in

(N)ostalgie

DDR Trabant

NVA Selbstkleber

(N)ostalgie: Het verlangen naar de DDR

Toen de nieuwe Duitsers nog gewoon Oost Duitsers en van de wieg tot het graf in en door de DDR verzorgd waren, wilden ze allemaal westers en vrij zijn.

Intussen zijn er aardig wat van die soort die heimwee naar toen hebben. Ossie nostalgie viert hoogtij. En ze willen graag allerlei herinneringen terug die ze indertijd vol afschuw van zich af hebben geduwd.

Veel Ex Ossies voelen zich ook behandeld als tweederangsburgers. In de voormalige DDR zijn de werkeloosheid en het drankgebruik hoog.

Nu wil het geval dat er een paar Nederlanders waren die bij het vallen van de Muur aardig zijn  wezen shoppen in de voormalige DDR. En die mensen doen nu prettig zaken door de spullen die ze eerst uit de gevallen DDR hadden gehaald… Terug te verkopen aan mensen die lijden aan Ossie Nostalgia of ‘Ostalgie.

En de lijm op de Original NVA Aufkleber? Die is na al die jaren nog helemaal top! De VoPo Trabant – die intussen ook al weer naar het Oosten is terug gegaan draagt zijn nieuwe make up met hernieuwde trots.

MZ GEKRAOh ja: wist u dat er veel MZ’s MZ onderdelen van uit Nederland naar Florida gaan? En naar Cuba? Nadat de Russen Cuba hadden bevrijd van Amerika brachten ze er veel MZ’s naar toe in het kader van de mobilisering. Op Cuba rijden er daar nog aardig wat van. Als vervoermiddel. Maar voor veel naar de USA gevluchte Cubanen die zich maatschappelijk aardig hebben gered is zo’n MZ ook weer een stuk nostalgie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

aston-martin

Unieke kunstwerken Aston Martin te zien bij The Gallery Brummen

Porsche ontsluiert historische geheimen tijdens expositie in Stuttgart