Nieuws

Onderzoek De Telegraaf: “Milieuzones opheffen”

By  | 

De Telegraaf heeft afgelopen vrijdag in het kader van de rubriek “Wat u zegt” een peiling gehouden. Lezers reageerden op de stelling van de dag waarin de overweging naar voren werd gebracht om milieuzones in de grote steden op te heffen. Liefst 85% van de respondenten ziet geen heil in deze maatregelen. “Brommers en scooters in de binnensteden zorgen voor veel meer vervuiling.”

Op de stelling van de dag reageerden een kleine 8.000 deelnemers. De respondenten vinden in meerderheid niet dat auto’s een grotere bijdrage leveren aan de slechte luchtkwaliteit dan andere vervuilers. Allemaal symboolpolitiek. In Rotterdam en Amsterdam leggen cruiseboten aan, die in een uur meer uitstoot hebben dan het hele verkeer bij elkaar.” Een voorstander van milieuzones sprak zich uit voor het verbieden van én vervuilende auto’s én kolencentrales alsmede vervuilende industrie.

P en R voorzieningen

Voorstanders van de milieuzone noemden als argumenten dat deze zones goed zijn voor de leefomgeving en de gezondheid. Opmerkelijk was ook de suggestie dat de binnensteden autovrij gehouden moeten worden. “P en R voorzieningen moeten veel meer worden ingezet. Zo stel je bezoekers in de gelegenheid om met schoon vervoer naar de binnenstad te komen.”

Geen onderscheid

Opmerkelijk is dat Stichting Rotterdamse Klassiekers dit in een interview met Auto Motor Klassiek al eens aangaf, dat dit één van de mogelijkheden is om de milieuzone discussie te doven. Ook een verbeterde infrastructuur- ten behoeve van de verkeersdoorstroming- werd daarbij genoemd. En via deze kolommen is ook regelmatig aangegeven, dat met goede verkeerscirculatie en autoluwe binnensteden niets mis is. Maar dan moet- en daar is de Stichting het mee eens- niet het ene voertuig wél en het andere voertuig niet geweerd worden.

Milieuzones dragen niets bij

Inmiddels moge duidelijk zijn dat milieuzones niets bijdragen aan een verbeterde leefomgeving. Sterker: sinds de rechter de geweerde benzineauto’s weer toeliet in de milieuzone van Rotterdam is de uitstoot van schadelijke stoffen zelfs verminderd. En deze week publiceerden wij een oud Duits onderzoek, waaruit bleek dat het weren van diesels tot een hogere uitstoot van stikstofdioxide leidt.

Merendeel respondenten ook tégen stimulering elektrische auto

Uit het onderzoek van de Telegraaf werd overigens nog meer duidelijk. 38% van de respondenten is voorstander van stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s, 53% is tegen, en 9% heeft geen mening. Dat is minder klare taal dan de 85% die aangeeft, niets in een milieuzone te zien. En weer een signaal, dat de overheid op landelijk niveau in moet grijpen en moet overwegen een streep door deze zones moet halen.

Bron: De Telegraaf
Bewerkt: Auto Motor Klassiek

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X
X