in

“Ook Arnhem gelooft in milieuzone sprookje”

Milieuzone
ER Classics Desktop 2022

Arnhem had al een milieuzone voor vrachtwagens, maar vandaag is bekend geworden dat het gemeentebestuur van de Gelderse hoofdstad ook oudere diesels in de ban doet. Vanaf 2019 mogen dieselpersonenauto’s met een datum eerste toelating die vóór 1 januari 2004 ligt, niet meer het centrum van Arnhem inrijden. De maatregel zou 800 auto’s treffen. “Symboolpolitiek van de bovenste plank”, zegt Peter Staal van de KNAC. “Noodzaak”, zegt SP wethouder Ritsma, die de mobiliteitsportefeuille in Arnhem onder zich heeft.

Inwoners van de gemeente Arnhem leven een jaar korter als gevolg van de slechte luchtkwaliteit, zo bleek uit een onderzoek van de GGD. “Fijnstof dringt diep de longen binnen, en vormt daarmee een acuut gevaar voor de gezondheid”, zo stelt Ritsma. Die problematiek is al langer helder, maar het voert te ver om alleen de berijder van een oude diesel hiervoor verantwoordelijk te houden. Sterker: uit geen enkel onderzoek is gebleken dat milieuzones een heilzaam effect hebben op de luchtkwaliteit.


Lappendeken

Peter Staal stipt andermaal het probleem van milieuzones aan. “Nederland verandert in een lappendeken van milieuzones, zegt Peter Staal, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club. “Het is een symboolmaatregel om het de achterban naar de zin te maken. Eigenlijk gewoon autootje pesten. Daarnaast zijn er teveel verschillende regels. Alle milieuzones moeten hetzelfde werken in Nederland”, zegt Staal. “Maar dat is alsnog de minst beste optie, wij zijn tegen álle milieuzones. Kom nou eerst maar eens met metingen waaruit blijkt dat milieuzones werken. Wij kennen ze in elk geval niet.”

Bewoner ademt ook na instellen maatregel nog veel uitstoot in

De gemeente Arnhem becijferde dat het weren van diesels van voor 1 januari 2014 een afname van fijnstof uitstoot teweeg brengt van 10%. De daling van uitgestoten roet zou 17% bedragen. Dat betekent dat de overige 90% (voor roet: 83%) nog wel uitgestoten mag worden. Dat gebeurt dan mede door dieselauto’s waar een stikstofdioxide verhogend roetfilter op is gemonteerd. Het grootste deel van de door auto’s uitgestoten dieselstoffen wordt ook dan nog altijd ingeademd door de bewoner van de Arnhemmer binnenstad, die met deze maatregel weinig opschiet. Daarnaast is onbekend, hoe de onderzoekers tot die 10% zijn gekomen. Verder zijn andere bronnen van belang voor de dieseluitstoot, die weliswaar snel neerdaalt maar zich niet laat begrenzen door een verkeersbord met de tekst milieuzone.

Automobilist weer eenvoudig doelwit

Werken aan gezonde lucht is prima, dat zal zelfs de grootste milieuzone tegenstander bekennen. Maar ook Arnhem kiest de gemakkelijkste weg: die van een niet werkende milieuzone in plaats van voor een ingreep die zorgt dat de binnenstad van Arnhem autoluw wordt en a la Groningen een verkeerscirculatiesysteem wordt opgetuigd, met uitstekende parkeerfaciliteiten. Zo wordt gelijkheid gecreëerd tussen particuliere bezitters van jongere diesels én oudere diesels, die allen in goedgekeurde auto’s rijden en MRB betalen. Daarnaast: de dieselauto heeft al lang niet meer het grootste aandeel in de roetuitstoot. Maar zoals zo vaak blijkt ook nu de automobilist weer het eenvoudigste instrument in de milieusage te zijn. Zonder effect.

Ook elders onderzoek naar milieuzones

Ondertussen blijken Leiden en Nijmegen ook onderzoek te doen naar het instellen van milieuzones. Samen met verscheidene dossiers én de kersvers aangekondigde regel in Arnhem komt één zaak glashelder naar boven: zo lang milieuzonering niet landelijk wordt geregeld, kunnen gemeenten op het gebied van mobiliteit hun decentrale gang blijven gaan. Er vindt versnippering plaats die niets anders oplevert dan een gat in de lokale begroting. Nog belangrijker: de bevolking schiet niets op met milieuzones. Zeker niet zolang de verkeersintensiteit toeneemt en op een wijze vervuilt, die ook schadelijk is voor de gezondheid. Helaas is de gemeente Arnhem de volgende in de lange rij van betrokkenen, die in het milieuzonefabeltje geloven. Het heeft daarnaast aangekondigd, afspraken te willen maken met het nieuwe kabinet over aanvullende maatregelen.

 

4 Reacties

Geef een reactie
 1. Hallo redactie,

  Nou, ook Arnhem gesloten voor diesels en wie weet wat er nog aan komt.

  Als ik jullie nou vertel dat jullie met jullie “oude” auto’s tot 50%zuiniger kunnen rijden in de stad. Download de gratis, groene app http://www.perrollo.com en test deze nieuwe manier van rijden. Iedereen kan het. De app start met meten eerst door de 40km/uur en wanneer je boven de 70km/uur komt telt de app niet. Je kan tot 50% van de totaal afgelegde afstand uitrollen in zijn vrij. Tuurlijk is het routeafhankelijk stoplicht mee of tegen maar de app geeft awareness and motivatie en je gaat de correlatie met je rechtervoet helemaal begrijpen en het accelereren gaat ook easyer!!
  Nu hebben jullie wat te melden met deze tool. Dus zegt t voort. Wij hebben geen enkel verdienmodel ons is het om de aarde te doen. Maar wij zijn ook realist en elektrische auto’s is leuk maar onbetaalbaar en waar komt de stroom vandaan wanneer de zon niet schijnt en het windstil is?? Mvg Nico Verhoeven, Petrollo.com tel +31 0634824342

 2. Misschien wordt het tijd om naar de “geknepen” bromfietsen te kijken (tweetakt EN viertakt). Die worden op heel niet optimale manier aangepast om aan hun verplichte 25km/u te komen. En rijden dus altijd IN het centrum hun prut uit te proesten. Zonder catalisator etc etc.

 3. Het is ook de straf voor de inwoners, die het grotendeels laten afweten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantreden van technocratische figuren, die dit soort theoretische maatregelen verzinnen, zijn daar mede een gevolg van. Niet verkozen politici zonder voeling met de werkelijkheid, maar dat is ook onze eigen schuld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

 • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
 • Fiat 238
 • Honda TL250
 • Renault Mégane Coupé
 • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
 • Volkswagen 411
 • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

besteleend

Een besteleend uit Frankrijk

Refurbished. ZGAN of zwaktebod?