in

Niets nieuws onder de zon.

WWII 1936 BMW Schneekrad

Snowscooters:  een uitvinding uit de vroege ‘seventies’die het leven van de eskimo’s makkelijker heft gemaakt? Welnee: de noodzaak om vlot door sneeuw en winter te komen was al eerder overdacht.

De makers van BMW bedachten daar wat op. Deze BMW ‘Schneekrad’ is zo te zien een losjes gewijzigde BMW R 12 (?). Het ziet er naar uit dat deze verschijning er voor zorgde dat de vijand op de lop ging als ze het ding zagen aankomen.

BMW Motorrad is trouwens nog steeds trots op het feit dat ze motorfietsen voor leger en andere diensten maken. Dit lazen we op hun facebook page:

 

“BMW Motorrad bikes make for exceptional commuting tools and ideal workhorses for armed forces, regional service providers and emergency response teams. With years of experience in manufacturing motorcycles to suit work applications, demand for BMW Motorrad Authority motorcycles is booming.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

AMKBAND

Verouderde banden

Omslag Mannen, motoren en (wat) meisjes

Even wegdromen