in de rug hebben. Het ziet er voor ons autoliefhebbers niet best uit. We laten ons uitroken zonder dat we er een vuist tegen kunnen maken. Democratie faalt hier jammerlijk en nepnieuws wint het van de realiteit. Voor mij is deze trend de reden om nog extra volop te genieten van de ruimte er nu nog is. Laten we dat allemaal doen!

    • Arnhem is overigens helemaal een zielig voorbeeld van lokale politiek. Ooit was er een wethouder voor verkeerszaken die niet eens een rijbewijs had. Deze man liet in woonwijken allerlei obstakels, drempels en bloembakken, neerleggen zodanig dat je op kruisingen gedwongen werd op de verkeerde kant van de weg te rijden. Dat betekende dat, wanneer iemand op zo n kruising rechtsaf zou slaan, je daar frontaal op zou kunnen klappen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here